Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd

GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i GL Mener i Gymnasieskolen, september 2018

​Stort og flot skulle det være. Imponerende byggeri, store biler osv. Intet var godt nok til den tidligere ledelse på VUC Syd. Og det skortede ikke på omgivelsernes benovelse.

Lærerne på VUC Syd og GL forsøgte i lang tid at trænge igennem med et mere realistisk syn på forholdene. Men forgæves - indtil boblen sidste sommer brast, og de kritisable forhold ikke kunne skjules. Undervisningsministeriet iværksatte en undersøgelse, som førte til en række alvorlige kritikpunkter. Et af kritikpunkterne var, at et større antal lærere ikke opfyldte de faglige mindstekrav eller ikke havde pædagogikum.

IMG_0550.jpg

GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd. Her tegner det til, at en række lærere bliver afskediget, fordi ledelsen på VUC Syd ikke har respekteret kompetencekravene, og Undervisningsministeriet ikke har levet op til sin tilsynsforpligtelse.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne har de rette kvalifikationer og ikke mindst, at lærerne gennemfører pædagogikum. Den nye ledelse har dog ikke fået megen hjælp fra ministeriet. GL har sammen med lederforeningen Danske HF & VUC anmodet ministeriet om at give VUC Syd tre år fremfor et år til at rette op på lærernes kompetencer. Dette afviste Undervisningsministeriet desværre. Nu skulle reglerne prompte overholdes – uanset prisen.

Det finder GL ikke er rimeligt. Svaret skulle være kompetenceudviklingsplaner – ikke fyresedler.

Hvis gymnasielærere i fremtiden ikke skal risikere at stå i samme situation, er det afgørende, at ledere, tillidsrepræsentanter, GL og medlemmer har fokus på, at alle gymnasielærere skal have både de faglige og de pædagogiske kompetencer for at undervise. En undersøgelse fra GL viser, at halvdelen af de fastansatte ikke får en uddannelsesplan ved ansættelsen, selv om de ikke har pædagogikum. Det skal der ændres på. Det er nødvendigt, at lærere, der mangler faglige eller pædagogiske kompetencer, får en kompetenceudviklingsplan, og at planen effektueres.

Ligeledes er det nødvendigt, at ministeriet lever op til sin tilsynspligt, så vi ikke i fremtiden ser lignende situationer.

GL har hen over sommeren forsøgt at mindske antallet af afskedigelser på VUC Syd og sikre de lærere, der bliver afskediget ordentlige aftrædelsesvilkår, der afspejler, at det er skolens ansvar, at de er bragt i denne situation. GL sætter alle kræfter ind for at bistå de pågældende lærere og deres tillidsrepræsentanter.

Emner:  
Interessent: