Kraka dokumenterer: Gymnasier er ikke kornfede

Pressemeddelelse
 
En analyse, offentliggjort af Kraka torsdag den 7. januar 2016, viser, at Danmark ligger på en 24. plads i OECD, når man opgør udgifter pr. gymnasieelev til undervisningen. Kraka konkluderer, at Danmark ikke ligger i top, når det kommer til udgifter til ungdomsuddannelser.

Med Krakas undersøgelse må det være entydigt, at der skal sættes en stopper for nedskæringer og kvalitetsforringelser af gymnasieuddannelserne. I 2017 bliver det almene gymnasium ramt af en yderligere nedskæring på 3,5 %, som går til at finansiere reformen af erhvervsuddannelserne – udover den varslede 2%-besparelse på finansloven. Derfor må gymnasierne som minimum friholdes for omprioriteringsbidrag på 2% i 2017 og de efterfølgende år,

udtaler GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Krakas undersøgelse viser, at Danmarks lå på en 24. plads i 2012 - under gennemsnittet blandt OECD- og EU21-landene og under lande som Slovenien, Italien, Mexico og Tjekkiet. Krakas fremskrivninger viser, at billedet er uændret i 2014.

Danmark ligger på en 24. plads i OECD, når man opgør udgifter pr. gymnasieelev til undervisningen. Kraka konkluderer, at Danmark ikke ligger i top, når det kommer til udgifter til ungdomsuddannelser.

Regeringens argumentation om, at Danmark internationalt ligger i top, hvad angår udgifter til uddannelse må nu forstumme. Der er effektiviseret, og lærerne har aldrig løbet så stærkt som i dag. Ministeren må følge op på, at der ikke spares på undervisningen, og politiske målsætninger om at få flere i erhvervsuddannelserne nås ikke ved at skære i den enkelte gymnasieelevs uddannelse,

slutter GL-formanden.

 

Yderligere information hos Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04.

 

Emner: Økonomi
Interessent: