Umuligt at realisere gymnasiereform

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen, læserbrev i Information 28. december 2016
Nedskæringer i gymnasieuddannelserne gør det umuligt at indfri politiske reformløfter om mere faglighed og kvalitet.

​Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 19. december en lov, der fra årsskiftet gennemfører gymnasiereformen. Bag loven ligger forliget om en ny gymnasiereform fra juni i år. Både forligsteksten og loven indeholder gode intentioner, men de kan desværre ikke føres ud i livet på grund af manglende økonomiske resurser.

Både Venstreregeringen og den nuværende trekløverregering har besluttet sig for at føre en benhård nedskæringspolitik på uddannelsesområdet.

Nedskæringer blokerer for tættere samspil om opgaver mellem lærer og elev. 

I 2016 har det resulteret i, at der i forhold til sidste år er 1.000 færre lærere i gymnasieuddannelserne til et uændret antal elever. Og i finansloven for næste år fortsætter nedskæringerne på to procent. Dertil kommer, at STX også i 2017 får skåret yderligere 3,7 procent af bevillingerne, så regeringen kan finansiere reformen af erhvervsuddannelserne.

Den økonomiske nedskæringspolitik betyder dårligere kvalitet i gymnasieuddannelserne, og den gør det umuligt at implementere de politiske løfter om mere faglighed og kvalitet.

Det hænger ikke sammen.

Lad mig give et eksempel: I forligsteksten står der blandt andet, at lærerne skal bruge mere tid på at gennemgå den enkelte elevs præstationer for at hjælpe ham eller hende med at forbedre sig. Det er i sig selv en god målsætning, men det er et mysterium, hvordan det skal blive muligt at realisere den tætte kontakt mellem lærer og elev i skyggen af de massive lærerfyringer.

De mange nedskæringer medfører altså, at undervisningen og feedbacken bliver mere standardiseret, og der vil ikke længere være tid til, at lærerne kan hjælpe den enkelte gymnasieelev, dér hvor vedkommende er, og forklare stoffet ud fra en god forståelse af elevens egen verden.

På tærsklen til årsskiftet og en ny gymnasiereform er det derfor vigtigere end nogensinde at appellere til, at regeringen ændrer kurs i 2017 og erkender, at uddannelsesområdet er en samfundsmæssig investering og ikke en udgift.

Emner: Gymnasiereform 2016
Interessent: