Lærerkompetencer

 
 
En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer.

​​​​​​​​Krav til lærernes kompetencer

  • Alle lærere, der underviser i gymnasiet, skal have undervisningskompetence. Kun i få beskrevne tilfælde kan kravet fraviges.
  • Undervisningskompetencen udgøres af to elementer; faglig kompetence og pædagogisk kompetence.​
  • Faglig kompetence​ tildeles af skolens leder inden for de gældende regler om påkrævet uddannelse, og ministeriet fører tilsyn i forbindelse med pædagogikum.
  • Pædagogisk kompetence opnås ved at gennemføre pædagog​ikum​.
Hør GL's podcast om lærerkompetencer her.​​

​Kompetencer og ansættelse - en tjekliste​


Lærerkompetencer.png


​Undervisningsministeriets hyrdebrev om ansættelse af nye lærere 

Børne- og Undervisningsmi​nisteriet har udsendt en​ vejledning vedrørende lærerkompetencer på det gymnasiale område. Vejledningen tager højde for gymnasiereformens ændringer og præciseringer af reglerne, og den samler op på de seneste års hyrdebreve om lærerkompetencer. Vejledningen informerer særlig grundigt på områder, der erfaringsmæssigt kræver ekstra opmærksomhed.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant; Leder