Besparelser i milliardklassen på uddannelse

Nyhed
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for Uddannelsesalliancen – som Gymnasieskolernes Lærerforening er en del af – undersøgt besparelserne på uddannelsesområdet siden 2015.

​​​​​​​Analysen konkluderer, at regeringens omprioriteringsbidrag betyder store besparelser på uddannelser overalt i Danmark. Herudover har regeringen pålagt institutionerne en række specifikke besparelser på fx indkøb, udbudsloven, takstjusteringer mm. De samlede besparelser på uddannelsesområdet betyder, at der i 2018 er sparet knap 3 mia. kr. I 2021 og 2022 beløber besparelserne sig til mere end 4 mia. kr. Set henover hele perioden fra 2016 til 2022 skal der akkumuleret spares mere end 20 mia. kr. på uddannelserne set i forhold til 2015. Nytilførslerne, fx til erhvervsuddannelserne, rykker ikke ved det samlede billede, viser undersøgelsen.

AE - akkumuleret.png

Samlede besparelser på uddannelsesområdet 2016-2021 set i forhold til 2015:

AE-tabel1.png
Anm: Mia. kr., 2018-pl. Tabellen viser de samlede besparelser på uddannelsesområdet opgjort som reduktioner i bevillinger på ungdomsuddannelserne inkl.  VUC samt på de videregående uddannelser. Reduktionerne i 2022 er sat til samme niveau som i 2021.  Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Besparelserne på ungdomsuddannelsesområdet, fordelt på hvilken form for besparelse, der er tale​ om, kan ses nedenfor. Beregningen for konsekvenserne af omprioriteringsområdet dækker kun det aktivitetsafhængige tilskud for erhvervsuddannelserne og de offentlige gymnasiale uddannelser. Institutionstilskuddene er ikke medtaget og områder som de private gymnasier, EUX og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indgår ikke. Konsekvenserne nedenfor er derfor underestimeret i forhold til de samlede besparelser for ungdomsuddannelser.

AE-tabel ungdomsuddannelser.png

​Anm: Mio. kr., 2018-pl. Tabellen viser de samlede besparelser på uddannelsesområdet opgjort som reduktioner i bevillinger på ungdomsuddannelserne inkl. VUC. ​Reduktionerne i 2022 er sat på samme niveau som i 2021. Annulleringen af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne er beregnet pba. FL18. Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og Undervisningsministeriet.​

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse viser med al tydelighed, hvor omfattende nedskæringerne på uddannelse er. Kampen mod disse nedskæringer er den vigtigste kamp, vi overhovedet kan føre lige nu,

​siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler, og fortsætter:

Situationen er kritisk. Visse steder i landet er skolernes eksistensgrundlag decideret truet, og alle steder i landet bliver der mindre fokus på den enkelte elev. Gymnasieuddannelserne er i dag for unge fra alle samfundslag. De store besparelser gør det svært for gymnasierne fortsat at skabe mønsterbrydere og social mobilitet, Alle elever, ikke mindst de sårbare unge, rammes hårdt, når lærerne ikke har det ekstra overskud,

​​slutter GL-formanden.
Emner: Nedskæringer
Interessent:  

​Download undersøgelsen​: 
Besparelser i milliardklassen på uddannelse