1,6 mia. kr. mindre i gymnasialt elevtilskud

Info
 

​​​​​​​​​​De seneste år har der været flere besparelser på de gymnasiale uddannelser, men der har også været tiltag, der har tilført ressourcer til området – samt enkelte tiltag, der har flyttet ressourcer fra en ramme til en an​den. Samlet viser opgørelser fra finanslovsforslaget 2021 og finanslov 2015, at der mangler 1,6 mia. kr. eller 14 pct. af elevtilskuddet til samme antal elever for at være på 2012-niveauet. Til sammenligning svarer 1,6 mia. kr. til det gymnasiale tilskud, der i alt gives til 28 gennemsnitlige institutioner. 

Fordelt på de enkelte gymnasiale uddannelser svarer det til, at hhx/htx mangler 338 mio. kr., hf enkeltfag mangler 218 ​mio. kr., og stx/hf mangler 1.072 mio. kr. i 2021 for at have samme enhedsniveau som i 2012.

De gymnasiale enhedsomkostninger er faldet mellem 10 og 21 pct. 

​​udvikling-i-enhedsomkostninger-web.png

Med enhedsomkostninger i finansloven menes de omkostninger, staten afsætter pr. årselev til den enkelte uddannelse. Umiddelbart vil enhedstilskud dog være en mere dækkende betegnelse.​

Der er mellem 8 og 15 pct. færre gymnasielærere til eleverne 

En tidligere GL-undersøgelse​ viste et fald i lærer-/elevratioen på almene gymnasier og hf-kurser fra 2012-2020 på 10 pct. Sammensætningen af medarbejdere på VUC og erhvervsskoler betyder, at en tilsvarende analyse ikke kan gennemføres. Hvis vi antager, at lederne på erhvervsskoler og VUC reagerer på samme måde overfor nedskæringer som lederne på de almene gymnasier og hf-kurser, vil det være muligt at estimere ændringerne i lærer-/elevratioen for enkeltfag (VUC) og hhx/htx (erhvervsskoler). På de almene gymnasier tyder det på, at ændringer i enheds​omkostningen slår igennem på lærer-/elevratioen med 74 pct. Hvis det samme antages at være tilfældet for hhx/htx samt gymnasial enkeltfag, vil lærer-/elevratioen være faldet 8 pct. for de erhvervsgymnasiale uddannelser og 15 pct. på enkeltfag.​

LÆS hele undersøgelsen om elevtilskud 2012-2020. ​

Emner:  
Interessent: