1.000 færre gymnasielærere i skoleåret 2016/17 til det samme antal elever

Pressemeddelelse
 
GL-formanden frygter, at der kommer endnu flere afskedigelser i det kommende år.

​En ny undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening viser, at der i dette skoleår vil være 1.000 færre lærere til at undervise stort set det samme antal elever i forhold til sidste skoleår.

Det kan ikke undgå at få konsekvenser for elevernes undervisning,

mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.

Det er en undersøgelse blandt GL's tillidsrepræsentanter på landets gymnasieuddannelser, der har afdækket, hvor mange lærere der er til at undervise gymnasieeleverne i det kommende skoleår, i forhold til hvor mange lærere der var i sidste skoleår. Undersøgelsen viser, at der er 7% færre lærere i dette skoleår.

1000laerere.png
1.000 færre lærere på gymnasieuddannelserne - til et uændret antal elever

Det er 2%-besparelsen på finansloven for 2016, der har ført til den store nedgang i antal gymnasielærere.

Det er dybt bekymrende. Det er ikke alene 1.000 læreres kompetencer, vi mister i sektoren, men det er også en kæmpe udfordring, fordi vi står over for at skulle implementere en gymnasiereform. Der er ingen sammenhæng mellem viljen til et højere fagligt niveau, bedre feedback til eleverne og færre lærere til at løfte opgaven. Planlægningen skal i gang nu, og fra næste sommer skal eleverne undervises efter de 180 nye læreplaner,

siger GL-formanden.

Annette Nordstrøm Hansen frygter, at der kommer endnu flere afskedigelser i det kommende år.

Finanslovsforslaget for 2017 lægger op til, at gymnasieuddannelserne også i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020 skal skæres med 2% om året. Herudover bliver især stx økonomisk hårdt ramt, fordi det er politisk besluttet at skære stx yderligere i 2017 med 3,7% som følge af EUD-budgetforliget.

Med de store nedskæringer, gymnasieuddannelserne står overfor, må det forventes, at der også i de kommende skoleår vil blive afskediget lærere i stort omfang.

Fakta

STX – det almene gymnasium
På stx har der været en elevfremgang på 0,8%, mens antallet af lærere er faldet med 6,5 %. Det betyder, at der samlet på de almene gymnasier i dette skoleår er ca. 700 færre lærere end sidste år.

VUC
På VUC er der et fald på ca. 10 % lærere. Dette svarer alt i alt til, at der vil være 200 færre lærere på VUC på landsplan.

Erhvervsgymnasierne (HHX og HTX)
På erhvervsgymnasierne er der et fald på ca. 5 % lærere. Dette svarer alt i alt til, at der vil være knap 100 lærere færre på erhvervsgymnasierne på landsplan.

Konklusion
Den toprocentbesparelse, som de gymnasiale uddannelser blev pålagt ved finansloven 2016, har betydet, at der i skoleåret 2016/2017 er 1.000 færre gymnasielærere – svarende til 7 % af lærerne – til at undervise stort set det samme elevantal i forhold til sidste skoleår.

Ca. halvdelen af faldet i antal lærere er midlertidigt ansatte, altså de unge lærere, som er på vej ind på arbejdsmarkedet.

Se undersøgelsen her: 1000 færre gymnasielærere.pdf

Emner:  
Interessent: