Drop varslede besparelser på uddannelsesområdet

Debatindlæg
Fælles opfordring fra GL, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler-Lederne, Lederforeningen for VUC, DGS, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation i Politiken
Fælles opfordring fra GL, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler-Lederne, Lederforeningen for VUC, DGS, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation

Af Annette Nordstrøm Hansen, fmd. Gymnasieskolernes Lærerforening, Anne-Birgitte Rasmussen, fmd. Danske Gymnasier, Peter Amstrup, fmd. Danske Erhvervsskoler-Lederne, Verner Rylander-Hansen, fmd. Lederforeningen for VUC, Veronika Schultz, fmd. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Steffen Andersen, fmd. Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Mie Hovmark, fmd. Erhvervsskolernes Elevorganisation 

Ambitioner om at sikre vækst i samfundet og uddannelser på absolut topniveau klinger hult med regeringens varslede besparelser på 8,7 milliarder på uddannelsesområdet. Gang på gang hører vi ellers fra politisk hold, at uddannelsesområdet er en del af kernevelfærden. Investeringer i uddannelse er forudsætningen for, at vi som samfund klarer os godt i den internationale konkurrence og er i stand til at skabe vækst. Det er synspunkter, som også Venstre har bakket op om.

De varslede besparelser på uddannelsesområdet er kortsigtede, men de har langtrækkende og alvorlige konsekvenser.

Med de bebudede besparelser bliver det noget nær umuligt at opretholde kvaliteten i vores uddannelser. I fare er en lang række af de initiativer, vi søsætter for at imødekomme specifikke uddannelsesbehov. Det gælder fx udbud af mindre fag og tilbud om ekstra undervisningstimer til elever, der har brug for hjælp for at komme videre. Men det gælder også tilbud rettet mod særligt talentfulde elever, som vi udfordrer, for at de kan udfolde hele deres talentrepertoire.

Dertil kommer, at vi risikerer at sætte vores tradition for et fintmasket uddannelsesudbud på spil. I de tyndt befolkede egne af landet er der begrundet frygt for, at besparelser i denne størrelsesorden vil udfordre uddannelsesinstitutioner i en sådan grad, at de risikerer at måtte lukke. Det vil udfordre det uddannelseslandskab vi har i dag, hvor der findes et attraktivt og varieret udbud af ungdomsuddannelser i alle dele af landet og ikke kun i storbyerne. Danmark skal leve af sin højt kvalificerede arbejdskraft og derfor skal vi fortsat kunne tilbyde uddannelser til både unge og voksne over hele landet på et højt fagligt niveau.

Vi opfordrer regeringen til at tænke sig grundigt om. De varslede besparelser på uddannelsesområdet er kortsigtede, men de har langtrækkende og alvorlige konsekvenser, som det vil tage rigtig mange år at rette op. Det er dyrt betalte lærepenge. Lad os derfor ikke spille hasard med vores uddannelser, de er det fundament, vi har opbygget velfærdssamfundet på.  

Debatindlægget er bragt i Politiken 2. september 2015 

Emner: Uddannelse; Økonomi
Interessent: