Skoler og økonomi i sektoren

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Styringen i sektoren

Størstedelen af udbyderne af de gymnasiale uddannelser er selvejende institutioner under staten. Det betyder, at institutionerne har en selvstændig bestyrelse som øverste ledelse, hvor der blandt andet sidder to medarbejderudpegede repræsentanter.

Den enkelte selvejende institution er ansvarlig for sin egen økonomi. Størstedelen af institutionernes indtægt består af offentligt tilskud. Derfor er det også Undervisningsministeriet, der har det overordnede tilsyn med institutionerne – både i forhold til uddannelsesindhold og økonomi.

Det offentlige tilskud tildeles via et taxametersystem, hvor hovedparten af pengene tildeles på grundlag af aktivitet/antal årselever. Taxametrene er politisk fastsatte og fremgår af det enkelte års finanslov.

Der er krav om, at skolerne skal offentliggøre deres årsregnskab på Undervisningsministeriets hjemmeside. I den forbindelse udtager GL forskellige nøgletal for udbyderne af de gymnasiale uddannelser. Skolernes årsregnskab består fra regnskabsåret 2010 også af et ressourceregnskab med kvantitative oplysninger om skolen.

GL følger udviklingen og søger at påvirke institutionslovgivning og de årlige finanslove på det gymnasiale område. For at følge hele sektoren indsamler GL desuden søgetal og klassestørrelser for stx, 2-årigt hf, hhx og htx.

Udover de offentligt selvejende skoler findes de private gymnasieskoler, hvis indtægter består af statstilskud og deltagerbetaling. Disse skoler har også bestyrelser som øverste myndighed, men de følger en anden institutionslovgivning, og der er bl.a. ingen krav om medarbejderudpegede bestyrelsesrepræsentanter.

 

 

Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet16-11-2022 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Regnskaber 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Regnskab-2021.aspxRegnskaber 202116-11-2022 23:00:00De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate insti-tutioner. Skolerne får offentligt tilskud og konkurrerer om eleverne, prioriterer økonomien, ejer bygninger‐ ne og ledes af bestyrelser. Skolerne udsættes for økonomisk og kvalitativt tilsyn, hvor de bliver screenet for en række nøgletal. Skolerne har behov for likviditet for at kunne vedligeholde, investere og betale enhver sit. De har behov for egenkapital, hvis de skal lånefinansiere, og de bærer ansvaret for kapacitetstilpasninger.
Delforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskolerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Delforlig-om-finanslov-2023.aspxDelforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskoler03-10-2022 22:00:00
Finanslovsforslag 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL23.aspxFinanslovsforslag 202330-08-2022 22:00:00Regeringens finanslovsforslag svigter VUC
Søgetal 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspxSøgetal 202224-03-2022 23:00:00​Undervisningsministeriet har den 24. marts 2022 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
MR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dighttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-22-2-22.aspxMR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dig21-02-2022 23:00:00
Økonomisk stabilitet er afgørende for skolernehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Oekonomisk-stabilitet-er-afgoerende-for-skolerne.aspxØkonomisk stabilitet er afgørende for skolerne18-02-2022 23:00:00VUC er særligt udfordret, og derfor er det nødvendigt at finde en ny økonomisk model for VUC
GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/GL_hoeringssvar-om-kapacitetsfastsatttelse-og-elevfordeling.aspxGL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling14-02-2022 23:00:00
Gymnasialt undervisningsresultat https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Gymnasialt-undervisningsresultat-2020.aspxGymnasialt undervisningsresultat 02-02-2022 23:00:00
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspxValg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen31-01-2022 23:00:00Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL understøtter medarbejderrepræsentanterne i deres arbejde.
Finanslov 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2022.aspxFinanslov 202203-01-2022 23:00:00Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.
Brev til ministeren om elevfordeling https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Brev-til-ministeren-om-elevfordeling-.aspxBrev til ministeren om elevfordeling 20-12-2021 23:00:00
Samarbejdsudvalget (SU)https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Samarbejdsudvalget.aspxSamarbejdsudvalget (SU)13-12-2021 23:00:00Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
FL 2022: HF-e er på finansloven!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/HF-e-er-på-finansloven.aspxFL 2022: HF-e er på finansloven!05-12-2021 23:00:00Finansloven for 2022 er aftalt med midler til VUC-uddannelserne.
Regnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskudhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2020.aspxRegnskab: Udbydere af gymnasial uddannelse kom ud af 2020 med lille overskud14-11-2021 23:00:00Institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse, havde et samlet overskud i 2020 på samlet 104 mio. kr.
FFL 22: Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslagethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Lige-adgang-til-uddannelse-i-land-og-by-afspejles-ikke-i-finanslovsforslaget.aspxFFL 22: Lige adgang til uddannelse i land og by afspejles ikke i finanslovsforslaget29-08-2021 22:00:00​​​For GL er det væsentligt, at VUC får tilført ressourcer, og at unge og voksne i hele landet får samme mulighed for at få en gymnasial uddannelse
Taxameterhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameterTaxameter31-05-2021 22:00:00De gymnasiale uddannelser finansieres via taxametersystemet. Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev.
Søgetal 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2021.aspxSøgetal 202125-03-2021 23:00:00Undervisningsministeriet har den 26. marts 2021 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
Bestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaberhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Bestyrelsesrepræsentant-nyt_Finanslov_2021_og_aarsregnskaber.aspxBestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaber06-01-2021 23:00:00Lige før jul blev finansloven stemt igennem med et løft på 220 mio. kr. til de gymnasiale uddannelser som en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget for 2019. Det er jo godt for sektoren. Desværre var hf-enkeltfag ikke med i tilbageførelsen. Det har GL sammen med Danske HF & VUC arbejdet intenst for at få gjort noget ved. Det ser desværre ikke ud til at lykkes.
Finanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/220-mio-til-gymnasieuddannelserne.aspxFinanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!04-12-2020 23:00:00Det er et stærkt resultat, der viser, at fremtiden kan blive bedre. 220 mio. kr. er et så væsentligt beløb, at det kan gøre en forskel på skolerne. Nu kommer der så en lokal indsats for, at pengene også bruges til at styrke kvaliteten af undervisningen, siger GL-formand Tomas Kepler.

Emner: Institutioner
Interessent: