Mere lige elevfordeling

Nyhed
 
Foretræde for undervisningsudvalget 13. november 2018

​​​​​​​​Gymnasieskolernes Lærerforening havde sammen med Danske Gymnasier bedt om foretræde for Folketingets Undervisningsudvalg tirsdag den 13. november 2018. 

Baggrunden for foretrædet var, at der er stigende polarisering mellem institutionerne omkring de store byer. Elever med dansk baggrund fravælger i højere grad institutioner med høj andel elever med ikke-vestlig baggrund, og mindre søgte institutioner optager en svagere elevgruppe​.

Udfordringerne er, at institutionernes økonomiske vilkår er ulige bl.a. pga. større frafald på skoler med høj andel elever med ikke-vestlig baggrund, at den nationale standard trues af større ressourceforbrug på skoler med høj andel elever med ikke-vestlig baggrund, og at den demokratiske dannelse udfordres af stigende polarisering i elevsammensætningen.​

For Danske Gymnasier og GL er målsætningen, at 
  • Institutionerne skal have elever med forskellig baggrund, der afspejler det område, de ligger i, men ogs​å samfundet generelt
  • Eleverne skal have mere lige muligheder for valg af ungdomsuddannelse​
Foretræde Vedersø og Nordstrøm.jpeg  
Birgitte Vedersø, fmd for Danske Gymnas​ier (tv), og Annette Nordstrøm Hansen, fmd for GL (th), havde løsningsforslag med til Undervisningsudvalget: 

Løsningsforslag 


Fordelingsudvalgene skal have pligt til at iværksætte initiativer, når en institution er fagligt og pædagogisk udfordret af elevsammensætningen – findes der ikke en løsning, gives ansvaret videre til det politiske niveau.

Ministeriet skal stille en "værktøjskasse" til rådighed for udvalgene, fx:
  - Fordeling efter kombinerede udlejningsområder (KUO)
  - Etablering af distriktsgymnasier
  - Fordeling efter bopæl, sprog og karakterer
  - Regulering af anvendelsen af ventelister​


​Annette Nordstrøm Hansen sagde efter for​etrædet, at det er vigtigt for GL, at der sker noget inden næste skoleår, og at det derfor var godt at have en dialog med politikerne. ​"Vi frygter, at det vil få store konsekvenser, at en ekspertgruppe skal arbejde på en løsning de næste to år. I mellemtiden risikerer vi en endnu større skævvridning mellem skolerne. Det betyder, at den nationale standard trues og i værste fald, at skoler må lukke. Derfor skal der ske noget nu," siger Annette Nordstrøm Hansen.​​

Emner: Elever
Interessent: