Finanslov 2020 - et skridt i den rigtige retning

Pressemeddelelse
 

​​​​Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at vi for første gang i fem år får en finanslovsaftale uden nedskæringer på de gymnasiale uddannelser,

​siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, til den finanslovsaftale, finansministeren landede mandag aften med Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet. Aftalen betyder et endeligt farvel til det årlige omprioriteringsbidrag, og så betyder aftalen, at der kommer en kompensation i forhold til den finansiering af den forberedende grunduddannelse, som landede på gymnasieuddannelsernes bord for et par uger siden.

For et par uger siden tog man netto godt 17 mio. kr. fra de almene gymnasieuddannelser, og med finanslovsaftalen gives uddannelserne et særtilskud på ​21 mio. kr. i 2020-2023. De erhvervsgymnasiale uddannelser får særskilt 2 mio. kr. årligt.

​Da FGU-aftalen blev offentliggjort protesterede vi prompte mod den, for den var så absurd. Derfor glæder det mig, at man har lyttet. Der er håb forude, når forligspartierne erkender, at gymnasieuddannelserne lige nu ligger under det absolutte nulpunkt. Vi kan nu se frem til en tid uden det årlige omprioriteringsbidrag, og jeg håber, at partierne ved næste finanslov vil finde flere penge til den bydende nødvendige geninvestering i gymnasieuddannelserne," 

​siger Tomas Kepler. ​


 

FL20.jpg
 

Aftaletekstens ordlyd:

"Tilskud til ungdomsuddannelserne

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti. Enhedslisten og Alternativet vil give et ekstra kvalitetsløft af ungdomsuddannelserne.

Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 7 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en yderligere forhøjelse af kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne.

Derudover er aftalepartierne enige om at afsætte 21 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til et særtilskud til almengymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte uddannelsernes kvalitet. Desuden afsættes der 2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til et særstilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser. Bevillingerne udmøntes efter aktivitet.

Der afsættes samlet set 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023."


 

​Her kan du downloade en gennemgang af finanslovens betydning for gymnasiesektoren: FL20 - konsekvenser for gymnasieområdet - opdateret.pdf


Emner: Finanslov
Interessent: