91 procent af studenterne er i uddannelse eller beskæftigelse

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Gymnasieuddannelserne løfter en vigtig samfundsopgave. De unge opnår en studentereksamen, de kan bruge til noget: I 2012 var 76 % af eleverne fra stx og hf, der blev studenter i 2008, under uddannelse og 15 % i beskæftigelse. Kun 1 % var arbejdsløse. 4 % var udenfor arbejdsstyrken, mens 4 % er ukendte i statistikkerne.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Gymnasieskolernes Rektorforening og GL har lavet på baggrund af data fra Danmarks statistik. Her følges de 66.152 unge, der i 2008 bestod en ungdomsuddannelse. 51,5 % færdiggjorde en gymnasieuddannelse og 48,5 % en erhvervsuddannelse.

Unge med studentereksamen kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Det er en god nyhed, der tegner et andet billede end det, DI tegner med deres seneste undersøgelse. Det er ganske enkelt ikke rigtigt, når DI hævder, at unge ikke bruger gymnasiet til noget. Virkeligheden er anderledes,

siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Unge med studentereksamen kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Dertil kommer, at gymnasieuddannelserne bidrager til at bryde den negative sociale arv i uddannelsessystemet. 44 % af studenterne i 2008 kom fra hjem, hvor forældrene ikke selv havde gået i gymnasiet, men havde grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. På stx var det 34 % af eleverne; heraf havde halvdelen under karakteren 4 i gennemsnit fra grundskolen.

At bryde den negative sociale arv har i rigtig mange år stået højt på den uddannelsespolitiske dagsorden. Vores undersøgelse viser, at gymnasieuddannelserne er med til at løse opgaven. Det kommer mange unge til gavn. Også dem, der ikke kom ind med topkarakterer fra folkeskolen. Efter studentereksamen læser de videre eller kommer i beskæftigelse,

påpeger Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.  

 

Læs undersøgelsen her.

 

Kontakt:

Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Mobil: 26247104

Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening
Mobil: 30229573     

Emner: Uddannelse
Interessent: