Det midlertidige styre anbefaler at videreføre VUC Syd

Pressemeddelelse
 

​Det midlertidige styre, som af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået til opgave at afdække VUC Syds forhold, har afgivet deres endelige redegørelse tirsdag den 22. januar 2019.

Hovedpunkterne i det midlertidige styres anbefaling er:

 • Et genstartet VUC Syd som rammen om voksenuddannelse i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.
 • Udlagt undervisning i Tønder til Tønder Gymnasium (hf) og den nye FGU (AVU)
 • Fem års fastlåsning af renter og bidrag samt afdragsfrihed på alle lån.
 • Alle ejendomme i Haderslev, Gram og Tønder flyttes ud af VUC Syds daglige drift og frasælges.
 • Ejendomme i Aabenraa og Sønderborg beholdes og udlejes delvist
 • Reorganisering og tilpasning med udgangspunkt i kerneopgaven: uddannelse
 • Hovedsædet flyttes til Aabenraa
 • Udpegning af en ny bestyrelse i henhold til en ny vedtægt, der sikrer lokal forankring og stærke økonomi- og uddannelseskompetencer.

 VUC Syd-foto.jpeg

GL's formand, Tomas Kepler, ser positivt på det midlertidige styres anbefaling af, at der arbejdes videre med et scenarie med fortsat drift i regi af VUC Syd.

De tre forudsætninger, som det midlertidige styre opsætter:

 • Løsningerne skal være økonomisk bæredygtige,
 • have en høj kvalitet
 • og en stærk lokal forankring

er GL enig i.

Tomas Kepler hæfter sig især ved, at det midlertidige styre fokuserer på at skabe et stærkt, dedikeret voksenuddannelsestilbud, der ligger inden for rammerne af, hvordan voksenuddannelsen i øvrigt er organiseret i Danmark. "​Det er vi enige i, er den rigtige løsning. Det er vigtigt, at der er et velfunderet voksenuddannelsestilbud i Sønderjylland med en lokal forankring."

Derimod er GL usikker på, hvorvidt der er skabt et tilstrækkeligt konsolideret økonomisk grundlag for VUC Syd's fortsatte drift. "Så vidt vi kan se, er der forudsat et markant overskud over en kortere årrække til at genopbygge egenkapitalen. Det vil lægge et stort pres på institutionen", mener GL-formanden.

Det midlertidige styre lægger op til at lærerne på VUC Syd skal arbejde endnu mere effektivt end resten af sektoren. Det er hverken rimeligt, realistisk eller holdbart,

pointerer GL-formanden og fortsætter, at det nu er vigtigt at give lærerne arbejdsro. Det er en forudsætning for at kunne skabe et godt voksenuddannelsestilbud. Han henviser til, at lærerne på VUC Syd gennem 1½ år har levet med usikkerhed, afskedigede kolleger, vigende kursistsøgning og pressens bevågenhed. En palette, som har presset arbejdsforholdene på stedet i bund. Det er nødvendigt at sikre lærerne ordentlige arbejdsforhold for at skabe et bæredygtigt undervisningstilbud.

Der er brug for at skabe tillid til den videre drift af VUC Syd. Det er vigtigt med en genstart på et økonomisk robust grundlag, som også giver lærerne ordentlige arbejdsforhold. Endvidere er det vigtigt, at man genskaber kursisternes tillid til VUC Syd – og det sker kun, hvis de mødes af lærere, der kan levere den ønskede kvalitet i undervisningen.

GL's formand, Tomas Kepler, og direktør, Marianne Brinch-Fischer, holder møde med medlemmerne på VUC Syd torsdag den 24. januar 2019. 

Emner: VUC
Interessent: