Fællesbrev fra erhvervsskolelederne og GL

 
 
Brevet er udsendt til direktører og tillidsrepræsentanter på erhvervsgymnasier 9. august 2017.
​GL har sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG-L) udsendt et fælles brev fra formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG-L), Peter Amstrup, og formanden for GL, Annette Nordstrøm Hansen, til tillidsrepræsentanterne på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Samtidigt sendte DEG-L brevet til direktørerne på skolerne. Brevet er udarbejdet i forlængelse af en række drøftelser mellem de to organisationer omkring at styrke tillid og samarbejde mellem lærere og ledere både centralt og lokalt med henblik på at finde løsninger på de fælles udfordringer og at få det bedst mulige ud af de ressourcer, som skolen råder over. ​Intentionen med brevet er, at det forhåbentlig kan danne grundlag for gode drøftelser på de enkelte skoler. Læs brevet her: Fællesbrev DEG-L og GL.pdf​​
Emner: Hhx; HTX
Interessent: