Ministerens svar på GL-henvendelse er et ikke-svar

Debatindlæg
 
GL's formand mener, at Ellen Trane Nørby fralægger sig ansvaret

​​GL's formand Annette Nordstrøm Hansen skrev den 28. januar 2016 til ministeren med en bekymring om, at ​skolerne afskediger lærere, og at det på flere skoler sker samtidig med, at skolerne budgetterer med overskud.

 

Ministeren skriver bl.a.

Det er op til ledelserne på de enkelte institutioner at organisere arbejdet mest hensigtsmæssigt ud fra de lokale forhold. Jeg har tillid til, at vi med dygtige ledelser og undervisere på gymnasierne kan løse opgaven – også uden at forringe uddannelsernes kvalitet for eleverne. 

GL's formand mener, at Ellen Trane Nørby fralægger sig ansvaret, selv om ministeren tidligere har været ude med klare meldinger om, at alt i skolernes budget skal vendes, før der gribes til afskedigelser:

Jeg havde håbet, at ministeren ville have taget et større ansvar. Især i lyset af hendes tidligere udmeldinger om, at nedskæringerne burde kunne klares uden at forringe kvaliteten i uddannelserne. Jeg havde virkelig håbet, at hun ville vedstå sig et større ansvar for sektoren,

siger GL-formanden og hæfter sig samtidig ved, at ministeren også skriver, at

Gymnasier får penge til at drive uddannelsesinstitutioner, og det er det, pengene skal bruges til. Det er skolernes ledelsers og bestyrelsers opgave at sikre dette.

Hertil siger Annette Nordstrøm Hansen:

Når ministeren så tydeligt præciserer, at pengene skal bruges til at drive uddannelsesinstitutioner, siger hun implicit, at der er plads til forbedringer. Det signal forventer jeg, at ministeren på de interne linjer melder ud til skolerne.

Læs ministerens svar i sin helhed: Svar fra Ellen Trane Nørby om nedskaeringer.pdf 

 

Emner: Økonomi
Interessent: