Dannelse

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kernen i den danske gymnasieskoles formålsparagraf er "almendannelse" og "studieforberedelse". Almendannelse handler om at udvikle elevernes evne til at agere i tilværelsen som myndige, kritiske, demokratiske og beslutningsdygtige borgere. Gymnasiet og gymnasielæreren har en afgørende betydning for almendannelsen ved professionelt at tilrettelægge undervisningen med blik for også at styrke egenskaber som flid, selvdisciplin, tolerance, koncentration, kreativitet, ærlighed, samarbejdsevne og ikke mindst aktiv stillingtagen og deltagelse.​ Læs mere om GL's holdning til almendannelse her.​ Se også Almendannelse – et forhold mellem individ og fællesskab samt udgivelsen ​Lad os tale om almendannelse​.​

​Herunder kan du se en række videoer, som GL har lavet om emnet. ​​Du kan også høre denne podcast, som du også finder i kanalen 'GL Passiar' på Goo​gle Podcasts​ og Apple Podcasts.​​​​

GL videoer om dannelse


​​Almendannelse i gymnasiet

Se lektor på DPU, Lars Geer Hammerhøj, give sit bud på almendannelse i gymnasiet.​

​​​Professionsdannelse i gymnasiet​​​​

Se lektor på DPU, Lars Geer Hammershøj, give sit bud på professionsdannelse i gymnasiet.​​

​Grøn dannelse

Se oplæg v. Mads Strarup, vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium, og Merete Riisager, tidl. undervisningsminister, nu direktør for Dansk Svømmeunion.​

Demokratisk dannelse

Oplæg v. Søs Bayer, tidligere rektor på Det Fri Gymnasium, nu lektor på RUC og forfatter til "Dannelse til demokrati".​

Dannelse i klasserummet

Oplæg og samtale med Tony Søndergaard Andersen, lektor på Odense Katedralskole om dannelse i praksis.
Emner:  
Interessent: