Massive nedskæringer rammer de unges uddannelse

Pressemeddelelse
 
GL bringer annonce i Politiken 13. oktober 2016

​Under overskriften

MASSIVE NEDSKÆRINGER RAMMER DE UNGES UDDANNELSE

skriver GL i annonce i Politiken 13. oktober 2016:

Regeringen lægger op til at skære 1,6 mia. kr. på gymnasieuddannelserne i 2016-2020. Med nedskæringerne i år er der allerede 1.000 færre lærere til det samme antal elever. Gymnasielærerne er dybt bekymrede for, at der ikke er tilstrækkelig tid til at udfordre den enkelte elev.

I 2017 vil regeringen ramme eleverne på stx særlig hårdt ved at skære 5,7 pct., samtidig med at der skal indføres en ny gymnasiereform til sommer.

Når kvaliteten i gymnasieuddannelserne udhules, går det også ud over de videregående uddannelser. Danmark vil stå svagere i forhold til den omverden, vi konkurrerer med. Det er kortsigtede besparelser med langsigtede konsekvenser.

GL opfordrer regeringen til at passe på de unges uddannelse.

Stop nedskæringerne!

GL_annonce_13-10-2016_Politiken.jpg 

Nedskæringerne på gymnasieuddannelserne i finansloven for 2016 har allerede resulteret i 1.000 færre gymnasielærere. Det er sket, selvom antallet af elever stort set er det samme i år som i 2015. Med fortsatte nedskæringer forsvinder endnu flere lærere. Det hænger ikke sammen med de politiske ambitioner i gymnasiereformen om at skabe tættere kontakt mellem elever og lærere. Jeg håber derfor, at Folketingets politikere vil erkende, at det er nødvendigt at annullere nedskæringerne i gymnasieuddannelserne,

siger GL-formand Annette Nordstrøm Hansen.

 

Emner: Økonomi
Interessent: