2029

GL Mener
Tomas Kepler i Gymnasieskolen nr. 2, 2019

Gymnasieskolen har sat fokus på studenterne anno 2029​. Bladets kilder peger blandt andet på, at det også om 10 år er vigtigt at stimulere elevernes nysgerrighed, at de bliver dannede, og at de skal være dygtige til noget. I fremtiden er der fortsat også brug for naturvidenskabelige og humanistiske kvalifikationer. Et billede, man ikke kan være helt uenig i. Jeg glæder mig også over, at der er ros til de gymnasiale uddannelser for at gøre meget af det rigtige. Det er svært at se nogen fremtid i ungdomsuddannelser, som ikke udvikler, skaber rum til fordybelsen og sætter arbejdet for at dygtiggøre og danne den enkelte unge i højsædet. Alt det, som gymnasielærerne er sat i verden for, og som de engagerer sig i og brænder for. Og som vi også kæmper for at få lov til fortsat at gøre.

Men rammerne for den gode undervisning strammes. Jeg tror, at det er ved at gå op for alle, at regeringen i forsøget på at effektivisere uddannelsessektoren reelt er i færd med at nedbryde den. De kvaliteter, uddannelserne har i dag, og som man gerne vil gøre endnu bedre, er i risiko for at komme i frit fald, og der er brug for en geninvestering for at sikre kvaliteten. Kampen mod nedskæringerne har været GL's højest prioriterede indsats, lige siden de begyndte, og vi har forsøgt at tydeliggøre, hvordan færre lærere til flere elever er en dårlig cocktail. 


Vi har i de senere år sagt farvel til mange lærere, og alene i dette skoleår ved vi allerede, at vi kommer til at sige farvel til flere end 200 kolleger, som bliver afskediget på grund af nedskæringer. Jeg bliver tit spurgt om antal afskedigelser ikke hænger sammen med mindre ungdomsårgange og indførelse af karakterkrav til gymnasieuddannelserne. Vores tal viser, at af de afskedigelser vi kender, skyldes under 10% forventet elevnedgang til sommer, så det er de store nedskæringer, vi mærker rundt om på alle skoler.

Danmarks Radio gennemførte for et par uger siden en analyse af, hvor mange færre lærere, der er til at undervise eleverne. De tal kendte vi godt i sektoren, men det er vigtigt og glædeligt, at omverdenen også bliver bevidste om, at det er en glidebane at ødelægge uddannelsessektoren. Tre dage i træk var jeg på tv om afskedigelser, pres på undervisningen og nedslidning af lærerne, og små som store medier har dækket emnet. Vi har nydt en usædvanlig mængde medieopmærksomhed; nu har vi alle brug for at gøre alt, hvad vi kan for at fastholde den opmærksomhed, så det bliver svært for politikerne at undgå at tale om uddannelse i valgkampen. Og jeg tror, der i særlig grad er mulighed for at fastholde mediernes opmærksomhed gennem de lokale markeringer, man vil kunne lave i de kommende uger og måneder.  

Derfor vil jeg opfordre til, at man taler sammen på skolerne og i TR-netværkene om, hvordan vi i den kommende tid kan stå sammen og sige #Stop2pctNu. Ellers kan vi ikke ruste eleverne til fremtiden.​

Emner: Nedskæringer
Interessent: