Farlige tendenser i regeringens ghettoudspil

 
 
Regeringens forslag til at fordele tosprogede elever mere ligeligt på landets gymnasier fokuserer for ensidigt på etnicitet og rummer fare for at skabe elitegymnasier, mener GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen.

I sit udspil til at bekæmpe ghettogymnasier foreslår regeringen, at en rektor kan kræve, at fordelingsudvalget skal fastsætte lokale regler for en bedre fordeling af elever. Det kan rektor kræve, hvis gymnasiet har mindst 20 procent ansøgere i 1. g med "udenlandsk herkomst", og hvis eleverne med "udenlandsk herkomst" samtidig udgør over 5 procent af deres andel af befolkningen i fordelingsudvalgets område. I så fald skal rektor desuden kunne dokumentere, at elevsammensætningen vil give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen.

Det er positivt, at regeringen vil gøre noget ved den skæve fordeling af elever på landets gymnasier. Men dette forslag fokuserer alt for ensidigt på etnicitet. Regeringen er også nødt til at inddrage andre faktorer som fx forældres uddannelsesbaggrund og boligforhold, som også spiller en stor og væsentlig rolle i forhold til skolernes faglige og pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen",

siger Annette Nordstrøm Hansen.

  
 Regeringens forslag til at fordele tosprogede elever fokuserer for ensidigt på etnicitet og rummer fare for at skabe elitegymnasier.


Hun hæfter sig desuden ved, at forslaget lægger op til, at rektorer skal beskrive faglige og pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen på et tidspunkt, hvor skolerne endnu ikke har fået mulighed for at lære eleverne at kende, men alene kan vurdere dem ud fra etnicitet. Det er stærkt kritisabelt og diskriminerende, fastslår GL-formanden.

Heller ikke forslaget om at gøre alle gymnasier til profilgymnasier med ret til at optage op til 25 procent af eleverne efter kriterier, som skolerne selv fastsætter, får opbakning hos GL's formand.

Hvis skolerne får mulighed for selv at fastsætte kriterier for at optage op til 25 procent af eleverne, ser jeg for mig, at de mest populære gymnasier vil håndplukke de 25 procent med størst motivation og de højeste karakterer, mens resten af eleverne skal fordeles mellem de øvrige gymnasier. Den tendens favoriserer de i forvejen meget søgte gymnasier og baner vejen for, at vi opnår egentlige elitegymnasier. Det flugter ikke med intentionerne i forslaget i øvrigt, der netop vil sikre en mere ligelig fordeling af eleverne mellem gymnasierne",

understreger Annette Nordstrøm Hansen.

GL-formanden ser frem til, at den politiske forhandling kan rette op på uhensigtsmæssighederne i regeringens forslag. Hun støtter intentionerne om, at fordelingsudvalgene skal kunne gribe stærkere ind over for en skæv elevfordeling, men det skal ske på et bedre grundlag uden stort bureaukrati og ensidigt fokus på etnicitet.

Emner:  
Interessent: