TR sider og dokumenter

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Liste over sider og dokumenter som er markeret med kategorien "Tillidsrepræsentant". Information som fortrinsvis er rettet mod tillidsrepræsentanter.

Er du TR? Log ind for at se flere sider.

 

 

Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet22-11-2023 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Fællesbrev om skoler i landdistrikternehttps://www.gl.org/nyt/Sider/faellesbrev-skoler-landdistrikterne.aspxFællesbrev om skoler i landdistrikterne16-11-2023 23:00:00
AC-satserhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satser30-09-2023 22:00:00AC-satser pr. 1. oktober 2023 til 31. marts 2024
Hvad tjener en gymnasielærer?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?30-09-2023 22:00:00Din løn som gymnasielærer steg 1. oktober 2023.
Løntabellerhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabeller26-09-2023 22:00:00Download de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side.
Professionel Kapital som APV: Mere end blot en målinghttps://www.gl.org/nyt/Sider/Professionel-Kapital-som-APV.aspxProfessionel Kapital som APV: Mere end blot en måling14-09-2023 22:00:00
Klubvedtægter for GL-klub (vejledende)https://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/Klubvedtaegter.aspxKlubvedtægter for GL-klub (vejledende)11-08-2023 22:00:00Tillidsrepræsentantens styrke afhænger meget af forholdet til det øvrige lærerkollegium. På den enkelte skole dannes en GL-klub. Klubben skal være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens arbejde, skabe øget interesse for GL-arbejdet på skolen og være det forum, hvor forhandlingsmandater fastlægges.
Velkommen nye TRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/VelkommennyeTR.aspxVelkommen nye TR11-08-2023 22:00:00GL’s medlemsundersøgelser viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.
test12345678https://www.gl.org/nyt/Sider/test12345678.aspxtest1234567810-08-2023 22:00:00sdfgfds
Lærerkompetencerhttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Undervisningskompetence.aspxLærerkompetencer31-07-2023 22:00:00En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer.
TR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tillidsrepraesentantens-rolle-ved-nedskaeringer-og-afskedigelser.aspxTR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser 31-05-2023 22:00:00Hvis en skole står over for nedskæringer, som medfører reduktion i antallet af lærere, er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten er opmærksom på en række punkter i forhold til at støtte afskedigelsestruede medlemmer bedst muligt.
Lønpolitik og lønforhandlinger - idékataloghttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik-og-loenforhandlinger-idékatalog.aspxLønpolitik og lønforhandlinger - idékatalog31-05-2023 22:00:00Idekataloget er tiltænkt TR og skal ses i relation til GL's lønpolitik
Sygdom i familienhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Sygdom-i-familien.aspxSygdom i familien28-03-2023 22:00:00​​​​Sygdom kan ramme os alle. Hvis en i din nære familie bliver syg, er der forskellige muligheder, som du kan undersøge nærmere.​
Kvindernes Internationale Kampdaghttps://www.gl.org/nyt/Sider/kvindernes-internationale-kampdag.aspxKvindernes Internationale Kampdag07-03-2023 23:00:00
Elevfordelingsaftalen der forsvandthttps://www.gl.org/nyt/Sider/Elevfordelingsaftalen-der-forsvandt.aspxElevfordelingsaftalen der forsvandt02-02-2023 23:00:00Elevfordelingsaftalen fra juni 2021 bliver rullet tilbage. SVM-regeringen har sendt et lovudkast i høring, der fjerner kriteriet om at fordele elever efter forældrenes økonomi i de såkaldte fordelingszoner.
Afskedigethttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Afskediget.aspxAfskediget30-01-2023 23:00:00Se her, hvad du skal gøre
Kvikke hænder og hovederhttps://www.gl.org/nyt/Sider/kvikke-haender-og-hoveder.aspxKvikke hænder og hoveder19-01-2023 23:00:00​​Færre skal i gymnasiet og flere i erhvervsuddannelserne, skriver SVM-regeringen i "Ansvar for Danmark".
Valg af TR/AMRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/AMR08-01-2023 23:00:00Valget af TR finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Droppet aftale om elevfordeling er et kæmpe tilbageskridt https://www.gl.org/nyt/Sider/Droppet-aftale-om-elevfordeling-er-et-kaempe-tilbageskridt-.aspxDroppet aftale om elevfordeling er et kæmpe tilbageskridt 13-12-2022 23:00:00
Det er aldrig for sent – styrk indsatsen for udsatte i teenageårene https://www.gl.org/nyt/Sider/Det-er-aldrig-for-sent.aspxDet er aldrig for sent – styrk indsatsen for udsatte i teenageårene 08-12-2022 23:00:00​​​​Unge, som er kommet dårligt fra start i livets første år, kan få stor og afgørende gavn af en hjælpende indsats i de tidlige teenageår.
På sporet af dannelsehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Paa-sporet-af-dannelse.aspxPå sporet af dannelse17-11-2022 23:00:00
Medinddragelse og indflydelse i gymnasieuddannelsernehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Medinddragelse_og_indflydelse_i_gymnasieuddannelserne.aspxMedinddragelse og indflydelse i gymnasieuddannelserne13-10-2022 22:00:00
Rekreationsopholdhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Rekreationsophold.aspxRekreationsophold26-09-2022 22:00:00 Mulighed for økonomisk støtte til rekreationsophold
Sygemelding - hvad skal du dokumentere?https://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Dokumentation-iforb-sygemelding.aspxSygemelding - hvad skal du dokumentere?25-09-2022 22:00:00Læs her om de dokumenter og erklæringer, som du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med en sygemelding.
Fleksjobhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Fleksjob.aspxFleksjob25-09-2022 22:00:00Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
Forlængelsesmuligheder af sygedagpengehttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Forlaengelsesmuligheder-sygedagpenge.aspxForlængelsesmuligheder af sygedagpenge25-09-2022 22:00:00​Ifølge sygedagpengelovgivningen er det muligt for kommunen i visse tilfælde at forlænge udbetalingen af sygedagpengene. Her henvises til paragraf 27 i sygedagpengeloven.
Kommunens opfølgning på sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Kommunens-opfølgning-på-sygdom.aspxKommunens opfølgning på sygdom25-09-2022 22:00:00Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.
Længerevarende sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Laengerevarende-sygdom.aspxLængerevarende sygdom25-09-2022 22:00:00​​Tjekliste til dig, der er syg i længere tid: Er det aftalt, hvordan og med hvem på arbejdspladsen du har kontakt med i dit sygeforløb? Er du forberedt på kommunens sygedagpengeopfølgning? Det er kommunen, der har ansvaret for at få belyst din samlede situation, når du er syg over længere tid. Du ved dog bedst, hvorledes sygdom eller handicap påvirker dig i hverdagen. Derfor indleder kommunen et samarbejde med dig i forhold til at få alle relevante oplysninger i sagen. Dette gøres via løbende personlige samtaler med dig. Enten via telefonisk opfølgning, eller ved at du bliver indkaldt til samtaler med sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen. Dette følger af Retssikkerhedslovens § 10-12.
Mødet med kommunenhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/moede-med-kommunen.aspxMødet med kommunen25-09-2022 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​K​ommunen skal løbende afholde samtaler med dig. Enten via telefonisk opfølgning, eller ved at du bliver indkaldt til samtaler med sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen. Dette følger af Retssikkerhedslovens § 10-12.
Seniorpensionhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Seniorpension.aspxSeniorpension25-09-2022 22:00:00
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom25-09-2022 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan have brug for at sygemelde dig i kortere eller længere tid. Du kan læse her, hvad du skal være opmærksom på.
Stop skæv arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd i hfhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Stop-skaev-arbejdsbelastning-og-bureaukratiske-benspaend-i-hf.aspxStop skæv arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd i hf22-09-2022 22:00:00
Eftersyn af mindstekrav i de erhvervsgymnasiale fag https://www.gl.org/nyt/Sider/Eftersyn-af-mindstekrav-i-de-erhvervsgymnasiale-fag-.aspxEftersyn af mindstekrav i de erhvervsgymnasiale fag 29-06-2022 22:00:00
Tid til ændringer - om gymnasiereformenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/tid-til-aendringer.aspxTid til ændringer - om gymnasiereformen16-06-2022 22:00:00​GL har lavet sin egen evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx. Den giver bl.a. grundforløbet kniven og langer kraftigt ud efter de nye og brede innovative, digitale, globale og karrierekompetencer. Hør, hvad lærerne siger om reformen i podcasten “Tid til ændringer”.
Sammen er vi stærkesthttps://www.gl.org/nyt/Sider/Sammen-er-vi-staerkest.aspxSammen er vi stærkest02-06-2022 22:00:00
Brug for hurtig regulering af institutionernes økonomihttps://www.gl.org/nyt/Sider/Ministerbrev---PL-regulering-2022.aspxBrug for hurtig regulering af institutionernes økonomi19-05-2022 22:00:00​GL har i et brev til ministeren opfordret til, at ministeriet hurtigst muligt tager initiativ til at få udført en efterregulering af institutionernes tilskud for 2022
Brug tillidsrepræsentantenhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/tillidsrepraesentanten.aspxBrug tillidsrepræsentanten18-05-2022 22:00:00På alle skoler er der en tillidsrepræsentant, som er GL's lokale repræsentant. Tilildsrepræsentanten er lærernes lokale overenskomstforhandler.
Elevfordeling og kapacitetsfastsættelse skal sikre gymnasieelevernes fremtidhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Elevfordeling-og-kapacitetsfastsættelse-skal-sikre-gymnasieelevernes-fremtid.aspxElevfordeling og kapacitetsfastsættelse skal sikre gymnasieelevernes fremtid16-05-2022 22:00:00Det er vigtigt, at kapaciteten for hvor mange klasser et gymnasium må optage, fastsættes centralt og for en længere periode, så konkurrencen om eleverne minimeres og hvert gymnasium sikres et realistisk antal elever, skriver samtlige GL's netværksformænd og GL's formand i et fælles indlæg i Altinget 17. maj 2022.
Kampen om bæredygtighedhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Kampen-om-baeredygtighed.aspxKampen om bæredygtighed07-04-2022 22:00:00​​​​​Skal gymnasieuddannelserne og GL som fagforening gå foran for at fremme bæredygtighed og et bedre klima? Og hvordan kan gymnasielærere arbejde med bæredygtighed og klimaforbedringer på skolen og i undervisningen? Hør podcasten "Kampen om bæredygtighed" del 1 og 2.
Lønstatistikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik31-03-2022 22:00:00GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Ny udsathed - om unges mistrivselhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Ny-udsathed---om-unges-mistrivsel.aspxNy udsathed - om unges mistrivsel03-03-2022 23:00:00Dystre udsigter og dommedagsprofetier på ungdommens vegne.
Elever og lærere: Reducer antallet af sommerens eksamener i gymnasiethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Reducer-antallet-af-sommerens-eksamener-.aspxElever og lærere: Reducer antallet af sommerens eksamener i gymnasiet21-02-2022 23:00:00Restriktioner og nedlukninger har medført et fagligt efterslæb, som ikke kan indhentes fuldt ud. Derfor bør tiden bruges på fysisk undervisning og nærvær – ikke en lang periode med eksamensforberedelse og hjemmelæsning, skriver Alma Tynell og Tomas Kepler.
Eux - en darling med skavankerhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Eux---en-darling-med-skavanker.aspxEux - en darling med skavanker25-01-2022 23:00:00​​​​En uddannelsespolitisk darling. Sådan ser mange eux-uddannelsen. Eleverne får både et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet, når de er færdige.
Finanslov 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2022.aspxFinanslov 202203-01-2022 23:00:00Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.
Nyt kursuskatalog fra GL-Ehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Nyt-kursuskatalog.aspxNyt kursuskatalog fra GL-E17-12-2021 23:00:00
Samarbejdsudvalget (SU)https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Samarbejdsudvalget.aspxSamarbejdsudvalget (SU)13-12-2021 23:00:00Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
Hvem forhandler tillidsrepræsentanten for?https://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TR-forhandler-for.aspxHvem forhandler tillidsrepræsentanten for?13-12-2021 23:00:00ift. medlemmer af GL, andre akademikerorganisationer og ikke-medlemmer
Stem til bestyrelsesvalg i Akademikerpensionhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Akademikerpension.aspxStem til bestyrelsesvalg i Akademikerpension29-11-2021 23:00:00
Elevfordeling skal betales med undervisningsmidlerhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Elevfordeling-skal-betales-med-undervisningsmidler.aspxElevfordeling skal betales med undervisningsmidler10-11-2021 23:00:00​​​​​​GL har sammen med Danske Gymnasier, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske HF & VUC og Handelsskoleeleverne lavet en lille video om, at de gymnasiale uddannelser nu skal spare igen. Anledningen er, at de gymnasiale uddannelser selv skal finansiere det it-system, som skal anvendes til at fordele elever fra 2023 og frem.

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra emne,​ artikeltype og ændringsdato.​​​