TALIS 2013: lærere vil gerne have ledelsen med ind i klasseværelset

 
 
Lærerne er generelt tilfredse med deres arbejde, men savner feedback i dagligdagen fra deres ledelse.

​​Fredag den 3. oktober deltog GL's formand Annette Nordstrøm i et seminar i Eigtveds Pakhus i København med en diskussion om skolernes lærings- og arbejdsmiljø. Anledningen var offentliggørelsen af OECD's internationale undersøgelse, TALIS, som omhandler forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Danske skoleledere er for langt væk fra undervisningen

Det er opsigtsvækkende, at danske lærere i mindre grad end OECD-gennemsnittet (50 % i Danmark mod 62 % i OECD) finder, at de får en brugbar feedback fra ledelsen, som de kan bruge til at forbedre deres undervisning med. Og 80 % af de danske lærere mener ikke, at den feedback, som de måtte få, er baseret på et tilfredsstilende indblik i deres undervisning. Dette hænger sammen med, at en del af lærerne især savner deres ledelse i klasseværelserne, da nordiske ledere sjældnere overværer klasseundervisningen end deres kolleger i andre OECD-lande.   

Undersøgelsen viser – ikke overraskende – også, at det er afgørende for jobtilfredsheden, at der er gode relationer på skolen både til elever, men også til kolleger og ledelsen. Gode relationer og et konstruktivt samarbejdsmiljø kan neutralisere udfordringer i klasseværelset. Og jo mere lærerne inddrages i beslutninger på skolen, jo højere er deres selvværdsfølelse og jobtilfredshed.

 Rektorforeningens formand Anne-Birgitte Rasmussen talte derfor for en opgradering af kurser for ledere og mellemledere, så de bliver bedre klædt på i forhold til feedback. Og GL's formand Annette Nordstrøm fulgte trop med et ønske om mere systematisk tilbagemelding fra ledelserne ude på skolerne, på samme måde som lærerne også skal blive bedre til at give sparring og kritik indbyrdes. 

Man blev på seminaret enige, om at det er meget vigtigt at finde den rette facon for at give den ønskede tilbagemelding og sparring.  Derfor er det afgørende at have en dialog om, hvordan god ledelsesmæssig tilbagemelding skal udformes, og både Annette Nordstrøm og Anne-Birgitte Rasmussen udtrykte en vilje til at tage den dialog.

 

Emner: Uddannelse; Internationalt; TALIS; Arkiveret international nyhed
Interessent:  
Fakta om undersøgelsen: TALIS 2013 undersøger tre uddannelsesniveauer, der i Danmark svarer til: 1) grundskolens 0.-6. klasse, 2) grundskolens 7.-10. klasse, 3) ungdomsuddannelserne. Der er i TALIS 2013 udarbejdet to spørgeskemaer – et til lærere og et til ledere på hvert af de tre uddannelsesniveauer. I alt deltog 5251 danske lærere og 350 danske ledere fra de tre uddannelsesniveauer.