Gidsel i forhandlinger

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Jyllandsposten 29. oktober 2015
Regeringen kræver, at partier, der vil være med i et politiforlig, skal acceptere at spare 500 mio. kr. på ungdomsuddannelserne.

​Regeringens foreslåede nedskæringer i gymnasieuddannelserne bliver stadig mere absurde og barokke. Senest har regeringen krævet, at partier, der vil være med i et nyt politiforlig, skal acceptere at spare 500 mio. kr. på ungdomsuddannelserne i 2016.

Beløbet kan blive større, understreger regeringen, hvis det viser sig, at forhandlinger om politiets fremtid kræver flere penge.

Det er en uhørt politisk adgangsbillet til forhandlingslokalet.

Gymnasieuddannelserne skal spare dobbelt.

Hvis regeringen ønsker at bekæmpe kriminalitet, er det en god idé at investere i ungdomsuddannelser.

Vi ved, at kriminalitetsstatistikken vender den tunge ende nedad. Jo mindre uddannelse, desto større risiko for at havne i kriminalitet. Af dem, der begår kriminalitet, er to tredjedele arbejdsløse, halvdelen har ikke en uddannelse, og en tredjedel har ikke 9. klasse.

I USA dimensionerer man ligefrem fængsler efter, hvor mange elever der kan læse i 4. klasse. I Danmark ville vi traditionelt have vendt problemstillingen om og sat ind med tiltag, der kunne lære eleverne at læse. Men den tænkning ser nu ud til at være trængt i baggrunden. Massive nedskæringer i blandt andet gymnasieuddannelserne fører ikke til mindre kriminalitet og flere veluddannede borgere, der kan stå vagt om demokratiet.

At politiet har brug for flere ressourcer, anfægter jeg ikke.

Men at bruge gymnasieuddannelserne som gidsel i forhandlingerne om et nyt politiforlig er en rigtig dårlig idé. Gymnasieuddannelserne har allerede fået udstedt én regning for reformen af erhvervsuddannelserne, som de almene gymnasier bidrager med 240 mio. kr. til og VUC med 215 mio. kr.

Emner: Økonomi
Interessent: