Regeringen spiller højt spil med VUC

Debatindlæg
Af Verner Rylander-Hansen, fmd. for Danske HF & VUC, og Annette Nordstrøm Hansen, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening, i Altinget 11. oktober 2018
Regeringen gambler med VUC. Nye tiltag fører til lukninger af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer i Danmark. Det vil skævvride mulighederne for almene uddannelsestilbud til VUC's målgrupper og favorisere unge og voksne i storbyerne.

​Så alvorlig er udsigten, hvis regeringen får held til at gennemføre planerne om at give erhvervsskolerne mulighed for at udbyde VUC's undervisning i dansk, dansk som andetsprog og matematik til voksne over 25 år samtidig med, at professionshøjskolerne får mulighed for at udbyde VUC's forberedende forløb – fagpakker - til professionsuddannelserne. 

Tiltagene vil især ramme de unge og voksne, som har brug for et lokalt og alment uddannelsestilbud på mindre VUC-afdelinger i de tyndt befolkede egne af Danmark. Alle erfaringer viser, at der er en direkte sammenhæng mellem geografisk afstand og frafald. Hvis der er langt til uddannelsesinstitutionen, vil alt for mange opgive undervejs, mens andre helt vil undlade at påbegynde uddannelse. Det er ikke blot et stort tab for den enkelte, men i høj grad også for samfundet.


Regeringen gambler med VUC. Nye tiltag fører til lukninger af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer i Danmark.

 

Et skævt uddannelsesudbud strider mod det hævdvundne formål i dansk uddannelsespolitik om at sikre lige adgang til uddannelse for alle, uanset hvor i landet man bor. Hvis regeringen vil et Danmark i uddannelsesmæssig balance - med et kvalificeret alment og fintmasket geografisk uddannelsestilbud - må forslagene om at udhule VUC's udbud tages af bordet. Ellers spiller regeringen bevidst højt spil med befolkningens uddannelsesmuligheder og VUC's eksistensgrundlag og fremtid.   

Dertil kommer regeringens forslag om at fortsætte de årlige besparelser på 2 procent og forslaget om at spare på de gymnasiale suppleringskurser ved at omlægge 37 pct. af aktiviteten til fjernundervisning. Forslagene kommer oveni de flere end 10 tiltag på VUC-området, som et flertal i Folketinget siden 2015 har vedtaget, og som alle har bidraget til at forringe økonomien og vilkårene for landets VUC'er.  Samlet har VUC-sektoren siden 2016 således måttet spare ca. 850 mio. kr. Hvis regeringen overhovedet overvejer at fastholde et bæredygtigt og geografisk dækkende alment uddannelsestilbud, bør den i samme ombæring overveje, om det er klogt at fortsætte de massive besparelser på VUC-området.

 

Emner:  
Interessent: