Ophavsret til undervisningsmaterialer

 
 

​​​​​​​​​​GL følger UBVA's, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, anbefaling vedrørende ophavsret til undervisningsmaterialer. Anbefalingen er at der indgås lokale aftaler om ophavsret.

UBVA er et udvalg under Akademikerne, der varetager akademikeres interesser i relation til ophavsret. UBVA skriver følgende:

Meget af det materiale, der kan være relevant at bruge i undervisning, er beskyttet af ophavsret. Det gælder f.eks. tekster, fotografier, film, tegninger, quizzer, computerprogrammer, PowerPoint-slides, øvelsesopgaver, rettevejledninger m.m.m.

Hvis materialet er lavet af en underviser ansat ved en undervisningsinstitution, er spørgsmålet, om det er underviseren eller institutionen, der har ophavsretten.

Retten til computerprogrammer, som ansatte har lavet i tjenesten, tilhører institutionen, ophavsretslovens § 59. Retten til filmoptagelser, lydoptagelser og databaser er også i vidt omfang hos institutionen i henhold til ophavsretslovens §§ 66-60 og 71.'

Når det derimod drejer sig om andre former for undervisningsmateriale, herunder tekster, tegninger, grafik, fotografier, billeder, musik, PowerPoint-slides og filmværker, der afspejler kreativitet fra underviserens side, er ophavsretten som udgangspunkt hos underviseren, medmindre andet er aftalt mellem underviseren og institutionen. Hvis ikke der er en aftale, kan institutionen kun bruge værkerne på den måde, der var nødvendig for dens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værkerne blev skabt. Det følger af almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold.​

Reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold betyder, at uddannelsesinstitutioner i vidt omfang er nødt til at få aftaler med de ansatte, hvis de ønsker at bestemme, hvad der skal ske med undervisningsmaterialet. Derimod kan en institution som udgangspunkt f.eks. ikke kræve, at de ansatte skal uploade deres undervisningsmateriale til en central database, sådan så deres kolleger kan genbruge materialet. Institutionen vil typisk også være afskåret fra at tillade andre institutioner at bruge materialet. Det vil nemlig i vidt omfang være en ny virksomhed, der afviger fra den, som institutionen havde på det det tidspunkt, hvor værkerne blev skabt. Og det strider mod de ansattes ophavsret, medmindre der er en aftale med dem.

En række erhvervsskoler o.l. investerer store resurser i at hjælpe de ansatte med at lave e-læring, herunder quizzer, film og interaktive e-læringsforløb. Nogle steder har man etableret egentlige e-læringsenheder, hvor professionelt personale står klar til at hjælpe de ansatte med at føre deres e-læringsplaner ud i livet. De pågældende institutioner ønsker til gengæld at få del i de ansattes ophavsret til materialet. Det skyldes blandt andet, at de pågældende institutioner gerne ser, at de ansatte kan videndele og genbruge hinandens materiale. Desuden må skolerne opleve det som uacceptabelt, at ansatte, der får nyt job, kan tage alt deres materiale med og sagsøge deres tidligere arbejdsplads for ophavsretskrænkelse, hvis den bliver ved me​d at bruge det materiale, som den selv har været med til at betale for.De pågældende uddannelsesinstitutioner har derfor brug for aftaler med de ansatte, der giver dem del i deres ophavsret.

UBVA anbefaler, at der bliver indgået den slags aftaler. Det mest hensigtsmæssige er, hvis skolens ledelse indgår aftalerne med undervisernes tillidsrepræsentanter. Men det er vigtigt, at aftalerne får et indhold, som både tager hensyn til uddannelsesinstitutionerne og underviserne. Blandt andet er det centralt, at underviserne selv beholder retten til deres bøger. Desuden er det vigtigt set fra undervisernes synspunkt, at de kan få deres navn fjernet fra undervisningsmateriale, de ikke vil lægge navn til, eller at de har en rimelig adgang til at genbruge eget undervisningsmateriale, hvis de får job et nyt sted
(kilde:  https://ubva.dk/hvad-siger-loven/ophavsret-til-undervisningsmateriale/)

​UBVA har udgivet et notat om, hvad der er vigtigt at få med i lokale aftaler.

UBVA og Akademikerne kan anbefale, at de lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale, der indgås på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier, for fremtiden baseres på​ DEG Standardaftal​e

UBVA og Akademikerne anbefaler, at lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale, der indgås på almene gymnasier og VUC, baseres på modelaftal​e 2. Modelaftale 2 kan også anvendes på andre institutioner, der ønsker, at underviserne kan genbruge hinandens materiale, men som ikke ønsker at modvirke, at materialet bruges på andre institutioner mv.  

Uanset om man bruger den ene eller den anden aftaletype, følger det af almindelige arbejdsretlige principper, at aftalerne kan opsiges igen. Hvis man kommer til at vælge en aftaletype, og udviklingen løber fra den, er der derfor mulighed for at lave den om igen.

Emner:  
Interessent: