Kompetencekrav

 
 

​​​​​ Som fastansat gymnasielærer skal du have faglig kompetence og pædagogisk ​​kompetence – samlet kaldet undervisningskompetence – i det eller de fag, som du underviser i.

​Faglig kompetence
Faglig kompetence i et eller flere fag i den gymnasiale fagrække er en forudsætning for at blive fastansat gymnasielærer. Reglerne er fastsat i gymnasieloven (se §56 i Lov om de gymnas​iale uddannelser). Du har faglig kompetence, når du har bestået din kandidateksamen ved et universitet i et eller flere fag i de gymnasiale uddannelser. Din uddannelse skal derudover have en faglig og metodisk bredde og dybde, der er beskrevet i de faglige mindstekrav.

Inden for de tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fa​g kan du desuden få faglig kompetence ved at supplere en professionsbacheloruddannelse med relevant videre- og efteruddannelse samt eventuelt relevant fagligt kvalificerende erhvervsmæssig beskæftigelse. Du skal således stadig i det enkelte undervisningsfag have et fagligt niveau, der opfylder de faglige mindstekrav i faget, og som mindst svarer til et uddannelsesforløb, der er gennemført på et universitet og har et omfang på 120 ECTS-point på centralfagsniveau eller 90-120 ECTS-point på sidefagsniveau.

Hvis du skal undervise i de erhvervsrelaterede fag, skal du desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring for at få tildelt faglig kompetence.​

I tvivl om faglig kompetence
Hvis din ansættelsesskole er i tvivl, om du har den faglige kompetence, kan skolen få en vurdering hos ministeriets fagkonsulent.

Hvis du selv vil være sikker på, at din faglige kompetence er på plads, inden du søger job, skal du spørge i studievejledningen på det universitet, hvor du har taget din uddannelse.

Når du ikke har den faglige kompetence
Hvis du ikke har faglig kompetence, skal du supplere din uddannelse på universitetet. Det er vigtigt at den faglige kompetence er på plads inden fastansættelse og pædagogikum. Desværre sker det, at nye lærere ved en fejl bliver ansat, uden at den faglige kompetence er på plads, og at fejlen først opdages af tilsynsførende i forbindelse med pædagogikum. Er der tale om væsentlige mangler, bliver pædagogikum afbrudt.

Faglig kompetence når du er midlertidigt ansat
Skolens leder afgør, om du har faglig kompetence til at undervise som midlertidigt ansat. Ved efterfølgende fastansættelse skal du leve op til kravene til faglig kompetence – se ovenstående.

Faglig kompetence når du underviser på EUX
Hvis du underviser i fag efter gymnasiale læreplaner, gælder de samme regler om faglig kompetence som på de andre gymnasiale uddannelser. 

De særlige regler for eux er beskrevet her​.

Pædagogisk kompetence
Den pædagogiske kompetence får du ved at gennemfø​re det gymnasiale pædagogikum. Pædagogikum ​er en ​vekseluddannelse, der i udgangspunktet gennemføres som en del af det første års fastansættelse.

Emner:  
Interessent: