Lærerkompetencer

 
 
En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer.

​​​​Krav til lærernes kompetencer

  • Alle lærere, der underviser i gymnasiet, skal have undervisningskompetence. Kun i få beskrevne tilfælde kan kravet fraviges.
  • Undervisningskompetencen udgøres af to elementer; faglig kompetence og pædagogisk kompetence.
  • Faglig kompetence​ tildeles af skolens leder inden for de gældende regler om påkrævet uddannelse, og ministeriet fører tilsyn i forbindelse med pædagogikum.
  • Pædagogisk kompetence opnås ved at gennemføre pædagog​ikum​.

​Kompetencer og ansættelse - en tjekliste​


Lærerkompetencer.png


​Undervisningsministeriets hyrdebrev om ansættelse af nye lærere 

Undervisningsmi​nisteriet udsendte i 2018​ et hyrdebrev om ansættelse af nye lærere​ og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område. Brevet tager højde for gymnasiereformens ændringer og præciseringer af reglerne. Ministeriet informerer særlig grundigt på områder, der erfaringsmæssigt kræver ekstra opmærksomhed. Brevet er sendt til alle skoler med gymnasial uddannelse (inkl. eux-forløb).

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant; Leder