Karriere uden for gymnasieverdenen?

Medlemstilbud
 
Få rådgivning om jobmulighederne uden for gymnasiet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Selvom man er gymnasielærer, kan man godt være nysgerrig på jobmuligheder uden for de gymnasiale uddannelser. Der findes mange tidligere gymnasielærere, der nu laver noget andet. Og der findes lærere, som kommer fra andre jobs og andre brancher og nu arbejder som gymnasielærere.

Årsager til job- og brancheskift kan være mange. Det kan både være fordi man bliver nødt til at skifte job – eller det kan være, fordi man har lyst til at bringe sine kompetencer i spil på et bredere arbejdsmarked. Både i retning af jobmuligheder indenfor og udenfor undervisningssektoren. ​

Men hvordan får man noget at vide om jobmulighederne uden for gymnasiet?
Har du spørgsmål eller behov for karrieresparring, kan du bruge GL – læs mere her.​


Eksempler på jobs tidligere gymnasielærere varetager i dag
 • AC medarbejder
 • Arkiv og museumsmedarbejder
 • Administrative medarbejder
 • Biblioteksansvarlig på uddannelsesinstitutioner
 • Forfatter og foredragsholder
 • HR i private og offentlige virksomheder
 • Interessevaretagelse i NGO´er/ interesseorganisationer
 • It-strategi, -udvikling, -support o.a.
 • Iværksætter
 • Jobs i forlagsbranchen, fx redaktør, videnskabelige tidsskrifter og udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • Jobs indenfor integrationsområdet, fx boligsocialt ungearbejde, kvartersløft o. lign.
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Konsulentbranchen
 • Kulturformidler
 • Kulturpædagog
 • Miljøtilsyn
 • Ph.d.
 • Projektledelse i offentlige og private virksomheder
 • Skoleledelse på gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner
 • Studiekoordinator på videregående uddannelser
 • Uddannelseskonsulent i private og offentlige virksomheder
 • Undervisning, fx højskoler, SOSU, Folkeskolen, Professionshøjskoler, socialrådgiveruddannelsen
 • Vejledning og virksomhedskontakt i beskæftigelsessektoren
 • Vejledningsfunktioner - fx ungevejledning, studievejledning, læsevejledning o. lign.
 • Virksomhedskonsulent
 • Økonomi- og planlægningskonsulent på sygehus
 


Jobsøgning i nye brancher

GL har i samarbejde med HBS Economics lavet en undersøgelse af sporskifter ud af sektoren blandt gymnasielærere.  Hvert år skifter 170 gymnasielærere eller 1,7 % af alle gymnasielærere spor til et nyt arbejdsmarked.

Med faldende ungdomsårgange og økonomisk pres på gymnasiesektoren vil GL gerne støtte medlemmerne kollektivt og individuelt med viden om, hvilke veje man kan gå, hvis man ønsker at foretage et sporskifte væk fra arbejdet som gymnasielærer, og hvilke kompetencer det kræver.

Læs mere om sporskifter og arbejdsgivernes efterspurgte kompetencer hos gymnasielærerne i rapporten "Analyse af gymnasielæreres sporskifter"​

Se også ​en kort film ​om, hvordan du kan blive klogere på hvilke jobs indenfor andre brancher, der er relevante for dig.​

Job i SMV - brug Akademikerkampagnen

Er du interesseret i at arbejde i en lille eller mellemstor virksomhed (SMV), kan akademikerkampagnen hjælpe. Akademikerkampagnen hjælper akademikere og virksomheder med at finde hinanden og med at synliggøre de højtuddannedes værdi for virksomhederne. Du kan lægge dit cv op i Akademikerbasen, blive klædt på til at skabe dit eget job med Jobbarometeret eller​ læse en lang række historier om akademikere i SMV'er.

Emner:  
Interessent:  

​Værktøj med inspiration til sporskifte
Brug dette sporskifterværktøj til at se hvilke kompetencer, der er efterspurgte på de karriereveje, som andre tidl. ​gymnasielærere​ har valgt.​​