Det betaler sig at tage en studentereksamen

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Jyllands-Posten 10. januar 2016
Studentereksamenerne forbereder de unge på at læse videre, men de giver også unge et godt afsæt på arbejdsmarkedet.

​I JP's kronik 5. januar ser Claus Jensen, fmd. for Dansk Metal, med bekymring på "den voksende gruppe af unge, der ikke kommer længere i uddannelsessystemet end studenterhuen". Claus Jensen ønsker, at flere unge vælger erhvervsuddannelserne frem for gymnasieuddannelserne.

Studentereksamenerne (stx, hf, hhx og htx) forbereder rigtignok de unge på at læse videre, men de har ikke kun værdi som studieforberedende. De giver også unge et godt afsæt på arbejdsmarkedet. Derfor er der grund til at dæmpe de undergangstoner, Claus Jensen forsøger at orkestrere.

Lad mig blot minde om, at de økonomiske vismænd i maj 2014 præsenterede en rapport, der dokumenterede, at unge med alene en studentereksamen opnår højere løn end unge med alene en erhvervsuddannelse 6 til 10 år efter endt uddannelse. Analysen fik vismændene til at konkludere, at der ikke er belæg for at indføre en generel begrænsning af optaget på gymnasieuddannelserne.

Vismændene dokumenterede, at unge med alene en studentereksamen opnår højere løn end unge med alene en erhvervsuddannelse 6 til 10 år efter endt uddannelse.

Dertil kommer, at den seneste samlede forløbsundersøgelse af en studenterårgang, som Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening lavede af 2008-årgangen, viser, at 91 procent af studenterne er i uddannelse eller beskæftigelse i 2012, altså fire år efter de blev studenter. Kun 2 procent er arbejdsløse, mens 4 procent er udenfor arbejdsstyrken, og 3 procent optræder som ukendte i statistikkerne fra Danmarks Statistik.

Undersøgelserne bidrager til at styrke billedet af, at gymnasieuddannelserne er succeser, som både gavner den enkelte unge og samfundet. Der er derfor ingen grund til bekymret at så tvivl om gymnasieuddannelserne i den politiske iver efter at få flere i erhvervsuddannelserne direkte efter folkeskolen. Derimod handler det om at gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt valg for de unge. Det gør man blandt andet ved at sikre, at der er det tilstrækkelige antal praktikpladser til rådighed for de unge, der overvejer at vælge en erhvervsuddannelse.

Emner: Økonomi
Interessent: