Arbejdsliv og kompetenceafklaring

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Uanset hvordan dit arbejdsliv former sig, er det vigtigt at du holder dine kompetencer ved lige. Og det er vigtigt, at du har et godt kendskab til dine kompetencer og kan sætte ord på dem. Det øger din jobsikkerhed og din tryghed i arbejdslivet.

Kompetencer er både faglige og formelle - fra din universitetsuddannelse, fra pædagogikum​ og fra anden formel uddannelse. Og kompetencer er færdigheder og erfaringer fra tidligere jobs, fra dine år som underviser og fra alt det andet du har beskæftiget dig med i arbejdslivet og i privatlivet. Det er de personlige, relationelle og sociale kompetencer. 

Kompetencer kommer til udtryk, når faglige kvalifikationer og menneskelige egenskaber mødes i hensigtsmæssige handlinger, ​

​karriererådgiver i MA, Petrine Hahn.

 ​​​​​​Som gymnasielærer har du en lang række faglige, personlige og sociale kompetencer, som du bruger hver eneste dag. Når du står overfor eleverne og når du løser andre opgaver i dit job. De er relevante og nødvendige i dit job som lærer. Men de er også relevante kompetencer i andre jobfunktioner, andre sektorer og brancher - både indenf​or og udenfor gymnasiesektoren. Hvis du fx er en erfaren gymnasielærer og cand.mag. i nordisk sprog og litteratur, der ønsker at blive enten i gymnasiesektoren som fx uddannelseschef. Eller hvis du vil skifte branche og søge job som den nye koncept- og projektudvikler på et forlag, et mediebureau eller i kommunikationsafdelingen på et større sygehus.​​
Hvad er​ ​gymnasielæreres kompetencer?​​
 • Har du ansvaret for en gruppe
 • Har du indsigt i mange fagområder
 • Har du høj faglighed
 • Kan du kommunikere klart
 • Kan du formidle kompleks viden
 • Har du blik for modtagernes forståelsesforudsætninger
 • Kan du arbejde med korte deadlines
 • Er du god til at arbejde sammen med andre, der har en anden faglig baggrund end dig selv
 • Kan du styre et møde
 • Er du i realiteten projektleder - kan sætte projekter i gang og gennemføre dem
 • Er du på lange stræk alene om at løse opgaven
 • Har du stor viden om nutidens unge og om hvordan man motiverer unge
 • Forventes du at have svar på det meste
 • Skal du vurdere andres præstationer efter en skala
 • Skal du gå forrest og tage ledelse af situationer, grupper og processer
 • Skal du levere hver gang og være meget eksponeret og vurderet
 • Skal du oversætte materiale til mål og proces for andre
 • Skal du indenfor snævert definerede rammevilkår skabe målbare resultater med et uhomogent materiale, der behøver differentieret input
 • Skal du håndtere krydspres, kaos og pludseligt opståede situationer professionelt
 • Kan du udfylde mange roller og forskellige samarbejdskonstellationer
 • Har du personlig gennemslagskraft
 • Er du omstillingsparat og innovativ​​
​​​

Din personlige kompetenceafklaring​

Har du behov for at tale om dine jobmuligheder, få input til kompetenceafklaring eller få feedback på cv og jobansøgning kan du  som medlem af Magistrenes A-kasse få en personlig samtale.​ Du kan også hente inspiration her.​

Se en kort film om, hvordan du kan arbejde med at afklare dine egne kompetencer og oversætte dem til andre jobfunktioner og jobmarkeder. Tine Vesth Nielsen er karrierevejleder og har mange års erfaring med karrierevejledning af gymnasielærere i Magistrenes A-kasse.


Den kollektive kompetenceafklaring

Er I på din skole i gang med at udarbejde en kollektiv kompetencestrategi eller gruppeudviklingsplan (GRUS) kan I som statslig arbejdsplads gøre brug af Kompetencesekretariatets tilbud om facilitering af workshops mv.

Tilbuddet involverer samarbejdsudvalget, ledere og medarbejdere i en dialog om arbejdspladsens kompetenceudvikling. Formålet er at involvere både medarbejdere og ledere i at udarbejde eller revidere arbejdspladsens kompetencestrategi og/eller at afdække og imødekomme de konkrete kompetencebehov i fx en mindre gruppe på arbejdspladsen (faggruppe, team mv.). ​

Læs mere her.

Emner:  
Interessent: