TR sider og dokumenter

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Liste over sider og dokumenter som er markeret med kategorien "Tillidsrepræsentant". Information som fortrinsvis er rettet mod tillidsrepræsentanter.

Er du TR? Log ind for at se flere sider.

 

 

VUC løser vigtig samfundsopgavehttps://www.gl.org/nyt/Sider/VUC-Loeser-vigtig-samfundsopgave.aspxVUC løser vigtig samfundsopgave09-09-2020 22:00:009 ud af 10 kommer i uddannelse eller job efter hf-uddannelse på VUC. Hf-uddannelserne på VUC fremmer social mobilitet og styrker økonomien for den enkelte og for samfundet.
Mødet med kommunenhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/moede-med-kommunen.aspxMødet med kommunen27-08-2020 22:00:00
Dokumentation iforb. sygemeldinghttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Dokumentation-iforb-sygemelding.aspxDokumentation iforb. sygemelding26-08-2020 22:00:00Læse her en gennemgang om de dokumenter og erklæringer, som du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med sygemeldingen.
Længerevarende sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Laengerevarende-sygdom.aspxLængerevarende sygdom23-08-2020 22:00:00
Tillidsrepræsentanterhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TRTillidsrepræsentanter13-08-2020 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du finde en række relevante informationer for dig som er tillidsrepræsentant eller tr-suppleant.​​​​
Rekreationsopholdhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Rekreationsophold.aspxRekreationsophold10-08-2020 22:00:00 Mulighed for økonomisk støtte til rekreationsophold
Brug tillidsrepræsentantenhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/tillidsrepraesentanten.aspxBrug tillidsrepræsentanten17-06-2020 22:00:00På alle skoler er der en tillidsrepræsentant, som er GL's lokale repræsentant. Tilildsrepræsentanten er lærernes lokale overenskomstforhandler.
Fleksjobhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Fleksjob.aspxFleksjob27-05-2020 22:00:00Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
AC-satserhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satser31-03-2020 22:00:00AC-satser pr. 1. april 2020 til 31. januar 2021
Hvad tjener en gymnasielærer?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?31-03-2020 22:00:001. april 2020 steg lønnen.
Økonomi og nøgletal - VUC/hf-enkeltfaghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Oekonomi-og-noegletal---VUC-hf-enkeltfag.aspxØkonomi og nøgletal - VUC/hf-enkeltfag16-02-2020 23:00:00Økonomi og nøgletal for 2018 for VUC
Lærerkompetencerhttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Undervisningskompetence.aspxLærerkompetencer10-02-2020 23:00:00En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer.
Kommunens opfølgning på sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Kommunens-opfølgning-på-sygdom.aspxKommunens opfølgning på sygdom04-02-2020 23:00:00Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.
Forlængelsesmuligheder af sygedagpengehttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Forlaengelsesmuligheder-sygedagpenge.aspxForlængelsesmuligheder af sygedagpenge03-02-2020 23:00:00​Ifølge sygedagpengelovgivningen er det muligt for kommunen i visse tilfælde at forlænge udbetalingen af sygedagpengene. Her henvises til paragraf 27 i sygedagpengeloven.
Resultatlønskontrakterhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspxResultatlønskontrakter20-01-2020 23:00:00Lederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
Seniorpensionhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Seniorpension.aspxSeniorpension08-01-2020 23:00:00​​​​Pr. 1. januar 2020 er der trådt en ny pensionsmulighed i kraft. Der er tale om seniorpension.
Bestyrelsessammensætninghttps://www.gl.org/detmenergl/Sider/Bestyrelsessammensaetning.aspxBestyrelsessammensætning17-12-2019 23:00:00GL-politik om bestyrelsessammensætning
Frokostpausen er nu sikret for alle medlemmer!https://www.gl.org/nyt/Sider/frokostpausen.aspxFrokostpausen er nu sikret for alle medlemmer!28-11-2019 23:00:00Lærerne på de få skoler, hvor ledelsen ikke har anerkendt at medarbejderne kan tidsregistrere frokostpausen, kan gøre det fra 1. august 2020.
Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet27-11-2019 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Valg af TR/ARhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/AR23-10-2019 22:00:00Valget finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Årsberetning 2018/2019https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19Årsberetning 2018/201910-10-2019 22:00:00Gymnasielærerne yder et stort og vigtigt arbejde for de unge og for samfundet. Studenterne bliver klædt på til at komme videre i uddannelse, og de opnår en bred almendannende ballast og en selv-stændig og kritisk tilgang til udfordringerne i livet.
Nedskæringerhttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Nedskæringer.aspxNedskæringer10-10-2019 22:00:00
Særlig indsats for VUChttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Særlig-indsats-for-VUC.aspxSærlig indsats for VUC10-10-2019 22:00:00
Indsats for ledigehttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Indsats-for-ledige.aspxIndsats for ledige10-10-2019 22:00:00
Finanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelingerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL2020.aspxFinanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger04-10-2019 22:00:00Et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. på de gymnasiale uddannelser foreslås ophævet fra 2020. VUC får 50 mio. kr., som regeringen lovede i valgkampen. Pengene skal afsættes til lukningstruede VUC-afdelinger. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne. Gymnasierne får henvisningstaxameter fra 2020. I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes den politiske aftale om indførelse af henvisningstaxameter, der er en del af aftalen om ungepakken. Nu er gymnasierne nået til indkøbsbesparelse fase 13. Besparelsen udmøntes både i 2020 og med tilbagevirkende kraft i 2019 og svarer ca. til 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser.
Tjek din lønhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/TjekdinloenGAMMEL.aspxTjek din løn02-10-2019 22:00:00​Se om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til din alder og anciennitet.
Snublefare i undervisningslokalerhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Snublefare.aspxSnublefare i undervisningslokaler23-09-2019 22:00:00Undgå ledninger i gangarealer
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom23-09-2019 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan have brug for at sygemelde dig i kortere eller længere tid. Der er nogle ting, som du skal være opmærksom på i forbindelse med sygemeldingen. Det kan du læse nærmere om her.
Velkommen nye TRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/VelkommennyeTR.aspxVelkommen nye TR05-08-2019 22:00:00GL’s medlemsundersøgelser viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.
Erhvervsgymnasier områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Erhvervsgymnasier-områdebestyrelse.aspxErhvervsgymnasier områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Erhvervsgymnasier har en områdebestyrelse, som er rådgivende for hovedbestyrelsen.
Private skoler områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Private-skoler-områdebestyrelse.aspxPrivate skoler områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Ansatte på private skoler har en områdebestyrelse.
Afskediget pga. nedskæringerhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Er-du-blevet-afskediget.aspxAfskediget pga. nedskæringer01-07-2019 22:00:00Se her, hvad du skal gøre
AC TR-kurser 2019https://www.gl.org/arrangementer/TRkurser/Sider/AC-TR-kurser-2019.aspxAC TR-kurser 201929-04-2019 22:00:00Akademikerne (AC) afholder også i efteråret 2019 TR-kurser for tillidsrepræsentanter. GL's TR kan tilmelde sig ét AC-overbygnings-TR-kursus på GL's regning
Lønstatistikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik31-03-2019 22:00:00GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Løntabellerhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabeller31-03-2019 22:00:00Download de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side.
Afdækning af fysisk APVhttps://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Afdaekning-af-fysisk-apv.aspxAfdækning af fysisk APV25-03-2019 23:00:00​Fra og med 2018 tilbyder GL, at afdækningen af professionel kapital kan suppleres med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.
Stor bekymring for VUC's fremtidhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Stor-bekymring-for-VUCs-fremtid.aspxStor bekymring for VUC's fremtid11-03-2019 23:00:00I lyset af udfordringerne på VUC holder GL og Uddannelsesforbundet en høring om VUC's fremtid onsdag den 13. marts 2019 på Christiansborg​
Sympatiblokade med LC mod FOAS sprogcentre suspenderethttps://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Sympatiblokade-FOAS.aspxSympatiblokade med LC mod FOAS sprogcentre suspenderet03-01-2019 23:00:00​GL's medlemmer må ikke søge eller lade sig ansætte på en række sprogcentre fra døgnets begyndelse mandag den 14. januar 2019.
TR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tillidsrepraesentantens-rolle-ved-nedskaeringer-og-afskedigelser.aspxTR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser 19-12-2018 23:00:00Hvis en skole står over for nedskæringer, som medfører reduktion i antallet af lærere, er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten er opmærksom på en række punkter i forhold til at støtte afskedigelsestruede medlemmer bedst muligt.
Rådgivning af skoler om værdige afskedigelserhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tilbud-til-skoler---raadgivning-om-vaerdige-afskedigelser.aspxRådgivning af skoler om værdige afskedigelser10-12-2018 23:00:00​​​​Nedskæringer er en realitet, og på en række skoler er det desværre ikke muligt at undgå afskedigelser. Derfor har GL valgt at indgå i et samarbejde med AS3 Transition om en rammeaftale, der skal hjælpe skolerne til at sikre værdige afskedigelsesforløb.
Kommende opgaver 2018-2019https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2018-2019.aspxKommende opgaver 2018-201926-11-2018 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2018-2019.
Formandens beretning 2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2018.aspxFormandens beretning 201825-11-2018 23:00:00I sommer åbnede jeg min lokale avis – Nørrebrobladet. Her faldt jeg over denne artikel: 27 unge mennesker i Mjølnerparken har fået studenterhue på. Det er den lokale beboerforening, der fejrer sine unge – og der er grund til at være stolt. Både for den enkelte og for et område, der i den grad har brug for at glæde sig over sine succeser.
Lønpolitik og lønforhandlinger - idékataloghttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik-og-loenforhandlinger-idékatalog.aspxLønpolitik og lønforhandlinger - idékatalog03-09-2018 22:00:00Idekataloget er tiltænkt TR og skal ses i relation til GL's lønpolitik
Hvem forhandler tillidsrepræsentanten for?https://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TR-forhandler-for.aspxHvem forhandler tillidsrepræsentanten for?02-09-2018 22:00:00ift. medlemmer af GL, andre akademikerorganisationer og ikke-medlemmer
TR som bisidder for medlemmernehttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TR-som-bisidder-for-medlemmerne.aspxTR som bisidder for medlemmerne02-09-2018 22:00:00Det er en del af rollen som tillidsrepræsentant at være bisidder for GL-medlemmerne. Der er forskellige situationer, hvor en lærer skal have tilbud om at tage en bisidder med.
Hvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/TR-information-ifm-afskedigelser.aspxHvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?20-06-2018 22:00:00Vunden voldgiftssag
Ledelseskommissionens anbefalinger https://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Ledelseskommissionens-anbefalinger-.aspxLedelseskommissionens anbefalinger 11-06-2018 22:00:00Det er ikke løsningen at minimere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, siger GL-formanden
Din rolle som TR under konflikthttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Din-rolle-som-TR-under-konflikt.aspxDin rolle som TR under konflikt21-02-2018 23:00:00TR's pligter, uorganiserede, forberedelse af kolleger mv.
Kommende opgaver 2017-2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2017-2018.aspxKommende opgaver 2017-201827-11-2017 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2017-2018.

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra emne,​ artikeltype og ændringsdato.​​​