Ledelse af højtuddannede

GL undersøgelse
 
​Forsker Helle Hein har for GL i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske erhvervsskoler - Lederne og Kompetencesekretariatet forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.

​​​Forsker Helle Hein har for GL i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske erhvervsskoler - Lederne og Kompetencesekretariatet forsket i, hvordan man bedst leder i gymnasiesektoren.

De seneste 10 års store forandringer i gymnasieskolen har sat en ny dagsorden for ledelse. Det betyder, at lærernes ledelsesbehov naturligt ændrer sig, og at ledelsesopgaven kalder på nye ledelseskompetencer.

Det er i erkendelse af den nye ledelsesdagsorden i gymnasieverdenen, at projektet "Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser" tager sit udspring. 

Ledelse af højtuddannede.jpg 

Projektet er finansieret af Kompetencesekretariatet og blev igangsat primo 2013 med det formål at finde nye veje til at håndtere udfordringerne ved at lede højtuddannede i de gymnasiale uddannelser.

Konference om ledelse af højtuddannede

Fredag den 23. oktober 2015 fremlagde Helle Hein m.fl. resultaterne af forskningsprojektet.

Øverst i midten ses Helle Hein, øverst til venstre Anders Raastrup Kristensen. Nederst fra venstre ses Lars Peter Nielsen, Mette Abildgaard og Ib Brøkner.

Helle Hein fremlagde projektets hovedresultater:

KonferenceHein-Ledelse i gymnasieuddannelser.pdf

Anders Raastrup Kristensen satte fokus på selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere: KonfernceRaastrup Kristensen-Ledelse af selvledende.pdf

Lars Peter Nielsen og ledelsen på Vordingborg Gymnasium fortalte om et konkret ledelsesudviklingsprojekt:

KonferenceLars Peter Nielsen-Ledelse i gymnasieuddannelser.pdf

KonferenceIb og Mette Vordingborg G - Ledelse i gymnasieuddannelser.pdf

Emner:  
Interessent: Leder

Download

Kort gennemgang af
Helle Heins forskningsresultater: Helle Hein folder Ledelse af højtuddannede.pdf

Forskningsrapporten:
Helle Hein Ledelse af højtuddannede oktober 2015.pdf