En katastrofe for landets gymnasier

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Jyske Vestkysten 24. oktober 2015
Regeringens varslede nedskæringer på to procent om året de næste fire år vil gå ud over kvaliteten.

Regeringens varslede nedskæringer på to procent om året de næste fire år vil sammen med budgetforliget om finansieringen af erhvervsuddannelsesreformen ramme kvaliteten i gymnasieuddannelserne hårdt.

Allerede i 2016 vil finanslovsforslaget betyde nedskæringer på ¼ milliarder kroner stigende til over 1milliarder kroner om året fra 2019 og frem. Dertil kommer, at stx oveni disse nedskæringer allerede har bidraget til at finansiere reformen af erhvervsuddannelserne.

For stx betyder det en yderligere nedskæring i 2017 på 3,6 pct.

Samlet bliver stx beskåret i tilskud i 2019 og frem svarende til over 10 pct. i forhold til i dag, hvis regeringens intentioner vedtages for 2016 og i de kommende finanslove.

Det er GL's håb, at regeringen og de politikere, der støtter finanslovsforslagets nedskæringer, genovervejer situationen og lytter til de massive protester fra en samlet gymnasiesektor.

Så massive nedskæringer kan ikke undgå at få mærkbare konsekvenser for kvaliteten i gymnasieuddannelserne. Færre lærere får mindre tid til den enkelte elev, og skolerne får svært ved at få råd til en række af de støtteordninger, der udbydes i dag. Det gælder fx lektiecaféer, mentorordninger, ekstra undervisning til fagligt udfordrede elever og til elever med særlige talenter.

Også psykologordninger til elever, der af den ene eller anden grund har det svært og har brug for en ofte kortvarig støtte, hænger i en tynd tråd.

De varslede nedskæringer er den største udfordring i gymnasieuddannelsernes historie.

Derfor er det absurd, når politikerne gang på gang taler varmt og højstemt om uddannelser som Danmarks vigtigste råstof, mens de benhårdt foreslår at skære så massivt i sektoren.

Jeg er ikke alene målløs, men også indigneret og dybt forundret over, at regeringen og flere støttepartier tilsyneladende er enige om, at grønthøsteren skal skære i en af velfærdssamfundets kronjuveler. Hidtil har der været politisk enighed om, at en veluddannet befolkning og arbejdsstyrke er det, vi skal satse på, når velfærdssamfundet og konkurrenceevnen skal udvikles og styrkes.

Sådan er det ikke længere. Det er en katastrofe for det danske samfund.

Derfor er mit håb, at regeringen og de politikere, der støtter finanslovsforslagets nedskæringer, genovervejer situationen og lytter til de massive protester fra en samlet gymnasiesektor.

Emner: Økonomi
Interessent: