Der er sparet nok!

Info
 

Inden for kort tid skal danskerne beslutte, hvem der skal have nøglerne til statsministeriet i de kommende fire år. GL er partipolitisk uafhængig og ønsker ikke at fremhæve nogle politikere eller partier frem for andre. Men vi vil gerne have, at folketingskandidaterne forholder sig til de store besparelser, som uddannelsesområdet er udsat for - og som i den grad sænker kvaliteten af uddannelserne.

Der er på gymnasieområdet fra 2016 til 2019 skåret 1,73 mia. kr.  Af finansloven for 2019 fremgår det af overslags​årene, at besparelserne skal fortsætte ​helt frem til 2022​, hvor der vil være skåret 2,1 mia. kr.

Besparelser gym uddannelser.png​​

De 300 afskedigelser, som vi indtil nu har set i dette skoleår, er voldsomt mange, særligt henset til at der er forsvundet rigtig mange lærere også de foregående år. Der er brug for at geninvestere i uddannelse, inden det går helt galt. Lige nu smides kompetencer over bord, mens elevernes uddannelse forringes. Der er brug for politisk handling nu,

​​​udtaler Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.


De store besparelser sker til trods for, at Danmark ikke anvender en stor del af bruttonationalproduktet, set i forhold til andre EU-lande og i forhold til OECD-landene:

OECD.png


Download faktaark om besparelserne på gymnasieområdet. Faktaarket kan fx bruges til valgmøder rundt om på landets gymnasier: Faktaark om uddannelse forår 2019.pdf

Emner:  
Interessent: