Hvad kan du gøre for at få en god MUS?

 
 
​​Medarbejdersamtalen, MUS, er en anledning til, at du får sparring og indflydelse på dine opgaver og din kompetenceudvikling. Så det er en god idé at overveje, hvilke emner du gerne vil tale om til din MUS og hvilke aftaler, du gerne vil gå fra samtalen med. Husk, at de løbende porteføljesamtaler ikke erstatter MUS.

Det er forskelligt fra skole til skole præcis hvilke rammer, der er om MUS. Nogle har fx et skema eller en fælles dagsorden at tage udgangspunkt i, mens andre tager udgangspunkt i den aktuelle situation.

Det er din overenskomst, der giver dig ret til MUS, og af overenskomsten fremgår det også, at I som led i din årlige MUS skal udarbejde en plan med målsætninger for din kompetenceudvikling på kortere og længere sigt. Planen bør også indeholde de konkrete kurser og aktiviteter, I er enige om, der skal til for at nå målene. Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres. Det vil sige, at det er ledelsens opgave at sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling. Samtidig er det din opgave som medarbejder at arbejde på at nå målene i udviklingsplanen.

Mange gymnasielærere får ikke den efteruddannelse og kompetenceudvikling, de ønsker sig og har behov for. MUS er en anledning til at tage det op. Hvis du oplever, at det er svært at få gode rammer omkring din kompetenceudvikling, så er der sikkert kolleger, der har det på samme måde. Derfor er det en god idé, at I taler sammen om, hvordan I bruger MUS. En snak om MUS med kollegerne over frokosten, i GL-klubben eller i andre sammenhænge kan fx tage udgangspunkt i spørgsmål som:
  • Er der særlige fokusområder, der er relevante at tage op til MUS for alle lærere – eller alle medarbejdere – på skolen?
  • Har I en kompetencestrategi på skolen, som I kan bruge som argument for efter- og videreuddannelse? (ellers bør den drøftes i SamarbejdsUdvalget)
  • Har vi nogle gode råd/ønsker/anbefalinger til vores leder i forbindelse med MUS?
  • Hvordan kan samtalen understøtte bedre trivsel og arbejdsglæde?
Til din personlige forberedelse er det også nyttigt at have overvejet:
  • Hvad ønsker du, at der skal komme ud af samtalen? Vil du efter- og videreuddanne dig? Kunne du tænke dig andre udfordringer på skolen? Er der noget omkring arbejdsmiljøet, du gerne vil tage op?
  • Hvilke emner er det vigtigt at få drøftet i samtalen? Man kan komme langt omkring, så overvej gerne mere end et emne, du gerne vil ind på. Selvom det vigtigste for dig fx er at aftale efteruddannelse, kan du også have forbedringsforslag til teamsamarbejdet eller lignende.
  • Husk også, at selvom samtalen er god, så sidder du foran din leder, så hold samtalen på sporet.
Under og efter samtalen skal du sørge for, at aftaler bliver så præcise som muligt, at I skriver dem ned, og at du følger op på, at I overholder aftalerne.

Du kan læse mere om MUS på kompetencesekretariatets side. Der er også mulighed for, at I selv designer jeres MUS-skema​. Det kan I arbejde med GL/AC-klubben eller i SU.Emner:  
Interessent: