Uddannelse

 
 
Her kan du finde uddannelsespolitiske emner, emner om de gymnasiale institutioner og økonomien i sektoren samt se de projekter, som GL har været eller er involveret i.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL mener, at det er vigtigt, at de gymnasiale uddannelser har hver deres tydelige profil. Det er afgørende, at de forskellige uddannelser appellerer til forskellige unge, så der er et gymnasialt tilbud til alle unge der ønsker det - netop inden for deres interesse- og styrkeområde.

Søg her i sider om uddannelsespolitiske emner, emner om de gymnasiale institutioner og økonomien i sektoren samt de projekter, som GL har været eller er involveret i​​:

 

 

Efteruddannelsespuljehttps://www.gl.org/medlem/medlemsfordele/Sider/Efteruddannelsespulje.aspxEfteruddannelsespulje26-11-2023 23:00:00Tilskud til efter- og videreuddannelse til ikke-fastansatte og arbejdsløse GL-medlemmer
Efteruddannelsehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/efteruddannelseEfteruddannelse31-05-2023 22:00:00Høj kvalitet i de gymnasiale uddannelser forudsætter fagligt og pædagogisk velkvalificerede lærere.
Efteruddannelse 2021: Færre dage - færre deltagerehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Efteruddannelse-2021.aspxEfteruddannelse 2021: Færre dage - færre deltagere18-10-2021 22:00:00​​​​​GL's efteruddannelsesundersøgelse viser, at de seneste 10 år er antallet af gymnasielærere, der får efteruddannelse, faldet markant, og samtidig får den enkelte færre dages efteruddannelse. Den nye undersøgelse viser, at coronanedlukningen har haft stor betydning, men den er langt fra hele forklaringen. Gymnasielærerne mangler tid, der er prioriteret til efteruddannelse.
Andengenerationsreformerhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Andengenerationsreformer.aspxAndengenerationsreformer01-07-2021 22:00:00I efteråret 2020 blev der nedsat en kommission for 2. generationsreformer. Kommissionen vil komme med en række temaudspil og anbefalinger, som adskiller sig fra 1. generationsreformer, hvor løsningen ofte sættes lig økonomiske incitamenter. Selv om generationsreformer kan lyde lidt støvet, kan der være grund til at spidse øren. Kommissionen er netop kommet med sin første publikation med beskrivelse af fem udfordringer, hvoraf et par af dem er relevante for vores sektor.
Taxameterhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameterTaxameter31-05-2021 22:00:00De gymnasiale uddannelser finansieres via taxametersystemet. Udover forskellige former for institutionstilskud/grundtilskud får skolerne et kronetilskud pr. årselev.
Midler til kompetenceudviklinghttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/paedagogikum/Sider/Kompetenceudvikling.aspxMidler til kompetenceudvikling26-04-2021 22:00:00
Virtuel nødundervisning forringer undervisningens kvalitethttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Virtuel-noedundervisning-forringer-undervisningens-kvalitet.aspxVirtuel nødundervisning forringer undervisningens kvalitet04-01-2021 23:00:00Den virtuelle nødundervisning under corona-nedlukningen i foråret 2020 gik ud over undervisningens kvalitet og gav generelt mindre deltagelse fra eleverne. Det vurderer et stort antal gymnasielærere i en undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening har gennemført på baggrund af svar fra næsten 2.000 medlemmer.
Hvorfor får hf-enkeltfag ikke også penge på finansloven?https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hvorfor-får-hf-enkeltfag-ikke-også-penge-på-finansloven.aspxHvorfor får hf-enkeltfag ikke også penge på finansloven?26-12-2020 23:00:00AE-analyse af hf-uddannelserne på VUC viser, at 9 af 10 hf-kursister er videre i job eller uddannelse to år efter, at de er færdige på VUC.
Farvel til grundforløb og goddag til ordentlig elevfordeling?https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Farvel-til-grundforløb-og-goddag-til-ordentlig-elevfordeling.aspxFarvel til grundforløb og goddag til ordentlig elevfordeling?21-12-2020 23:00:00"Gymnasieskolen er i lige så høj grad dannelse, som det er uddannelse,"
Fjernundervisning kan svække uddannelseskvalitetenhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Fjernundervisning-kan-svaekke-uddannelseskvaliteten.aspxFjernundervisning kan svække uddannelseskvaliteten11-12-2020 23:00:00En undersøgelse fra Syddansk Universitet blandt mere end 3.000 gymnasieelever viser ligeledes, at en del elever mangler feedback, variation i undervisningen og i det hele taget den tætte kontakt med læreren, når den foregår over computeren.
Tilskud til efter- og videreuddannelsehttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tilskud-til-efter--og-videreuddannelse.aspxTilskud til efter- og videreuddannelse02-12-2020 23:00:00Få op til 15.000 kr. i tilskud
Hvor mange elever kan en lærer give god undervisning?https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hvor-mange-elever-kan-en-lærer-give-god-undervisning.aspxHvor mange elever kan en lærer give god undervisning?13-11-2020 23:00:00I fremtiden skal statens tilskud være omkostningsdækkende, så den enkelte lærer kan give eleverne den undervisning, eleverne fortjener. ​
Justeringer af reformen, takhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Justeringer-af-reformen-tak.aspxJusteringer af reformen, tak03-09-2020 22:00:00
Lad os tale om almendannelsehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Lad-os-tale-om-almendannelse.aspxLad os tale om almendannelse02-09-2020 22:00:00
Elever forskelsbehandles i gymnasieuddannelsernehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Elever-forskelsbehandles-i-gymnasieuddannelserne.aspxElever forskelsbehandles i gymnasieuddannelserne13-01-2020 23:00:00Politikerne bliver nødt til at træde i karakter og sikre, at der bliver en fælles national standard for den skriftlige og mundtlige vurdering af gymnasietidens hovedopgave, skriver Tomas Kepler i Altinget.
Hf skal også i fremtiden være et unikt tilbudhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hf-unikt-tilbud.aspxHf skal også i fremtiden være et unikt tilbud13-11-2019 23:00:00
Hvis uddannelse betaler sig – hvorfor så spare?https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Hvis-uddannelse-betaler-sig-hvorfor-saa-spare.aspxHvis uddannelse betaler sig – hvorfor så spare?13-06-2019 22:00:00GL, Uddannelsesforbundet, Danske HF & VUC, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier har på folkemødet afholdt en debat om besparelserne på uddannelse.
Gymnasielærerne til den kommende regering: Lad os få en intelligent reform af karakterskalaenhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Karakterskala_debatindlaeg.aspxGymnasielærerne til den kommende regering: Lad os få en intelligent reform af karakterskalaen26-05-2019 22:00:00DEBAT: Der er behov for en reform af den nulfejlspromoverende syvtrinsskala, og så skal den kommende regering spørge sig selv, hvor meget karakterer som ideal skal fylde i vores uddannelsessystem, skriver Tomas Kepler.
Faglærte med studentereksamen klarer sig godthttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Faglaerte-studenter.aspxFaglærte med studentereksamen klarer sig godt06-05-2019 22:00:00En studentereksamen kan altid betale sig.
Politikerne udhuler kvaliteten i gymnasiethttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Politikerne-udhuler-kvaliteten-i-gymnasiet.aspxPolitikerne udhuler kvaliteten i gymnasiet30-04-2019 22:00:00Uddannelse er et af de stærkeste våben i kampen for at sikre social mobilitet og lighed i et demokratisk dansk velfærdssamfund. Men nedskæringerne giver forringelser, som i en ond spiral hæmmer kvaliteten og muligheden for at tage sig af den enkelte elev, skriver Tomas Kepler.
Ny eksamen i Studieretningsprojektet og Studieområdethttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Ny-eksamen-i-SRP-og-SOP.aspxNy eksamen i Studieretningsprojektet og Studieområdet29-04-2019 22:00:00Spørgsmål og svar om SRP og SOP.
Kampen om retten til en god uddannelsehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Kampen-om-retten-til-en-god-uddannelse.aspxKampen om retten til en god uddannelse14-04-2019 22:00:00OPRÅB: Grønthøstermodellen betyder, at der i 2022 vil være sparet 2,1 mia. kroner på ungdomsuddannelserne.
Uddannelsespolitisk topmødehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Uddannelsespolitisk-topmoede.aspxUddannelsespolitisk topmøde12-02-2019 23:00:001000 gymnasieelever møder Mette Frederiksen (S) og Morten Østergaard (RV) til uddannelsespolitisk topmøde i Aalborg
Når valget kommerhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Naar-valget-kommer.aspxNår valget kommer28-01-2019 23:00:00Der er brug for, at alle offentligt ansatte er med til at sætte dagsorden ved det kommende folketingsvalg.
Digitalisering og kvalitet i undervisningenhttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Digitalisering-og-kvalitet-i-undervisningen.aspxDigitalisering og kvalitet i undervisningen27-01-2019 23:00:00Rapporten fra GL, DM og DLFs Digitaliseringspanel blev lanceret i Fællessalen på Christiansborg 28-01-19.
Drop fortællingen om gymnasiernes dominanshttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Drop-fortaellingen-om-gymnasiernes-dominans.aspxDrop fortællingen om gymnasiernes dominans23-01-2019 23:00:00Politikerne får ikke flere håndværkere ved at skære ned på de gymnasiale uddannelser. Det giver bare dårligere studenter.
Ungeudspil med gode viljer og risikable initiativerhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Ungeudspil-med-gode-viljer-og-risikable-initiativer.aspxUngeudspil med gode viljer og risikable initiativer18-12-2018 23:00:00Gymnasier, der får unge videre i uddannelsessystemet, skal belønnes økonomisk. Det fremgår af regeringens udspil ”Mod på livet – vejene til uddannelse og job”, der blev præsenteret i dag. Forslaget er et led i ambitionen om at belønne gymnasier og erhvervsskoler for kvalitet og resultater.
Evige sparekrav truer faglighedenhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Evige-sparekrav-truer-truer-fagligheden.aspxEvige sparekrav truer fagligheden13-06-2018 22:00:00Hvis ikke politikerne sætter en stopper for besparelserne senest med finansloven for 2019, kan vi ikke opretholde fagligheden og kvaliteten i de gymnasiale uddannelser.
Klasseloftet øger undervisningens kvalitethttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Klasseloftet-oeger-undervisningens-kvalitet.aspxKlasseloftet øger undervisningens kvalitet06-03-2018 23:00:00Undervisningsministeriet har netop offentliggjort en evaluering af det fleksible klasseloft på 28 elever i gymnasieuddannelserne.
Klasseloftet løfter eleverne i gymnasiethttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Klasseloftet-loefter-eleverne-i-gymnasiet.aspxKlasseloftet løfter eleverne i gymnasiet20-02-2018 23:00:00Loftet over, hvor mange elever der må være i gymnasieklasserne, betyder rigtig meget for, hvordan lærerne formår at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening, som 2347 lærere har besvaret.
Der er brug for flere ressourcer til uddannelse af gymnasielærerehttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Der-er-brug-for-flere-ressourcer-til-uddannelse-af-gymnasielaerere.aspxDer er brug for flere ressourcer til uddannelse af gymnasielærere07-11-2017 23:00:00Gymnasielærerne har brug for al den faglige uddannelse på deres studier, de kan få for at sikre det høje, faglige niveau i gymnasieundervisningen.
Radikale ser på konsekvenser af nedskæringerhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Besoeg-paa-Gammel-Hellerup-Gymnasium.aspxRadikale ser på konsekvenser af nedskæringer23-10-2017 22:00:00GL's næstformand Sigrid Jørgensen på besøg på Gammel Hellerup Gymnasium. I 2019 vil skolen for alvor blive ramt af nedskæringerne.
Forlig om Forberedende Grunduddannelse (FGU)https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Forlig-om-Forberedende-Grunduddannelse-(FGU).aspxForlig om Forberedende Grunduddannelse (FGU)12-10-2017 22:00:00Partierne bag reformen af erhvervsuddannelserne har her til aften, fredag den 13. oktober 2017, landet en aftale om den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
Riisager svigter unge i ufaglærte jobhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Riisager-svigter-unge-i-ufaglærte-job.aspxRiisager svigter unge i ufaglærte job15-05-2017 22:00:00Riisager svigter de unge, hvis den uddannelsespolitiske målsætning fordufter helt for den gruppe, der måske midlertidigt befinder sig godt på et ufaglært arbejdsmarked.
12 pejlemærker for god undervisning https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/12-pejlemaerker-for-god-undervisning-.aspx12 pejlemærker for god undervisning 31-01-2017 23:00:00Undervisningsministeriet og lærernes faglige organisationer offentligør 12 pejlemærker for god undervisning.
Andreas Schleicher, OECD om den succesfulde reformimplementeringhttps://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Andreas-Schleicher---OECD.aspxAndreas Schleicher, OECD om den succesfulde reformimplementering29-11-2016 23:00:00Videotale ved Director for Education and Skills, OECD, Andreas Schleicher
Ny undersøgelse: Gymnasielærernes efteruddannelse 2016https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/efteruddannelse/Sider/Gymnasielaerernes-efteruddannelse-2016.aspxNy undersøgelse: Gymnasielærernes efteruddannelse 201602-11-2016 23:00:00Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten til efteruddannelse kan blive bedre og mere systematisk. Det er nogle af resultaterne fra GL’s undersøgelse af gymnasielærernes efteruddannelse i 2016.
Karakterskala og fagenes mål hænger sammen https://www.gl.org/uddannelse/Sider/Lad-os-debattere-maal-frem-for-skala.aspxKarakterskala og fagenes mål hænger sammen 09-08-2016 22:00:00Karakterskalaen bruges til at bedømme, om eleven opfylder fagenes mål
Nedskæringer og reform er en farlig cocktailhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-og-reform-er-en-farlig-cocktail.aspxNedskæringer og reform er en farlig cocktail18-01-2016 23:00:00Regeringen kan ikke på samme tid både styrke kvaliteten og fjerne økonomiske tilskud til gymnasieuddannelserne ifølge GL-formand Annette Nordstrøm Hansen, der her kommenterer de kommende forhandlinger om en ny gymnasiereform.
Uddannelsehttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/14-15/Sider/Uddannelse.aspxUddannelse08-10-2015 22:00:00GL's debatoplæg om uddannelse, HF, FV15, uddannelsespris, SIP og faglige foreninger
Misvisende billede af gymnasieuddannelser https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Misvisende-billede-af-gymnasieuddannelser-.aspxMisvisende billede af gymnasieuddannelser 18-09-2015 22:00:00Studieretninger: Om eleverne læser den ene eller den anden gør ingen økonomisk forskel, men studieretninger bør være tydeligt deklareret, så eleverne får klar besked om, hvad der kendetegner den enkelte studieretning, og hvilke videregående uddannelser den giver adgang til.
Drop varslede besparelser på uddannelsesområdethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Drop-varslede-besparelser.aspxDrop varslede besparelser på uddannelsesområdet01-09-2015 22:00:00Fælles opfordring fra GL, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler-Lederne, Lederforeningen for VUC, DGS, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation
Velkommen som undervisningsminister Ellen Trane Nørbyhttps://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Velkommen-Ellen-Trane-Noerby.aspxVelkommen som undervisningsminister Ellen Trane Nørby28-06-2015 22:00:00Til lykke med valget og velkommen som undervisningsminister. Jeg glæder mig til samarbejdet med dig.
DF vil ikke styrke - men lukke https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/DF-vil-ikke-styrke-men-lukke-.aspxDF vil ikke styrke - men lukke 31-05-2015 22:00:00Ceveas analyse viser, at hvis man sætter adgangskrav til gymnasiet til 6,5, vil det have stor betydning mange steder i landet.
Brug hovedet - det gør vi i gymnasiethttps://www.gl.org/nyt/debat/2014/Sider/Brug-hovedet-det-goer-vi-i-gymnasiet.aspxBrug hovedet - det gør vi i gymnasiet23-11-2014 23:00:00Kære politikere, de beslutninger, I tager, vil få stor betydning for gymnasiet og for fremtidens unge. Så brug hovedet - det gør vi i gymnasiet.
GL's uddannelsespris 2014 til lærerkollegiet på Viborg Gymnasium og HF https://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/uddannelsespris/Sider/GLs-uddannelsespris-2014.aspxGL's uddannelsespris 2014 til lærerkollegiet på Viborg Gymnasium og HF 23-11-2014 23:00:00Prisen gives for et mindset-projekt, der fremmer en læringskultur frem for en performancekultur med ensidig fokus på karakterer.
Vi skal bevare dannelsen i uddannelsenhttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Vi-skal-bevare-dannelsen-i-uddannelsen.aspxVi skal bevare dannelsen i uddannelsen29-10-2014 23:00:00Økonomisk trimning synes i dag at være vigtigere end uddannelsernes indhold.
Uddannelsehttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/13-14/Sider/Uddannelse.aspxUddannelse09-10-2014 22:00:00Om det kommende serviceeftersyn, erhvervsskolereform, pædagogikum, Skoleudvikling i praksis, GL's uddannelsespris og meget mere.
TALIS 2013: lærere vil gerne have ledelsen med ind i klasseværelsethttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/TALIS.aspxTALIS 2013: lærere vil gerne have ledelsen med ind i klasseværelset06-10-2014 22:00:00Lærerne er generelt tilfredse med deres arbejde, men savner feedback i dagligdagen fra deres ledelse.

Emner:  
Interessent:  

Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra, hvem det er interessant for, emne og artikeltype:​​​