Karakterskala og fagenes mål hænger sammen

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen - bragt i Politiken 9. august 2016
Karakterskalaen bruges til at bedømme, om eleven opfylder fagenes mål

KARAKTERSKALAEN debatteres i disse dage intensivt - hvad skal eleverne og de studerende vurderes på, og understøtter skalaen de elementer, unge under uddannelse skal lære, og som samfundet efterspørger?

En drøftelse af karakterskalaen er i den grad relevant, for der er en række problemer med den nuværende skala. Det er f.eks. et problem, at karakterskalaen har store spring mellem nogle af de mest anvendte karakterer, at der kan være tendens til fejlfinderkultur i skalaens formuleringer, og at der indgår negative tal i skalaen, som gør, at den kan være et for unuanceret pædagogisk værktøj.

Debatten om karakterskalaen hænger sammen med fagenes mål 

Men det er for snævert alene at vende blikket mod karakterskalaen. Karakterskalaen bruges til at bedømme, om eleven eller den studerende opfylder 'fagenes mål' - mål, som er indgående beskrevet fag for fag i læreplanerne i f.eks. gymnasieuddannelserne.

Det betyder, at i et fag, hvor f.eks. kreativitet eller selvstændighed er en del af de faglige mål, kan et 12-tal afspejle, at eleven kan arbejde kreativt eller selvstændigt med faget. Karakterskalaen bliver i debatten kritiseret bl.a. for ikke at give plads til kreativitet, men hvis kreativitet eller andre mål skal fremmes, er det i fagenes mål, der skal justeres. Ikke i karakterskalaen. Netop i gymnasiet bliver fagenes mål revideret netop nu som en del af arbejdet med gymnasiereformen. Og dermed er arbejdet med fagenes mål helt afgørende for, hvad gymnasieeleverne skal lære i fremtiden, og dermed for, hvad de bliver bedømt på.
  
Fagenes mål er i dansk uddannelsestradition brede og nuancerede. Vi lægger vægt på både at vide noget og at kunne noget. Der skal være en god basis af viden, og det er samtidig vigtigt at kunne f.eks. analysere, reflektere over og kommunikere viden.

Jeg mener, at det er vigtigt hele tiden at diskutere fagenes mål: Hvordan skal balancen være mellem at kunne grundstofferne udenad og at designe en ny idé i kemilaboratoriet eller mellem litteraturkanon og evnen til at kommunikere? 

Den debat opfordrer jeg politikerne til at tage del i - netop nu, hvor gymnasiereformen skal implementeres.

 

Emner: Uddannelse; Gymnasiereform 2016
Interessent: