VUC truet af masselukninger

Debatindlæg
Af Hanne Pontoppidan, fmd. Uddannelsesforbundet, Verner Rylander-Hansen, fmd. Danske HF & VUC og Tomas Kepler, fmd. Gymnasieskolernes Lærerforening
Hvis politikerne mener, at alle skal have lige adgang til uddannelse, skal de handle nu. Nedenstående indlæg er her bragt i den version, der er sendt til Politiken. Ved en fejl har Politiken i redigeringen udeladt Verner Rylander-Hansen og Tomas Kepler som medforfattere.

​​​​Voksne, som af forskellige årsager ikke gik den lige vej i uddannelsessystemet, får i fremtiden langt sværere ved at få en ny uddannelsesmulighed på landets Voksenuddannelsescentre (VUC).

Centrene er nemlig presset i bund. Otte undervisningssteder lukker i 2019, og flere risikerer at følge efter de kommende år, hvis ikke politikerne griber ind. Sektoren har sparet 1,6 mia. kr. siden 2016, og konsekvensen er bl.a. fyringer af lærere og mindre tid til at hjælpe den enkelte kursist. Det er resultatet af besparelserne i de årlige omprioriteringsbidrag på 2 pct., som regeringen vil videreføre til 2022, og øvrige besparelser, som politikerne har valgt at pålægge VUC for at kunne finansiere reformer andre steder i uddannelsessystemet.

Samtidig med besparelserne har politikerne besluttet at flytte dele af VUC's tilbud til andre institutioner. Almen voksenuddannelse for unge under 25 år flyttes fra VUC til den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde almene fag fra VUC, og professionshøjskolerne får mulighed for at udbyde fag fra VUC på gymnasialt niveau.

Hvis ikke politikerne gør noget for at stoppe udviklingen, vil "VUC fremover falde som fluer", som Trine Bramsen, VUC-ordfører for Socialdemokratiet, så rammende konstaterede på en høring på Christiansborg forleden.


Stort uddannelsespolitisk tab

Situationen er dybt alvorlig, og den rammer voksne i alle aldersgrupper. Unge forældre, som ikke fik færdiggjort en uddannelse. Gruppen udgør halvdelen af VUC's kursister på AVU og HF. Voksne, der i grundskolen af forskellige grunde ikke magtede at få taget deres afgangseksamen. Andre voksne, som har flere afbrudte uddannelsesforløb med i bagagen, og nogle kæmper samtidigt med forskellige problemstillinger i deres liv. Eller voksne, som har brug for enkeltfag på hf eller en fuld hf-eksamen.  

Derudover tæller målgruppen voksne på arbejdsmarkedet, som har brug for at få forbedret deres almene kompetencer for at kunne følge med udviklingen eller gå fra ufaglært til faglært. Tosprogede, der har brug for at forbedre deres danskkundskaber og øvrige almene kompetencer.

Alle grupperne er repræsenteret blandt de ca. 100.000 personer, der hvert år modtager undervisning i VUC's særlige voksenpædagogiske miljø på 84 afdelinger rundt om i landet. Et miljø, hvor underviserne møder den enkelte dér, hvor vedkommende er i livet, uanset fagligt udgangspunkt, studieerfaring, alder, mål og ambitioner.

At kursisterne får udbytte af undervisningen og det særlige undervisningsmiljø er tydeligt. 7 ud af 10 kursister i den almene voksenuddannelse er i beskæftigelse eller videre uddannelse 6 måneder efter, de har afsluttet deres uddannelse på VUC. For HF-kursisterne er det 8 ud af 10.

Det er denne uddannelsespolitiske succes, politikerne er ved at udhule. Ikke alene er det et tab af omfattende økonomiske, sociale og demokratiske dimensioner for samfundet, men især for de mange – cirka 10 procent af befolkningen - som ikke er gået den lige vej gennem uddannelsessystemet på grund af forskellige omstændigheder i deres liv.

Det er disse mennesker, VUC-lukninger fratager muligheden for at bryde uddannelsernes negative sociale arv. Disse 10 procent udgør den gruppe, der har allerhårdest brug for uddannelse og en ny mulighed på VUC for at kunne udnytte deres potentiale i samfundslivet, på arbejdsmarkedet eller komme videre i uddannelsessystemet.

Hvis politikerne står ved ordene om, at alle skal have lige adgang til uddannelse og livslang læring uanset baggrund, så skal de handle nu, stoppe besparelserne og geninvestere i sektoren, så kvaliteten i undervisningen sikres på alle VUC'ere samtidig med, at der fortsat vil være et finmasket VUC-tilbud overalt i landet. Vi kan ikke vente længere.

Emner:  
Interessent: