GL fortsætter kampen mod nedskæringer

GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen, 'GL Mener' i Gymnasieskolen, juni 2017
Danmark ligger på en 24. plads i OECD, når man opgør udgifter pr. gymnasieelev til undervisningen

​Mange gymnasiers økonomi er så stram, at lærerne er bekymrede for kvaliteten i undervisningen og følgerne for eleverne. Vi har gode uddannelser med lavt frafald, hvor eleverne er glade for at gå, og hvor det lykkes at gøre eleverne studieforberedte og almentdannede. Men fordi uddannelserne er velfungerende, betyder det ikke, at uddannelserne er privilegerede, som en række politikere desværre tror. GL's altoverskyggende budskab på årets folkemøde er derfor, at kvalitet i gymnasieuddannelserne er uforeneligt med fortsatte nedskæringer på skolerne.

GL er selv med til at arrangere fem debatter på årets folkemøde, og derudover skal jeg deltage i flere debatter, som andre arrangerer. Det er vigtigt for os at tydeliggøre, at uddannelse betaler sig, både for den enkelte og for samfundet, og at det derfor er en forkert vej at gå at spare på uddannelse. Faktisk ligger Danmark på en 24. plads i OECD, når man opgør udgifter pr. gymnasieelev til undervisningen. Uanset hvad de unge vælger at bruge studenterhuen til, får de glæde af den viden, de har tilegnet sig i gymnasieårene.

 

I foråret har vi haft en kampagne om fake news for at sætte fokus på, at uddannelse er uomgængelig, når det drejer sig om at sikre, at unge får de nødvendige redskaber til at kunne navigere i en stadigt mere omfattende og kompleks nyhedsstrøm. Misinformation og fake news er blevet en del af vores hverdag, og det kræver indsigt, kritisk sans og selvstændig refleksion at afkode, hvornår der ikke tales sandt. Derfor nytter det ikke at fortsætte nedskæringerne på gymnasieuddannelserne, så der ikke er tid til at undervise i helt aktuelt stof. Igen i efteråret vil vi med en kampagne sætte fokus på de voldsomme konsekvenser af de store besparelser. Kampagnerne er den synlige del af vores arbejde mod nedskæringer.

Parallelt holder vi møder med centrale politikere og andre for at tydeliggøre, at der bag hver sparet taxameterkrone er følger for elever – ofte med social slagside.

De foreløbige nedskæringer har som bekendt betydet, at der i indeværende skoleår er 1.000 færre gymnasielærere end i sidste skoleår til det samme antal elever, og efter sommerferien ved vi, at der igen vil være langt færre gymnasielærere, der vil stemple ind. Jeg vil derfor opfordre alle til at fortælle, hvad nedskæringerne konkret betyder for dig, din undervisning og dine elever. Hovedbestyrelsen har opfordret tillidsrepræsentanterne til at holde møder med lærerne – gerne i samarbejde med lederne – om nedskæringernes betydning for sektoren og for den enkelte skole torsdag den 21. september 2017. Jeg håber, at alle i sektoren vil stå sammen om at fortælle om, hvad besparelserne har af betydning. Kun sammen kan vi hjælpe politikerne med at rydde misforståelserne af vejen.

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god og velfortjent sommer!

Emner: Nedskæringer; Økonomi
Interessent: