Gode intentioner, men behov for hårdere styring i aftale om elevfordeling

Pressemeddelelse
 

Ros til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at ville løse problemerne med bl.a. etnisk opdelte gymnasier og for at samle Folketingets partier (undtagen Nye Borgerlige) i en midlertidig aftale, fra formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler.

​Men desværre løser aftalen ikke problemerne. ​ 


 

Behov for tydeligere regler, afskaffelse af ventelister og samarbejde mellem regioner

"Skæv elevsammensætning kommer vi kun til livs med benhård styring. Aftalepartierne skal skrue ned for nogle skolers kapacitet, så gymnasier, der lider under markant faldende elevtal, kan få det antal elever, som giver mulighed for at skolen kan fungere fagligt og socialt forsvarligt," mener GL-formanden.

Et andet problem i aftalen er, at den ikke indeholder tydelige regler for, hvordan fordelingsudvalgene og regionerne kan styre og koordinere kapaciteten på gymnasierne og sanktionere, hvis gymnasier overtræder reglerne eller bryder indgåede aftaler. Hvis regionerne skal have et større politisk ansvar for at fordele eleverne og fastsætte kapaciteten, skal de vise, at de er klar til at træde i karakter og påtage sig rollen. 

Den midlertidige aftale tager ikke for alvor højde for, at fordelingen af elever for enkelte skolers vedkommende går på tværs af grænserne mellem fordelingsudvalg og regioner. I sin yderste konsekvens bliver resultatet, at gymnasier med stort fald i søgningen - fx på den københavnske vestegn - sidder i fordelingsudvalg og skal fordele elever, der ikke er dér, men optræder i naboregionens fordelingsudvalg. Derfor er det afgørende, at regionerne reelt samarbejder og koordinerer elevfordelingen på tværs af regionsgrænser. 

Derudover forbyder aftalen ikke ventelister. Populære gymnasier fisker elever fra andre gymnasier. Det er en uskik, som ministeren bør sætte en stopper for. 

"Vi​ ser frem til en permanent løsning, der lægger loft over skolernes kapacitet, og som forbyder skoler at fiske elever på andre skoler. Alternativt skal vi have distriktsgymnasier," slutter Tomas Kepler.

 

Yderligere information hos Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, tlf. 31 42 81 20.


 

Emner: Elever
Interessent: