Nødvendigt at arbejde med ligestilling på gymnasieuddannelserne

Pressemeddelelse
 
Landets gymnasieuddannelser skal arbejde med ligestilling. Det fastslår en ny rapport fra "Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse".

Unge på landets gymnasieuddannelser skal uanset køn have lige muligheder for at realisere deres drømme, deltage i samfundet og udfolde deres talenter og evner. Det fastslår "Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse" i en ny rapport, der offentliggøres i dag. GL har deltaget i udvalgsarbejdet.

Jeg er glad for, at rapporten er kommet. Den sætter fokus på en vigtig problemstilling om at skabe større bevidsthed om køn og ligestilling, og den indeholder en lang række centrale anbefalinger til, hvordan staten, kommunerne og hele uddannelsesområdet kan arbejde med ligestilling"

siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Skolerne skal udarbejde en ligestillingspolitik, anbefaler ny rapport.

Rapporten peger især på fire udfordringer i gymnasieuddannelserne:

  • Piger og drenge vælger forskellige gymnasieuddannelser og fag
  • Piger opnår et højere eksamensresultat end drenge (0,9 karakterpoint på htx, 0,7 karakterpoint på hhx og 0,6 karakterpoint på stx og hf)
  • Piger opnår i gennemsnit mellem 0,5 og 1,3 karakterpoint højere resultat i matematik B på tværs af gymnasieuddannelserne
  • 6 procent flere drenge end piger dumper matematik på B-niveau på stx

I forsøget på at bryde kønsspecifikke barrierer ned foreslår udvalget, at bestyrelser, ledere, lærere og elever sætter fokus på ligestilling på landets gymnasieuddannelser. Det kan ifølge udvalget ske ved, at hver enkelt skole tager fat i de kønsudfordringer, skolen selv kan identificere, og på det grundlag udarbejder en ligestillingspolitik. Den skal formuleres i fællesskab mellem ledere, lærere og elever.

Ud over anbefalingerne til arbejdet med ligestilling på de enkelte skoler foreslår udvalget, at forskningen i ligestilling styrkes, og at lærere og ledere inddrages i forskningen. Desuden ser udvalget gerne, at ligestilling indgår i alle vejledningsaktiviteter. Det skal bl.a. gøre sig gældende ved at udfordre den enkelte elevs uddannelsesvalg og styrke elevens bevidsthed om kønsstereotype valg af uddannelser.

Læs rapporten

 

    

Emner:  
Interessent: