Lærerkompetencer

 
 
En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer. Derfor mener GL, at det er afgørende, at lærernes kompetencer lever op til de fastsatte krav.

Pres på lærerkompetencerne

GL oplever et stigende pres på lærerkompetencerne; bl.a. i forbindelse med gymnasiereformen, hvor kompetencekravene i nogle fag var i fare for at blive slækket.

På hovedparten af landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner har lærerne de rette kvalifikationer, men desværre oplever GL også, at der er skoler, der ikke tilbyder pædagogikum til nyansatte lærere inden for det første år og/eller benytter lærere uden de nødvendige kompetencer.

GL vil gerne medvirke til at sikre, at manglende viden ikke kan være årsagen til, at reglerne om lærernes kompetencer ikke overholdes.

Krav til lærernes kompetencer

  • Alle lærere, der underviser i gymnasiet, skal have undervisningskompetence. Kun i få beskrevne tilfælde kan kravet fraviges.
  • Undervisningskompetencen udgøres af to elementer; faglig kompetence og pædagogisk kompetence.
  • Faglig kompetence​ tildeles af skolens leder inden for de gældende regler om påkrævet uddannelse, og ministeriet fører tilsyn i forbindelse med pædagogikum.
  • Pædagogisk kompetence opnås ved at gennemføre pædagogikum​.Lærerkompetencer.pngUndervisningsministeriets hyrdebrev om ansættelse af nye lærere 

Undervisningsmi​nisteriet har udsendt et hyrdebrev om ansættelse af nye lærere​ og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område. Brevet tager højde for gymnasiereformens ændringer og præciseringer af reglerne. Ministeriet informerer særlig grundigt på områder, der erfaringsmæssigt kræver ekstra opmærksomhed. Brevet er sendt til alle skoler med gymnasial uddannelse (inkl. eux-forløb).

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant; Leder

Informationsmateriale om lærerkompetencer til ledere og tillidsrepræsentanter: 
Lærerkompetencer.pdf

Download tjekliste:
Lærerkompetencer - tjekliste.pdf