Digitalisering og kvalitet i undervisningen

Nyhed
 

​​Rapporten fra GL, DM og DLFs Digitaliseringspanel blev lanceret i Fællessalen på Christiansborg 28-01-19.​​

​​​

​Følgeskrivelse til rapporten

I folkeskolen, på landets gymnasier og på de videregående uddannelser har vi et fælles mål om at ruste vores elever og studerende til at blive så fagligt dygtige, som de har mulighed for. Der bliver løbende udviklet nye digitale løsninger til undervisningsbrug, som lærere og undervisere inkorporerer i deres undervisning. Undervisere, lærere og uddannelsesinstitutioner gør deres ypperste for at drage erfaringer i en ny og ofte ubetrådt verden, hvor et væld af muligheder konstant melder sig på banen. Samtidig er der fra politisk side et vågent fokus på, at uddannelserne skal være på forkant med udviklingen, så elever og studerende bliver klædt på til, i sidste ende, at matche behovene på fremtidens arbejdsmarked. Men hvis vi skal nå målet om at hæve det faglige niveau i undervisningen, er der nødt til at komme større fokus på, hvordan IT kan være med til at løfte kvaliteten i uddannelsessystemet. Det kan ikke hjælpe, at man køber Ipads i folkeskolen og e-learning på de videregående uddannelser, hvis man ikke har en klar plan for, hvordan undervisere og lærere bedst får det implementeret i undervisningen. Målet med digitalisering bør være at understøtte kvaliteten af undervisning og uddannelse.

I Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening arbejder vi for, at lærere og undervisere får de bedste betingelser for at løfte opgaven med at øge kvaliteten i et digitaliseret uddannelsessystem. Vi hilser rapporten velkommen, som med afsæt i erfaringer fra grundskole, gymnasier og videregående uddannelser viser en række konkrete eksempler på, hvordan digitalisering kan udvikle undervisningen og øge kvaliteten i uddannelserne. Konklusionen er ganske klar: Det er ikke teknikken, men underviseren, der er forudsætning for, at digitalisering skaber værdi i undervisningen.

Det virker måske indlysende, at det hele afhænger af mennesket bag maskinen. Men opmærksomheden på lærere og underviseres faglige forudsætninger for at anvende IT bedst muligt er afgørende for, at digitalisering overhovedet kan løfte kvaliteten af undervisningen. Det kræver, at politikere og uddannelsesledelser prioriterer undervisernes IT-faglige og ikke mindst IT-didaktiske kompetenceløft. Erfaringer fra en række uddannelsesinstitutioner peger ganske entydigt på, at hvis digitalisering skal kunne skabe et didaktisk potentiale for lærere og undervisere, kræver det, at der udvikles konkrete strategier for kompetenceudvikling på arbejdspladserne og fra centralt hold. Rapporten viser også, at digitalisering af undervisningen i høj grad har været båret af lokale ildsjæle og centralt besluttede standardløsninger. Hvis potentialet skal indfries, bør man tænke digitalisering ind i en bredt forankret pædagogisk og didaktisk praksis. De positive kvalitetsforbedringer på tværs af vores uddannelser kommer kun, hvis underviserne er klædt tilstrækkeligt på til at vælge, udfordre og anvende de digitale læremidler. Det kræver tid til at forberede, gennemføre og udvikle undervisernes digitale praksis. Den tid skal ledelserne frigøre, ligesom der skal være politisk vilje til at prioritere midler til uddannelserne. Man skal ikke forvente at brug af IT i undervisningen giver tidsbesparelser, men man skal bruge IT i undervisningen, når det kan være med til at fremme kvaliteten og hæve læringsudbyttet.

December 2018

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: