Skoler og økonomi i sektoren

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Styringen i sektoren

Størstedelen af udbyderne af de gymnasiale uddannelser er selvejende institutioner under staten. Det betyder, at institutionerne har en selvstændig bestyrelse som øverste ledelse, hvor der blandt andet sidder to medarbejderudpegede repræsentanter.

Den enkelte selvejende institution er ansvarlig for sin egen økonomi. Størstedelen af institutionernes indtægt består af offentligt tilskud. Derfor er det også Undervisningsministeriet, der har det overordnede tilsyn med institutionerne – både i forhold til uddannelsesindhold og økonomi.

Det offentlige tilskud tildeles via et taxametersystem, hvor hovedparten af pengene tildeles på grundlag af aktivitet/antal årselever. Taxametrene er politisk fastsatte og fremgår af det enkelte års finanslov.

Der er krav om, at skolerne skal offentliggøre deres årsregnskab på Undervisningsministeriets hjemmeside. I den forbindelse udtager GL forskellige nøgletal for udbyderne af de gymnasiale uddannelser. Skolernes årsregnskab består fra regnskabsåret 2010 også af et ressourceregnskab med kvantitative oplysninger om skolen.

GL følger udviklingen og søger at påvirke institutionslovgivning og de årlige finanslove på det gymnasiale område. For at følge hele sektoren indsamler GL desuden søgetal og klassestørrelser for stx, 2-årigt hf, hhx og htx.

Udover de offentligt selvejende skoler findes de private gymnasieskoler, hvis indtægter består af statstilskud og deltagerbetaling. Disse skoler har også bestyrelser som øverste myndighed, men de følger en anden institutionslovgivning, og der er bl.a. ingen krav om medarbejderudpegede bestyrelsesrepræsentanter.

 

 

Søgetal 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspxSøgetal 202224-03-2022 23:00:00​Undervisningsministeriet har den 24. marts 2022 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
MR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dighttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-22-2-22.aspxMR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dig21-02-2022 23:00:00
Økonomisk stabilitet er afgørende for skolernehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Oekonomisk-stabilitet-er-afgoerende-for-skolerne.aspxØkonomisk stabilitet er afgørende for skolerne18-02-2022 23:00:00VUC er særligt udfordret, og derfor er det nødvendigt at finde en ny økonomisk model for VUC
GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/GL_hoeringssvar-om-kapacitetsfastsatttelse-og-elevfordeling.aspxGL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling14-02-2022 23:00:00
Gymnasialt undervisningsresultat https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Gymnasialt-undervisningsresultat-2020.aspxGymnasialt undervisningsresultat 02-02-2022 23:00:00
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspxValg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen31-01-2022 23:00:00Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL understøtter medarbejderrepræsentanterne i deres arbejde.
Finanslov 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2022.aspxFinanslov 202203-01-2022 23:00:00Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.
Brev til ministeren om elevfordeling https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Brev-til-ministeren-om-elevfordeling-.aspxBrev til ministeren om elevfordeling 20-12-2021 23:00:00
Samarbejdsudvalget (SU)https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Samarbejdsudvalget.aspxSamarbejdsudvalget (SU)13-12-2021 23:00:00Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
HF-e er på finansloven!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/HF-e-er-på-finansloven.aspxHF-e er på finansloven!05-12-2021 23:00:00Finansloven for 2022 er aftalt med midler til VUC-uddannelserne.
Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet14-11-2021 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2020.aspxRegnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskud14-11-2021 23:00:00Institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet overskud i 2020 på samlet 104 mio. kr.
Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslagethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Lige-adgang-til-uddannelse-i-land-og-by-afspejles-ikke-i-finanslovsforslaget.aspxLige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslaget29-08-2021 22:00:00​​​For GL er det væsentligt, at VUC får tilført ressourcer, og at unge og voksne i hele landet får samme mulighed for at få en gymnasial uddannelse
Taxameterhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameterTaxameter31-05-2021 22:00:00De gymnasiale uddannelser finansieres via taxametersystemet. Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev.
Søgetal 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2021.aspxSøgetal 202125-03-2021 23:00:00Undervisningsministeriet har den 26. marts 2021 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
Bestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaberhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Bestyrelsesrepræsentant-nyt_Finanslov_2021_og_aarsregnskaber.aspxBestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaber06-01-2021 23:00:00Lige før jul blev finansloven stemt igennem med et løft på 220 mio. kr. til de gymnasiale uddannelser som en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget for 2019. Det er jo godt for sektoren. Desværre var hf-enkeltfag ikke med i tilbageførelsen. Det har GL sammen med Danske HF & VUC arbejdet intenst for at få gjort noget ved. Det ser desværre ikke ud til at lykkes.
Finanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/220-mio-til-gymnasieuddannelserne.aspxFinanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!04-12-2020 23:00:00Det er et stærkt resultat, der viser, at fremtiden kan blive bedre. 220 mio. kr. er et så væsentligt beløb, at det kan gøre en forskel på skolerne. Nu kommer der så en lokal indsats for, at pengene også bruges til at styrke kvaliteten af undervisningen, siger GL-formand Tomas Kepler.
1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/1,6-mia.-kr.-mindre-i-gymnasialt-elevtilskud.aspx1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskud17-10-2020 22:00:00​​​​​​​​​​De seneste år har der været flere besparelser på de gymnasiale uddannelser, men der har også været tiltag, der har tilført ressourcer til området – samt enkelte tiltag, der har flyttet ressourcer fra en ramme til en an​den. Samlet viser opgørelser fra finanslovsforslaget 2021 og finanslov 2015, at der mangler 1,6 mia. kr. eller 14 pct. af elevtilskuddet til samme antal elever for at være på 2012-niveauet. Til sammenligning svarer 1,6 mia. kr. til det gymnasiale tilskud, der i alt gives til 28 gennemsnitlige institutioner.
10 pct. færre lærere til eleverne i 2020 end i 2012https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/10-pct-faerre-laerere-til-eleverne-i-2020-end-i-2012.aspx10 pct. færre lærere til eleverne i 2020 end i 201222-09-2020 22:00:00Færre lærere pr. elev: Der er kommet færre lærere til eleverne – og dermed også mindre tid til arbejdet med den vigtige relationsdannelse, der både løfter elevernes faglige og sociale trivsel. Lærer-/elevrationen er således faldet med 10 pct.​ Invester igen i uddannelse: I alt mangler der 773 lærerårsværk – svarende til 6 årsværk pr. gymnasium, eller at 2-3 klasser "mangler lærere" på hver skole. Det kan mærkes. Det er positivt, at omprioriteringsbidraget er stoppet, men der er behov for en geninvestering i sektoren. Der mangler 1,1 mia. kr. i tilskud i 2021 for at kunne opretholde niveauet fra 2012. Dette svarer til tilskuddet til 17 gennemsnitlige almene gymnasier og hf-kurser. I 2019 manglede der 1,05 mia. kr. VUC, erhvervsskoler og private gymnasier: Der er også færre ressourcer og færre ansatte til den gymnasiale undervisning på VUC, erhvervsskoler og private gymnasier. VUC er særligt hårdt ramt med afdelinger, der er lukket de seneste år.​
2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidraghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/2019.aspx2019: Store underskud efter fire år med omprioriteringsbidrag30-08-2020 22:00:00Tallene viser, at institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet underskud i 2019. I alt manglede der 119 mio. kr. ​ ​

Emner: Institutioner
Interessent: