FIP-kurser i 2017/2018

 
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker med FIP-kurserne at understøtte den faglige og pædagogiske udvikling i de enkelte fag.

​​Faglig udvikling i praksis (​FIP-kurserne) i foråret 2017 vil fokusere på at drøfte og formidle ændringerne i læreplanerne. Ministeriet er ansvarlig for indholdet, og kurserne/dialogmøderne ledes af fagkonsulenterne. GL-E administrerer tilmeldinger og fakturering for ministeriet. 

Kurserne er planlagt ud fra den forudsætning, at der inden kurserne afholdes er udsendt udkast til nye læreplaner i offentlig høring.

Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution. Ministeriet fremhæver, at erfaringerne viser, at dette fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilpasset den enkelte institutions udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.

Målgruppen For FIP kurserne i foråret 2017 sender skolerne to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen samt gerne en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe. (Man skal altså være udpeget af sin skole til at deltage i modsætning til de åbne FIPdialogmøder i efteråret 2016).

Pris: FIP kurserne i foråret 2017 koster 750 kr. pr. deltager. Ved afbud senere end 14 dage før kurset refunderes beløbet ikke, men skolen kan sende en anden deltager i stedet. Hvert kursus har tilmeldingsfrist 14 dage før kursusdagen.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at vælge det relevante kursus fra rullemenuen nedenfor. OBS: Processen skal fuldføres for ét kursus ad gangen

Først vælges skole (betaler). Begynd med at skrive skolens navn, så kommer den op. Så indtastes deltagerne én ad gangen med oplysning om navn, e-mail og funktion på skolen (lærer/leder). Der skal stå noget i alle felterne.

Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste der ønskes tilmeldt kurset kan registreres. Slut af med 'Godkend tilmelding', først ved dét tryk bliver de registrerede personer tilmeldt til kurset.

Herefter kan processen gentages for næste kursus du vil lave tilmelding til.

Alle kurser (på nær FIP17-60d) er fra kl. 10-16 med kaffe fra 9.30. (FIP17-60d starter kl. 11).
Du kan se adressen på kursussted og evt. yderligere oplysninger om kurset på GL-E siden med FIP- og SIP kursusbeskrivelserne, her.
Kurserne er opført i datoorden, men du kan også søge på det enkelte kursus.

Bekræftelsesmail sendes til de tilmeldtes mailadresser. Vær omhyggelig med at sikre, at mailadresser er angivet korrekt.
OBS tjek spamfilter, hvis bekræftelsen ikke straks kommer og henvend dig hurtigt til GL-E; det kan betyde at din tilmelding ikke er gået igennem. Ved henvendelse til GL-E bedes du meget gerne have kursusnummeret klar. Det hjælper os til at hjælpe dig hurtigst muligt.

Emner:  
Interessent:  

Tilmeld jer nederst på siden

Læs beskrivelserne af kurserne på denne side

Ministeriets mailindbydelse til FIP kurser i foråret 2017 fra 16.1.2017:

UVMs indbydelse til FIP i forår 2017.pdf 

Se samlet oversigt over FIP kurser i foråret 2017 her. Listerne er opdateret d. 29.3.17 kl. 19.15:

FIP17-datorækkefølge.pdf
FIP17-nummerrækkefølge.pdf

Bemærk, følgende ændringer:

Seneste ændring: 

FIP17-13 kommunikation/It d. 31.3.17 er flyttet fra Syddansk Erhvervsskole (pga. ’overbelægning’) til Campus Vejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle

Tidligere ændringer:

FIP17-28 tysk foregår d. 6.4 ikke d. 3.4.17.

FIP17-34a, historie A/B/C; stx/hf-e,GS, er ændret fra 7.4.17 til 29.3.17​.

FIP17-70, nf,  pga. stor søgning flyttet fra Odense hf VUC til Mulernes Legatskole, Odense.​

FIP17-44 billedkunst og FIP17-45 design er flyttet fra Odense hf VUC til Mulernes Legatskole og

FIP17-60d samfundsfag hhx/htx og prod.udvikl. htx er flyttet fra Aarhus Statsgymnasium til Aarhus Handelsgymnasium.