En værdig løsning i en ekstraordinær situation

GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i GL Mener, Gymnasieskolen, februar 2016
Der findes nok hverken rigtige eller forkerte måder - men der findes bevidste valg

I dette nummer af Gymnasieskolen tager redaktionen temperaturen på sektoren med nedskæringer og afskedigelser. Reportagerne viser, hvor forskelligt både ledere og lærere håndterer nedskæringerne. Det ses med al tydelighed, at der ikke er ét facit på, hvad der er den rette løsning, når økonomien strammer. På nogle skoler vil lærerne klart involveres i, hvordan der skal skæres, og på andre skoler mener lærerne, at det er en opgave, som ledelsen må påtage sig.

Stemningsbilledet fra Aarhus vidner om, hvad forventede afskedigelser kan gøre ved et ellers godt lærerværelse. Selv om både lærere og tillidsrepræsentant beskriver ledelsen inddragende, har det været yderst svært at håndtere, at der skulle afskediges kolleger. Og det er ikke bare i Aarhus, det er svært. Men det er stærkt, at man vil dele sine erfaringer. Det giver andre skoler mulighed for at tænke sig om. Der findes nok hverken rigtige eller forkerte måder at gribe processen an på, men der findes bevidste valg. Skal der afskediges, kan processen opleves som et valg mellem pest eller kolera, og det er det nok også, men et bevidst valg og en transparent planlægning giver langt større mulighed for at gennemføre en værdig proces.

Skal der afskediges, kan processen opleves som et valg mellem pest eller kolera, og det er det nok også, men et bevidst valg og en transparent planlægning giver langt større mulighed for at gennemføre en værdig proces.

Men uanset hvordan afskedigelser foregår, er vi i en ekstraordinær situation, hvor en række kolleger vil miste deres job. Derfor mener vi i hovedbestyrelsen, at det er rettidig omhu for fællesskabet at støtte de medlemmer, som mister jobbet. Nogle lærere vil finde et nyt gymnasielærerjob eller blive genansat på egen skole, men vi må også se i øjnene, at der vil være plads til en del færre lærere i sektoren i de kommende år. Derfor skal vi hjælpe disse medlemmer. Det er værdigt, og det er ekstraordinært.

Et helt centralt tilbud bliver et karriereafklaringsforløb, hvor berørte medlemmer tilbydes et særligt tilrettelagt forløb med karrieresamtaler, workshops og netværk for at finde vej til et nyt job. Er der behov for at supplere kompetencer eller få kompetencer stadfæstet på papir, giver GL op til 15.000 kr. i tilskud. Og bliver der en periode med dagpenge, giver GL 5.000 kr. oveni om måneden i et år. Der er også mulighed for sparring hos en coach eller psykolog.

Er der en karriere uden for sektoren for gymnasielærere? Ja, gymnasielærere har mange af de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Gymnasielæreren er hver eneste dag leder, koordinator, projektleder, formidler og foredragsholder. Hun har et bredt fagligt kendskab og favner vidt forskellige mennesker. Hvis man oversætter en gymnasielærers CV, er det attraktivt.

Samtidig er det vigtigt, at gymnasieuddannelserne også i fremtiden er attraktive arbejdspladser, så skolerne kan tiltrække og fastholde dygtige lærere. Det er en udfordring, skolerne skal huske, når de kommende skoleår skal planlægges. Der vil være færre lærere til at løfte opgaven, og så må opgaven skæres til.

Emner: Økonomi; Afskedigelse
Interessent: