Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd

Pressemeddelelse
 

​VUC Syd har effektueret en række afskedigelser af lærere.

Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd,

mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen. 

vuc2.png  

Når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. En række af lærerne afskediges med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, hvilket ledelsen på VUC Syd skulle have sikret.

Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt," siger GL-formanden og fortsætter: "Skolen er forpligtet til at give lærerne pædagogikum, men skolen har ikke levet op til sin forpligtelse til at give lærerne pædagogikum, og nu fyres en del af lærerne, fordi de ikke har pædagogikum. GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd.

Formanden kritiserer også Undervisningsministeriet for ikke at have opfyldt sin tilsynspligt og nu kræve, at VUC Syd med et trylleslag skal sikre, at lærerne har de rette kompetencer.

"Den nye ledelse har ikke fået megen hjælp fra ministeriet," mener GL-formanden. GL har sammen med lederforeningen Danske HF & VUC anmodet ministeriet om at give VUC Syd tre år fremfor et år til at rette op på lærernes kompetencer, som VUC Syd selv havde anmodet om. Dette har Undervisningsministeriet afvist. Nu skulle reglerne prompte overholdes – uanset prisen. Det koster lærerne deres job.

​GL følger denne sag meget tæt. Den indeholder nogle meget principielle aspekter omkring lærerkompetencer. Vi vil naturligvis støtte de enkelte, afskedigede GL-medlemmer bedst muligt, herunder igennem det fagretslige system,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Yderligere information hos Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04.

Emner:  
Interessent: