Lovudkast til gymnasiereform sendt i høring

Inspirationsmateriale
 
GL skriver høringssvar til gymnasiereformens lovudkast og inviterer medlemmer til møder om reformen og lovudkastene.

Undervisningsministeriet har i dag sendt to lovudkast i høring, der følger op på gymnasiereformen fra juni.

Lovudkastene kan ses her.

GL er høringspart og skal sende bemærkninger til de to lovudkast senest fredag den 23. september 2016 kl. 10. Som led i formuleringen af høringssvaret holder GL to medlemsmøder om reformen og lovudkastene, hvor alle inviteres til at møde op og komme med synspunkter, der kan indgå i GL's arbejde.

 

GL skriver høringssvar til gymnasiereformens lovudkast og inviterer medlemmer til møder om dem og reformen.

På møderne deltager Undervisningsministeriet ved chefen for kontoret for gymnasiale uddannelser, Annegrete Larsen, som har det ministerielle ansvar for reformimplementeringen, og undervisningskonsulent Benedicte Kieler, som har ansvaret for udarbejdelsen af de nye læreplaner.

GL's formand Annette Nordstrøm Hansen leder møderne.

Møderne finder sted:

Torsdag den 15. september kl. 16-18 på Rosborg Gymnasium & HF i Vejle

Tirsdag den 20. september kl. 16-18 på N. Zahles Gymnasieskole i København

Du kan tilmelde dig her.

(GL dækker transportomkostninger med bus/tog, hvis du bor uden for henholdsvis Københavnsområdet/Vejle.) 

Emner: Gymnasiereform 2016
Interessent: