Den hårde retorik

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen, Jyllands-Posten 7. december 2016
Nedskæringer presser den offentlige sektor og forringer kvaliteten i velfærdsydelserne. Det kan hård retorik ikke afhjælpe.
De seneste år er der skåret drastisk ned i den offentlige sektor. Det bekymrer ikke Danmarks nye økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, der tidligere på året udtalte i "Deadline",  at 'ikke en sjæl har mærket, at der er 30.000 færre i den offentlige sektor'.

Den udtalelse afslører en grundlæggende mangel på respekt for alle de mennesker, der hver dag får vores offentlige velfærdssystem til at fungere. I gymnasiesektoren har de omfattende nedskæringerne i 2016 betydet, at der nu er 1000 færre lærere i gymnasiet til at undervise stort set samme antal elever i forhold til forrige år. Det betyder, at den enkelte lærer skal have flere hold og har mindre tid til den enkelte elev.

Nedskæringer i 2016  betyder 1000 færre lærere i gymnmasiet. Det går ud over eleverne

Netop tiden til den enkelte elev og mødet mellem den enkelte elev og lærer er helt afgørende for kvaliteten i vores uddannelsessystem. Samtidig er andelen af yngre kvindelige gymnasielærere, der vælger at gå på deltid, på tre år steget fra 14 til 26 procent blandt de 34-38-årige. Det er yngre kvinder, der vælger at gå ned i tid for at få kabalen mellem arbejdsliv og familieliv til at gå op. De løser udfordringen med alt for mange opgaver med at gå ned i tid, men reelt arbejder på fuld tid til en lavere løn.

Det samme oplever mine kolleger indenfor andre velfærdsområder som fx sundhed og omsorg. De oplever et stigende pres i deres hverdag blandt elever, borgere, patienter og studerende; mere samlebåndsarbejde og mindre tid til den enkelte. Så kære Simon Emil Ammitzbøll; selvfølgelig kan de omfattende nedskæringer mærkes. Det går ud over kvaliteten og vi får ringere velfærd.

Jeg håber, at ministerkasketten vil medføre, at dit syn på offentlige ansatte og det store bidrag vi yder til det danske samfund bliver mere nuanceret. Men jeg kan tvivle. For ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betyder VLAK's regeringsgrundlag, at der i 2025 vil være 14.000 færre i den offentlige beskæftigelse i forhold til i dag. Det vil være en katastrofe for velfærdssamfundets fremtid.

Emner: Nedskæringer
Interessent: