GL-formand: Aftale om finansiering af FGU rammer forkert

Pressemeddelelse
 
Partierne bag den forberedende grunduddannelse (FGU) har indgået aftale om at finde penge til at finansiere uddannelsen. Aftalen betyder, at der igen bliver taget penge fra ungdomsuddannelserne, blandt andet til fjernundervisning.

​​Aftalen ​møder kritik i Gymnasieskolernes Lærerforening, hvor formanden, Annette Nordstrøm Hansen, kalder det stærkt foruroligende, at aftalepartierne fortsætter en kurs med at finansiere uddannelsesreformer ved at tage pengene fra andre uddannelser.

Politikerne fodrer hunden med sin egen hale. Vi fremmer ikke kvalitet og udvikling på uddannelsesområdet ved hver eneste gang at gå på strandhugst hos hinanden, når nye tiltag og reformer skal finansieres. Det er helt forkert at finansiere FGU-reformen ved at tage penge fra ungdomsuddannelserne,

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

Med aftalen fjerner partierne 16 mio. kr. fra fjernundervisningen på VUC, som i forvejen har måttet spare hele 138 mio. kr. på fjernundervisningen i 2016.

Det er en alvorlig besparelse, som går ud over et i forvejen økonomisk hårdt ramt tilbud til både sårbare kursister og grupper, som benytter sig af fjerundervisningens fleksible tilbud for at komme videre på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, 

siger GL-formanden. 

Forligspartierne på gal kurs, når de igen finansierer uddannelsesreformer ved at tage midler fra eksisterende uddannelser

Hun hæfter sig desuden ved, at finansieringsaftalen for FGU baserer sig på økonomital fra 2016. Det betyder, at de penge, der fjernes fra ungdomsuddannelserne i finansieringsaftalen, ikke tager højde for de årlige besparelser på 2 procent på ungdomsuddannelserne, som er gennemført i såvel 2017 som 2018, samt den ekstraordinære besparelse i 2017 på yderligere 3,6 procent på stx, som gik til at medfinansiere reformen af erhvervsuddannelserne.

Ingen har overblik over, hvordan fjerundervisningens kvalitet ser ud efter de senere års voldsomme besparelser. Det er løse formodninger og et yderst spinkelt og udokumenteret grundlag, forligspartierne omsætter sine besparelser på, 

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Besparelser på markedsføring går ud over undervisningen

Når det gælder reduktion i skolernes udgifter til markedsføring, er GL-formanden enig i, at skolerne ikke er sat i verden for at markedsføre sig i konkurrence med hinanden om elever og kursister.

​Skolerne skal ikke bruge unødige penge på markedsføring. Men hvis forligspartierne vil begrænse markedsføringsudgifterne, kan de gøre det ved lov. Ikke ved generelle besparelser, der rammer alle skoler ens. Det giver en skævdeling og går ud over skoler, der bruger pengene, som de skal, på uddannelse og ikke på markedsføring. Disse skoler skal nu finde endnu flere besparelser på undervisningen, 

understreger GL's formand.   

For de gymnasiale uddannelser, der bruger markant færrest penge på markedsføring blandt voksen- og ungdomsuddannelser, betyder reduktionen i markedsføringsudgifterne en samlet besparelse på 10 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på de almene uddannelser. På VUC udgør besparelsen 6 mio. kr. årligt, det samme gælder på erhvervsskolerne, herunder de erhvervsgymnasiale uddannelser.  

Læs GL-notat Finansiering FGU - GL-notat.pdf

Emner: Nedskæringer
Interessent: