TR sider og dokumenter

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Liste over sider og dokumenter som er markeret med kategorien "Tillidsrepræsentant". Information som fortrinsvis er rettet mod tillidsrepræsentanter.

Er du TR? Log ind for at se flere sider.

 

 

Skyggearbejdet frem i lysethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Skyggearbejdet-frem-i-lyset.aspxSkyggearbejdet frem i lyset08-04-2021 22:00:00Mange vælger ikke at registrere den tid, de reelt bruger på at løse deres arbejdsopgaver. Typisk er det den indsats, der leveres i fritiden, som ikke bliver registreret nogen steder, og som den enkelte holder hemmelig for kolleger og ledelse. Skyggearbejde kalder psykolog og forsker Malene Friis Andersen det.
GL vil ændre elevfordeling, taxametersystem og selvejehttps://www.gl.org/nyt/Sider/GL-vil-aendre-elevfordeling,-taxametersystem-og-selveje.aspxGL vil ændre elevfordeling, taxametersystem og selveje05-04-2021 22:00:00I to podcasts fortæller GL, hvorfor det er nødvendigt at stramme regler for elevfordeling, taxametersystem og selveje i gymnasieuddannelserne.
Fald i søgningen til gymnasieuddannelserne i 2021https://www.gl.org/nyt/Sider/Fald-i-soegningen-til-gymnasieuddannelserne-i-2021.aspxFald i søgningen til gymnasieuddannelserne i 202129-03-2021 22:00:00
Tillidsrepræsentanten er der for dig – og du bør være der for TRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TR-er-der-for-dig-.aspxTillidsrepræsentanten er der for dig – og du bør være der for TR21-03-2021 23:00:00Alternativet til at stå alene er at stå sammen – og det er ofte TR, som har opgaven med at samle og repræsentere det kollektiv, som skærmer den enkelte og sikrer solidariske løsninger.
Delvis genåbning for afgangseleverhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Delvis-genaabning-for-afgangselever.aspxDelvis genåbning for afgangselever24-02-2021 23:00:00Afgangselever i Nordjylland og Vestjylland tilbage på skolen hver anden uge. På Bornholm får alle elever adgang til skolen
Valg af TR/AMRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/AMR03-02-2021 23:00:00Valget af TR finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Hvad tjener en gymnasielærer?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?01-02-2021 23:00:001. april 2021 stiger lønnen næste gang.
AC-satserhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satser31-01-2021 23:00:00AC-satser pr. 1. februar 2020 til 31. marts 2021.
Løntabellerhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabeller31-01-2021 23:00:00Download de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side.
Længerevarende sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Laengerevarende-sygdom.aspxLængerevarende sygdom24-01-2021 23:00:00​​Tjekliste til dig, der er syg i længere tid: Er det aftalt, hvordan og med hvem på arbejdspladsen du har kontakt med i dit sygeforløb? Er du forberedt på kommunens sygedagpengeopfølgning? Det er kommunen, der har ansvaret for at få belyst din samlede situation, når du er syg over længere tid. Du ved dog bedst, hvorledes sygdom eller handicap påvirker dig i hverdagen. Derfor indleder kommunen et samarbejde med dig i forhold til at få alle relevante oplysninger i sagen. Dette gøres via løbende personlige samtaler med dig. Enten via telefonisk opfølgning, eller ved at du bliver indkaldt til samtaler med sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen. Dette følger af Retssikkerhedslovens § 10-12.
Eksamen aflyseshttps://www.gl.org/nyt/Sider/vintereksamen-2020.aspxEksamen aflyses17-12-2020 23:00:00Vintereksamen aflyses
Nedlukning af institutioner i december 2020https://www.gl.org/nyt/Sider/Nedlukning-af-38-kommuner.aspxNedlukning af institutioner i december 202009-12-2020 23:00:00Spørgsmål/svar om en række emner ift. nedlukningen i december 2020.
Lærerkompetencerhttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Undervisningskompetence.aspxLærerkompetencer18-11-2020 23:00:00En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer.
Coronasituationen i Nordjyllandhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Coronasituationen-i-Nordjylland.aspxCoronasituationen i Nordjylland16-11-2020 23:00:00​​Regeringen har indført skærpede corona-restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. Dette berører de gymnasiale uddannelser både i de syv kommuner og i de omkringliggende kommuner, fordi de også har elever fra de nedlukkede kommuner.
Brev til lederforeningerne og ministeren om situationen i Nordjyllandhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Brev-til-lederforeningerne-og-ministeren-om-situationen-i-Nordjylland.aspxBrev til lederforeningerne og ministeren om situationen i Nordjylland10-11-2020 23:00:00
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom02-11-2020 23:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan have brug for at sygemelde dig i kortere eller længere tid. Du kan læse her, hvad du skal være opmærksom på.
Kravet om mundbindhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Mundbindsbekendtgørelse.aspxKravet om mundbind27-10-2020 23:00:00Information om bekendtøgrelse om brug af mundbind/visir 29/10 2020 til 2/1 2021.
Sygdom i familienhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Sygdom-i-familien.aspxSygdom i familien25-10-2020 23:00:00​​​​Sygdom kan ramme os alle. Hvis en i din nære familie bliver syg, er der forskellige muligheder, som du kan undersøge nærmere.​
Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet18-10-2020 22:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Vi har gang i endnu et ekstraordinært skoleårhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Vi-har-gang-i-endnu-et-ekstraordinaert-skoleaar.aspxVi har gang i endnu et ekstraordinært skoleår11-10-2020 22:00:00 Hvilke tiltag kan råde bod på et radikalt anderledes, ekstraordinært belastende skoleår? GL's sekretariat har netop afdækket, at lærer-/elevrationen fra 2012 til 2020 er faldet med 10 procent. Vi har således - selv med en normal hverdag - langt færre ressourcer at mobilisere. Jeg tænker, at vi er nødt til at være proaktive, for at de elever, der måtte nøjes med nødundervisning i foråret, og som i år får et skoleår med huller, får en uddannelse med den faglighed og almendannelse, som de skal bygge videre på resten af deres liv – og for, at gymnasielærerne ikke mases komplet flade i processen. Hvad skal der til for at undgå den situation?
GL efterlyser tydeligere coronaretningslinjerhttps://www.gl.org/nyt/Sider/GL-efterlyser-tydeligere-coronaretningslinjer.aspxGL efterlyser tydeligere coronaretningslinjer02-10-2020 22:00:00
VUC løser vigtig samfundsopgavehttps://www.gl.org/nyt/Sider/VUC-Loeser-vigtig-samfundsopgave.aspxVUC løser vigtig samfundsopgave09-09-2020 22:00:009 ud af 10 kommer i uddannelse eller job efter hf-uddannelse på VUC. Hf-uddannelserne på VUC fremmer social mobilitet og styrker økonomien for den enkelte og for samfundet.
Mødet med kommunenhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/moede-med-kommunen.aspxMødet med kommunen27-08-2020 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​K​ommunen skal løbende afholde samtaler med dig. Enten via telefonisk opfølgning, eller ved at du bliver indkaldt til samtaler med sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen. Dette følger af Retssikkerhedslovens § 10-12.
Dokumentation iforb. sygemeldinghttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Dokumentation-iforb-sygemelding.aspxDokumentation iforb. sygemelding26-08-2020 22:00:00Læse her en gennemgang om de dokumenter og erklæringer, som du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med sygemeldingen.
Tillidsrepræsentanterhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TRTillidsrepræsentanter13-08-2020 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du finde en række relevante informationer for dig som er tillidsrepræsentant eller tr-suppleant.​​​​
Rekreationsopholdhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Rekreationsophold.aspxRekreationsophold10-08-2020 22:00:00 Mulighed for økonomisk støtte til rekreationsophold
Brug tillidsrepræsentantenhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/tillidsrepraesentanten.aspxBrug tillidsrepræsentanten17-06-2020 22:00:00På alle skoler er der en tillidsrepræsentant, som er GL's lokale repræsentant. Tilildsrepræsentanten er lærernes lokale overenskomstforhandler.
Fleksjobhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Fleksjob.aspxFleksjob27-05-2020 22:00:00Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
Økonomi og nøgletal - VUC/hf-enkeltfaghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Oekonomi-og-noegletal---VUC-hf-enkeltfag.aspxØkonomi og nøgletal - VUC/hf-enkeltfag16-02-2020 23:00:00Økonomi og nøgletal for 2018 for VUC
Kommunens opfølgning på sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Kommunens-opfølgning-på-sygdom.aspxKommunens opfølgning på sygdom04-02-2020 23:00:00Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.
Forlængelsesmuligheder af sygedagpengehttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Forlaengelsesmuligheder-sygedagpenge.aspxForlængelsesmuligheder af sygedagpenge03-02-2020 23:00:00​Ifølge sygedagpengelovgivningen er det muligt for kommunen i visse tilfælde at forlænge udbetalingen af sygedagpengene. Her henvises til paragraf 27 i sygedagpengeloven.
Resultatlønskontrakterhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspxResultatlønskontrakter20-01-2020 23:00:00Lederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
Seniorpensionhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Seniorpension.aspxSeniorpension08-01-2020 23:00:00​​​​Pr. 1. januar 2020 er der trådt en ny pensionsmulighed i kraft. Der er tale om seniorpension.
Bestyrelsessammensætninghttps://www.gl.org/detmenergl/Sider/Bestyrelsessammensaetning.aspxBestyrelsessammensætning17-12-2019 23:00:00GL-politik om bestyrelsessammensætning
Frokostpausen er nu sikret for alle medlemmer!https://www.gl.org/nyt/Sider/frokostpausen.aspxFrokostpausen er nu sikret for alle medlemmer!28-11-2019 23:00:00Lærerne på de få skoler, hvor ledelsen ikke har anerkendt at medarbejderne kan tidsregistrere frokostpausen, kan gøre det fra 1. august 2020.
Årsberetning 2018/2019https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19Årsberetning 2018/201910-10-2019 22:00:00Gymnasielærerne yder et stort og vigtigt arbejde for de unge og for samfundet. Studenterne bliver klædt på til at komme videre i uddannelse, og de opnår en bred almendannende ballast og en selv-stændig og kritisk tilgang til udfordringerne i livet.
Nedskæringerhttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Nedskæringer.aspxNedskæringer10-10-2019 22:00:00
Særlig indsats for VUChttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Særlig-indsats-for-VUC.aspxSærlig indsats for VUC10-10-2019 22:00:00
Indsats for ledigehttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Indsats-for-ledige.aspxIndsats for ledige10-10-2019 22:00:00
Finanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelingerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL2020.aspxFinanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger04-10-2019 22:00:00Et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. på de gymnasiale uddannelser foreslås ophævet fra 2020. VUC får 50 mio. kr., som regeringen lovede i valgkampen. Pengene skal afsættes til lukningstruede VUC-afdelinger. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne. Gymnasierne får henvisningstaxameter fra 2020. I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes den politiske aftale om indførelse af henvisningstaxameter, der er en del af aftalen om ungepakken. Nu er gymnasierne nået til indkøbsbesparelse fase 13. Besparelsen udmøntes både i 2020 og med tilbagevirkende kraft i 2019 og svarer ca. til 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser.
Tjek din lønhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/TjekdinloenGAMMEL.aspxTjek din løn02-10-2019 22:00:00​Se om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til din alder og anciennitet.
Snublefare i undervisningslokalerhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Snublefare.aspxSnublefare i undervisningslokaler23-09-2019 22:00:00Undgå ledninger i gangarealer
Velkommen nye TRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/VelkommennyeTR.aspxVelkommen nye TR05-08-2019 22:00:00GL’s medlemsundersøgelser viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.
Erhvervsgymnasier områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Erhvervsgymnasier-områdebestyrelse.aspxErhvervsgymnasier områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Erhvervsgymnasier har en områdebestyrelse, som er rådgivende for hovedbestyrelsen.
Private skoler områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Private-skoler-områdebestyrelse.aspxPrivate skoler områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Ansatte på private skoler har en områdebestyrelse.
Afskediget pga. nedskæringerhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Er-du-blevet-afskediget.aspxAfskediget pga. nedskæringer01-07-2019 22:00:00Se her, hvad du skal gøre
AC TR-kurser 2019https://www.gl.org/arrangementer/TRkurser/Sider/AC-TR-kurser-2019.aspxAC TR-kurser 201929-04-2019 22:00:00Akademikerne (AC) afholder også i efteråret 2019 TR-kurser for tillidsrepræsentanter. GL's TR kan tilmelde sig ét AC-overbygnings-TR-kursus på GL's regning
Lønstatistikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik31-03-2019 22:00:00GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Afdækning af fysisk APVhttps://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Afdaekning-af-fysisk-apv.aspxAfdækning af fysisk APV25-03-2019 23:00:00​Fra og med 2018 tilbyder GL, at afdækningen af professionel kapital kan suppleres med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra emne,​ artikeltype og ændringsdato.​​​