Lærerne på VUC Syd er pressede

 
 

​​​​​​Torsdag den 24. januar 2019 var GL's formand, Tomas Kepler, og direktør, Marianne Brinch-Fischer, på besøg på VUC Syd.

Det blev til gode og konstruktive møder med henholdsvis tillidsrepræsentanter, skolens ledelse og lærerne.

Alle er enige om, at det er vigtigt at fastholde VUC Syd som et dedikeret og målrettet voksenuddannelsestilbud med lokal forankring, og GL's formand lovede medlemmerne, at GL vil arbejde politisk for at tydeliggøre værdien af et lokalt forankret kvalitetsudbud af voksenuddannelse i lokalområdet.

Medlemmerne gav med al tydelighed udtryk for, hvor presset det har været i de forgangne år at være ansat på VUC Syd. Der har været en længere årrække med ledelsessvigt og stor lærerflugt, og det seneste halvandet år har så om muligt været endnu mere presset med lærerafskedigelser, usikkerhed om hvorvidt skolen vil lukke, stor pressebevågning og kursistflugt.

​Alligevel mødte jeg lærere, der gav udtryk for stor ansvarlighed. De vil sikre institutionen, og som en lærer meget tydeligt udtrykte, så er lærerne på stedet, fordi de gerne vil arbejde med den kursistgruppe, der ikke har andre tilbud, hvis de ikke har VUC Syd,

siger Tomas Kepler

Moede på VUC Syd 24-01-2019.jpg

Mødet med tillidsrepræsentanter, lærere og ledelse viste samtidig, at der er effektiviseret, hvor det overhovedet er muligt. Derfor er det GL's vurdering, at ud over det midlertidige styres anbefalinger, er nødvendigt, at Undervisningsministeriet bidrager med en egentlig økonomisk rekonstruktion og ikke blot en udskydelse af gældsproblemerne.


Emner: VUC
Interessent: