Ansøgning og CV

 
 
​​​​​​​​​​​Målrettet ansøgning baseret på brutto CV og research på jobopslag​​​​​
Når du vil søge nyt job, er det vigtigt, at du målretter og tilpasser din ansøgning og dit CV til hvert enkelt job. Du kan med fordel starte med at lave et brutto-CV, inden du går i gang med det målrettede ansøgningsmateriale. Brutto-CV'et kan du trække på og uddrage relevante elementer og oplysninger fra, når du laver det målrettede ansøgningsmateriale​.

Der er fire punkter i arbejdet med at udarbejde et målrettet ansøgningsmateriale. Læs mere nedenfor og bliv klogere på hver af de fire punkter i videoer med GL's karriererådgiver, Sine Rønberg Hansen.
​ ​

Der er fire skridt i at udarbejde et målrettet ansøgningsmateriale:

​1. Hvordan laver jeg et brutto CV?

Brutto CV’et er det værktøj, der skal støtte dig i arbejdet med at lave dit målrettede ansøgningsmateriale. Det er samtidig et dokument, som du løbende kan føje oplysninger og materiale til.  Brutto CV’et fungerer som en samlet oversigt over dine kompetencer og de opgaver, du har du har løst. På den måde får arbejdsgiver informationer om de roller, du har udfyldt, og den værdi eller effekt, dit arbejde har tilført.

Find inspiration til at udarbejde et brutto-cv i videoen med GL’s karriererådgiver Sine Rønberg Hansen. Videoen viser, hvordan du med et brutto-cv kan kortlægge dine kompetencer, skærpe dit blik på dig selv som opgaveløser, og hvordan du bliver klogere på det næste skridt i dit arbejdsliv. Du kan også læse mere om arbejdet med brutto-cv'et nedenfor.

​​Har du været gymnasielærer i en årrække og har dine arbejdserfaringer primært fra gymnasieskolen kan det være en udfordring at udarbejde et brutto CV. Det skyldes, at arbejdet med et brutto CV handler om at beskrive sig selv som ’opgaveløser’ mere end som gymnasielærer. I brutto CV’et ’piller man gymnasielæreren fra hinanden’ og retter fokus på alle de mange delopgaver, jobbet som gymnasielærer består af.​

Undervisningsopgaven består fx af delopgaver som:
 • vurdering og opstilling af mål
 • planlægning, research og sparring med kolleger
 • samarbejde internt og eksternt,
 • kommunikation, motivation af elever,
 • målgruppefokus, facilitering og procesledelse
 • evaluering, administration, feedback,
 • opgaveretning, vurdering, ledelse osv.   
Du skal fokusere på dig selv som opgaveløser, når du skal forklare en potentiel arbejdsgiver, hvilke opgaver hun kan sætte dig til at løse. Og det gør det samtidig (lidt) lettere at overskue jobdatabaser som fx Jobindeks, når man læser stillingsopslag, der typisk har et fokus på opgaver i stedet for på fx titler og stillingsbetegnelser.​

Du kan finde en skabelon til et brutto CV her​. (Højreklik på linket og gem filen)​
Nogle af de kompetencer, der kan indgå i et brutto CV, kan du finde inspiration til her. 

På din LinkedIn profil kan du opliste de elementer fra dit CV, som du gerne vil associeres med. Enten i helt kort eller mere udfoldet form.

​​​2. Hvordan laver jeg research på virksomheden?

Bliv inspireret og se, hvordan du kan lave research på et job i denne video med GL's karriererådgiver Sine Rønberg Hansen. Du kan også læse mere om at lave research på et job nedenfor.

​For at kunne lave et målrettet og præcist ansøgningsmateriale, og for at virksomheden kan 'genkende dig' som en relevant kandidat, skal du vide, hvad det indholdsmæssigt er for et job, du søger. Derfor skal du kende virksomheden og opgaverne:

 • Læs jobopslaget grundigt – hvad efterspørger virksomheden?
 • Opsøg viden om virksomheden på hjemmeside, medarbejderes LinkedIn profiler, nyhedsmedier mv.
 • Ring til den faglige kontaktperson og spørg fx til, hvordan opgaverne er prioriteret, hvilke kompetencer de især leder efter og til det konkrete indhold i de særligt prioriterede opgaver. 
3. Hvordan laver jeg et målrettet CV?​
​​​Flertallet af ledere læser CV'et først – og bruger ca. 30-45 sekunder på dét. Derfor skal det kunne stå alene og være interessant, relevant, sympatisk og overskueligt så ansøgningen også bliver læst.


I denne video med GL's karriererådgiver Sine Rønberg Hansen får du gode råd til, hvordan du laver et målrettet CV til et job, og hvordan du kan versionere CV'et til andre jobs.

​Dit CV skal være mårettet det specifikke job, som du søger. Det skal vise, at du er en relevant kandidat med de rette kompetencer, som jobopslaget efterspørger: 
 • Start med en profiltekst, der på fem linjer præcis viser, at du 1) er en relevant kandidat til jobbet. Vis at du har forstået, hvad det er for opgaver, der skal løses, at du 2) har kompetencer og erfaring til at løse den og at du 3) er motiveret.
 • Husk at CV'et er bagudrettet og dermed skal indeholde alle de relevante informationer om, hvad du har at bibringe stillingen - i forhold til uddannelse, erfaring og kompetencer.
 • Du skal udarbejde et nyt CV til hver stilling, du søger. Fordi du helt overvejende kun skal medtage relevante erfaringer og kompetencer. Det betyder, at du betoner alle de elementer fra dit brutto CV, som er relevante for stillingen. Du versionerer dig selv i hvert CV.
 • Brug ord og formuleringer fra jobopslaget til at beskrive dine egne erfaringer. På den måde hjælper du virksomheden med at identificere dig som en relevant kandidat. Brug fx ord som at kunne 'facilitere´ og arbejde med 'processer' i stedet for 'didaktisere' og 'stilladsere', at være 'formidler og vejleder' i stedet for at være 'lærer', at have erfaring med 'projektledelse' i stedet for at have arbejdet med 'pædagogisk udviklingsarbejde' og at kunne mestre 'kollegial sparring og opkvalificering' i stedet for at være 'faggruppeansvarlig' eller 'pædagogikum vejleder' osv. Altid afhængigt at konteksten og den konkrete stilling du vil søge.
 • Formmæssigt skal CV'et være meget overskueligt og opsummere dine erfaringer og kompetencer. Det skal helst ikke fylde mere end tre sider. Du skal forestille dig, at ansættelsesudvalget kun bruger få sekunder til at skimme dit CV, og derfor skal du formmæssigt underbygge, at det vigtigste træder frem.
 • CV'et skal indeholde følgende: Personlige data og kontaktoplysninger, kompetencer, erhvervserfaring, uddannelse, efteruddannelse, sprog- og IT-kompetencer, evt. frivilligt eller organisatorisk arbejde, fritid/privat, referencer.
 • Det er god service at sætte et billede ind i ansøgningsmaterialet. Sørg for at det er af god kvalitet. Placer det gerne i øverste højre hjørne, så det ses, når arbejdsgiver bladrer igennem bunken med ansøgninger.

Her kan du se konkrete eksempler på, hvordan en tidligere gymnasielærer har lavet forskellige versioner af sit CV. ​CV'erne betoner forskellige elementer fra hendes brutto-CV og er målrett​et meget forskellige stillinger:​

Brutto CV
CV

HR-koordinator til AAU
Jobopsl​ag | CV

Vejedning af borgere til Gældsstyrelsen
Jobopslag | C​V

Foreningsanalytiker til STIL
Jobopslag | C​V

SMV - uopslået stilling
Jobopslag | C​V

​4. Hvordan laver jeg en målrettet ansøgning?

Du kan få gode råd til at udarbejde en målrettet ansøgning, som adresserer netop dét job, du vil søge i denne video med GL’s karriererådgiver​ Sine Rønberg Hansen.

​Den målrettede ansøgning skal vise arbejdsgiver, at du er en relevant kandidat til stillingen: at du har forståelse for virksomheden og de opgaver, der skal løses, og du har de relevante kompetencer og motivationen til at løse dem.  
 • ​​​Ansøgningen er fremadrettet.
 • Det er her du kan vise, hvad du kan byde ind med i forhold til den konkrete stilling. Hvordan du har gode forudsætninger for at bidrage? Du forstår de prioriterede opgaver – udtryk dine refleksioner over, hvordan du forestiller dig at løse dem.
 • Du skal målrette ansøgningen til den konkrete stilling. Det kan du gøre ved at illustrere, at du har sat dig ind i virksomheden, dens mål, værdier og udfordringer, og at du er motiveret for at bidrage til at løse udfordringer og opgaver.
 • Brug overskrifter i ansøgningen til at tematiserer de opgaver og kompetencer, der bliver efterspurgt i jobopslaget. På den måde kan ansøgningen læses meget hurtigt, samtidig med at du får vist, at du er en relevant kandidat til jobbet.
 • Formmæssigt skal ansøgningen max fylde én side og gerne have luft mellem afsnittene. Du skal skrive kort og præcist og i nutid.
 • Læs korrektur.
​​
​​​Hvor kan jeg få hjælp til mit ansøgningsmateriale?
 • Er du ledig, ikke-fastansat eller årsvikar kan du deltage i GL's karrieretilbud, hvor sparring på ansøgningsmateriale kan indgå: Målrettet karriererådgivningsforløb.
 • Er du i arbejde, kan du få karrieresparring i GL om fx kompetenceafklaring, jobmuligheder og veje i arbejdslivet: Brug GL til karrieresparring.​​​
 • Bemærk at GL's karrierevejledning ikke indeholder ​sparring på ansøgningsmateriale – her henviser vi til Magistrenes A-kasse. Tilbuddet om feedback på ansøgningsmateriale i Magistrenes A-kasse er også for medlemmer i arbejde. ​Magisternes A-kasse tilbyder feedback 1) med fysisk fremmøde på kontorerne i hhv. Københav​n, Århu​s, Aalborg og Odense, 2) over telefonen og 3) over Zoom. Læs mere om muligheder om feedback i MA her.
 • MA har også løbende mange arrangementer (for det meste online, men også fysiske) om ansøgning og CV, som alle MA-medlemmer kan benytte kvit og frit. Læs mere om arrangementer og tilmelding her​.
​​​Hvor kan jeg læse mere?​
Emner:  
Interessent: