Finanslovsforslag 2017 rammer gymnasiereformen

Pressemeddelelse
 
Grotesk, at regeringen mener, at det er muligt at skære endnu mere i gymnasieuddannelserne, siger GL-formanden

​En bred forligskreds har vedtaget, at gymnasieuddannelserne skal styrke det faglige niveau og implementere en gymnasiereform fra 1. august 2017. Derfor undrer det, at regeringen fastholder yderligere besparelser på gymnasieuddannelserne i finanslovsforslag 2017 på 2 procent.

Det er grotesk, at regeringen mener, at det er muligt at skære endnu mere i gymnasieuddannelserne, end det allerede er besluttet. Det er vedtaget at skære 5,7 % på det almene gymnasium. Med finanslovsforslag 2017 vil regeringen spare yderligere 2%. Det giver ikke mulighed for at gennemføre det store udviklingsarbejde, det kræver at udvikle den nye undervisning, som reformen forudsætter,

siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.

FFL-17.png 

GL-formanden mener derfor, at det er afgørende, at man i de kommende forhandlinger om finanslov 2017 finder de nødvendige midler til at implementere gymnasiereformen.

Alle gymnasieuddannelserne fik skåret 2% af taxameteret i 2016. Dertil kommer en politisk besluttet besparelse, som i 2017 rammer det almene gymnasium med yderligere 3,7 %, som skal finansiere erhvervsuddannelsesreformen. Og nu kommer så 2% oveni med finanslovsforslag 2017.

Endvidere er det kun i politikersprog, at gymnasiereformen er udgiftsneutral. Reelt rummer forliget en besparelse.

Hvis gymnasiereformen skal komme godt fra start, forudsætter det, at de bebudede nedskæringer bliver taget af bordet, og at der bliver afsat rigtige penge til at implementere reformen,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

Yderligere information kan fås hos Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04.

Emner: Finanslov; Gymnasiereform 2016
Interessent: