Brev til ministeren om afskedigelser

Brev til ministeren
GL's formand Annette Nordstrøm Hansen skriver brev til undervisningsministeren
GL-formanden er bekymret over, at gymnasier afskediger lærere, så der bliver færre lærere til at sikre kvaliteten i undervisningen.

​​GL's formand har torsdag den 28. januar 2016 sendt et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby med en bekymring om, at en række gymnasier afskediger lærere, så der bliver færre lærere til at sikre kvaliteten i undervisningen. 

GL-formanden henleder bl.a. ministerens opmærksomhed på, at hun ikke mener, at skolerne agerer, som ministeret har meldt ud.

Formanden skriver bl.a., at GL allerede en måned inde i budgetåret 2016 kan konstatere

at ca. 100 gymnasielærere er blevet afskediget med fratrædelse til sommer, en række lærere er varslet ned i tid, og årsvikarer får ikke forlænget deres ansættelse. Endvidere går en række lærere på pension for at hindre, at kolleger bliver afskediget. Der vil således være langt færre lærere til at varetage den gymnasiale undervisning efter sommerferien. Nogle skoler ved, at de vil få færre klasser til sommer, men det er langt fra denne elevnedgang, som kan forklare de færre lærere.

GL-formanden opfordrer derfor ministeren til

at få skolerne til at dokumentere, at alle andre muligheder er udtømte, før der afskediges lærere, så elevernes undervisning rammes mindst muligt af besparelserne, og at ministeren præciserer over for skolerne, at tilskud til undervisning skal anvendes til formålet.

Annette Nordstrøm Hansen henleder samtidig ministerens opmærksomhed på, at EUD-forliget i 2017 vil betyde yderligere nedskæringer på de almene gymnasier, og at det vil få uoverstigelige konsekvenser for kvaliteten, hvis skolerne tager hele besparelsen på elevernes undervisning.

Læs hele brevet: Ministerbrev 28 januar 2016.pdf.

Emner: Økonomi; Nedskæringer
Interessent: