TR sider og dokumenter

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Liste over sider og dokumenter som er markeret med kategorien "Tillidsrepræsentant". Information som fortrinsvis er rettet mod tillidsrepræsentanter.

Er du TR? Log ind for at se flere sider.

 

 

Årsberetning 2018/2019https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19Årsberetning 2018/201910-10-2019 22:00:00Gymnasielærerne yder et stort og vigtigt arbejde for de unge og for samfundet. Studenterne bliver klædt på til at komme videre i uddannelse, og de opnår en bred almendannende ballast og en selv-stændig og kritisk tilgang til udfordringerne i livet.
Nedskæringerhttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Nedskæringer.aspxNedskæringer10-10-2019 22:00:00
Særlig indsats for VUChttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Særlig-indsats-for-VUC.aspxSærlig indsats for VUC10-10-2019 22:00:00
Indsats for ledigehttps://www.gl.org/omGL/aarsberetning/18-19/Sider/Indsats-for-ledige.aspxIndsats for ledige10-10-2019 22:00:00
Finanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelingerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL2020.aspxFinanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger04-10-2019 22:00:00
Tjek din lønhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Tjekdinloen.aspxTjek din løn02-10-2019 22:00:00​Se om den løn du får, ligger på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til din alder og anciennitet.
AC-satserhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satser30-09-2019 22:00:00AC-satser pr. 1. oktober 2019 til 31. marts 2020
Hvad tjener en gymnasielærer?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?30-09-2019 22:00:001. oktober 2019 steg lønnen.
Snublefare i undervisningslokalerhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Snublefare.aspxSnublefare i undervisningslokaler23-09-2019 22:00:00Undgå ledninger i gangarealer
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom23-09-2019 22:00:00Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg? Hvad er mulighedserklæring, sygefraværssamtale, hvordan følger kommunen op etc.
Tillidsrepræsentanterhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TRTillidsrepræsentanter15-09-2019 22:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du finde en række relevante informationer for dig som er tillidsrepræsentant eller tr-suppleant.​​​​
Velkommen nye TRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/VelkommennyeTR.aspxVelkommen nye TR05-08-2019 22:00:00GL’s medlemsundersøgelser viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.
Erhvervsgymnasier områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Erhvervsgymnasier-områdebestyrelse.aspxErhvervsgymnasier områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Erhvervsgymnasier har en områdebestyrelse, som er rådgivende for hovedbestyrelsen.
Private skoler områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Private-skoler-områdebestyrelse.aspxPrivate skoler områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Ansatte på private skoler har en områdebestyrelse.
Er du blevet afskediget pga. nedskæringer?https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Er-du-blevet-afskediget.aspxEr du blevet afskediget pga. nedskæringer?01-07-2019 22:00:00Se her, hvad du skal gøre
AC TR-kurser 2019https://www.gl.org/arrangementer/TRkurser/Sider/AC-TR-kurser-2019.aspxAC TR-kurser 201929-04-2019 22:00:00Akademikerne (AC) afholder også i efteråret 2019 TR-kurser for tillidsrepræsentanter. GL's TR kan tilmelde sig ét AC-overbygnings-TR-kursus på GL's regning
Løntabellerhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabeller31-03-2019 22:00:00Download de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side.
Afdækning af fysisk APVhttps://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Afdaekning-af-fysisk-apv.aspxAfdækning af fysisk APV25-03-2019 23:00:00​Fra og med 2018 tilbyder GL, at afdækningen af professionel kapital kan suppleres med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.
Stor bekymring for VUC's fremtidhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Stor-bekymring-for-VUCs-fremtid.aspxStor bekymring for VUC's fremtid11-03-2019 23:00:00I lyset af udfordringerne på VUC holder GL og Uddannelsesforbundet en høring om VUC's fremtid onsdag den 13. marts 2019 på Christiansborg​
Sympatiblokade med LC mod FOAS sprogcentre suspenderethttps://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Sympatiblokade-FOAS.aspxSympatiblokade med LC mod FOAS sprogcentre suspenderet03-01-2019 23:00:00​GL's medlemmer må ikke søge eller lade sig ansætte på en række sprogcentre fra døgnets begyndelse mandag den 14. januar 2019.
TR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tillidsrepraesentantens-rolle-ved-nedskaeringer-og-afskedigelser.aspxTR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser 19-12-2018 23:00:00Hvis en skole står over for nedskæringer, som medfører reduktion i antallet af lærere, er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten er opmærksom på en række punkter i forhold til at støtte afskedigelsestruede medlemmer bedst muligt.
Tilbud til skoler: Rådgivning om værdige afskedigelserhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tilbud-til-skoler---raadgivning-om-vaerdige-afskedigelser.aspxTilbud til skoler: Rådgivning om værdige afskedigelser10-12-2018 23:00:00Samarbejdsaftale med AS3 Transition
Kommende opgaver 2018-2019https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2018-2019.aspxKommende opgaver 2018-201926-11-2018 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2018-2019.
Formandens beretning 2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2018.aspxFormandens beretning 201825-11-2018 23:00:00I sommer åbnede jeg min lokale avis – Nørrebrobladet. Her faldt jeg over denne artikel: 27 unge mennesker i Mjølnerparken har fået studenterhue på. Det er den lokale beboerforening, der fejrer sine unge – og der er grund til at være stolt. Både for den enkelte og for et område, der i den grad har brug for at glæde sig over sine succeser.
Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet18-11-2018 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Fleksjobhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Fleksjob.aspxFleksjob27-10-2018 22:00:00Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
Kommunens opfølgning på sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Kommunens-opfølgning-på-sygdom.aspxKommunens opfølgning på sygdom27-10-2018 22:00:00Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.
Valg af TR/ARhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/AR07-10-2018 22:00:00Valget finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Lønpolitik og lønforhandlinger - idékataloghttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik-og-loenforhandlinger-idékatalog.aspxLønpolitik og lønforhandlinger - idékatalog03-09-2018 22:00:00Idekataloget er tiltænkt TR og skal ses i relation til GL's lønpolitik
Hvem forhandler tillidsrepræsentanten for?https://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TR-forhandler-for.aspxHvem forhandler tillidsrepræsentanten for?02-09-2018 22:00:00ift. medlemmer af GL, andre akademikerorganisationer og ikke-medlemmer
TR som bisidder for medlemmernehttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/TR-som-bisidder-for-medlemmerne.aspxTR som bisidder for medlemmerne02-09-2018 22:00:00Det er en del af rollen som tillidsrepræsentant at være bisidder for GL-medlemmerne. Der er forskellige situationer, hvor en lærer skal have tilbud om at tage en bisidder med.
Hvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/TR-information-ifm-afskedigelser.aspxHvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?20-06-2018 22:00:00Vunden voldgiftssag
Lærerkompetencerhttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Undervisningskompetence.aspxLærerkompetencer11-06-2018 22:00:00En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer. Derfor mener GL, at det er afgørende, at lærernes kompetencer lever op til de fastsatte krav.
Ledelseskommissionens anbefalinger https://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Ledelseskommissionens-anbefalinger-.aspxLedelseskommissionens anbefalinger 11-06-2018 22:00:00Det er ikke løsningen at minimere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, siger GL-formanden
Din rolle som TR under konflikthttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Din-rolle-som-TR-under-konflikt.aspxDin rolle som TR under konflikt21-02-2018 23:00:00TR's pligter, uorganiserede, forberedelse af kolleger mv.
Kommende opgaver 2017-2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2017-2018.aspxKommende opgaver 2017-201827-11-2017 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2017-2018.
Formandens beretning 2017https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2017.aspxFormandens beretning 201726-11-2017 23:00:00Jeg er stolt af at være gymnasielærer. I salen er der 275 tillidsrepræsentanter, som er stolte af at være gymnasielærere. Og rundt om på landets gymnasiale uddannelser er der 15.000 stolte gymnasielærere.
Anbefalinger til god praksis omkring censur og eksamenhttps://www.gl.org/loenogans/eksamen/Sider/God-praksis---censur-og-eksamen.aspxAnbefalinger til god praksis omkring censur og eksamen19-11-2017 23:00:00Målet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende resurserne klogt
Værdig reformhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Vaerdig-reform.aspxVærdig reform08-11-2017 23:00:00
Åbent brev om elevsammensætninghttps://www.gl.org/Sider/AAbent-GL-brev-om-elevsammensætning-til-Folketingets-undervisningsudvalg.aspxÅbent brev om elevsammensætning26-10-2017 22:00:00I et åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg opfordrer GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, udvalget til at finde en politisk løsning på udfordringer med elevsammensætningen på skoler med en stor andel af unge med en anden etnisk baggrund end dansk.
Åbent brev om elevsammensætninghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Aabent-brev-om-elevsammensaetning.aspxÅbent brev om elevsammensætning26-10-2017 22:00:00I et åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg opfordrer GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, udvalget til at finde en politisk løsning på udfordringer med elevsammensætningen på skoler med en stor andel af unge med en anden etnisk baggrund end dansk.
Solidaritet og sammenhold om den danske modelhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Solidaritet-og-sammenhold-om-den-danske-model.aspxSolidaritet og sammenhold om den danske model25-10-2017 22:00:00Torsdag den 26. oktober 2017 var 46 organisationer på tværs af forhandlingsfællesskaber samlet i CFU
Årsberetning 2016/2017https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/16-17Årsberetning 2016/201710-10-2017 22:00:00Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, almendannede og motiverede elever er til stede.
Lønstatistikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik30-09-2017 22:00:00GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Nedskæringer - et overblik efterår 2017https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2017.aspxNedskæringer - et overblik efterår 201714-09-2017 22:00:00Uddannelsesområdet er fra 2016 blevet omfattet af regeringens grønthøster. Gymnasieuddannelserne har fået 13 mia. kr. om året til at drive uddannelse for, men fra 2016-21 vil regeringen skære 1,8 mia. kr.
Alle gymnasieelever – uanset gymnasium – fortjener en god undervisninghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Opraab-fra-rep.aspxAlle gymnasieelever – uanset gymnasium – fortjener en god undervisning05-05-2017 22:00:00Opråb til politikerne fra GL's repræsentantskab
Har du politisk tæft, og vil du arbejde for gymnasielæreres arbejdsvilkår? https://www.gl.org/omGL/LedigeStillinger/Sider/Konsulent-til-Gymnasieskolernes-Lærerforening.aspxHar du politisk tæft, og vil du arbejde for gymnasielæreres arbejdsvilkår? 26-03-2017 22:00:00Så er du måske den konsulent, som Gymnasieskolernes Lærerforening søger
Søgetal 2017: 2.000 færre gymnasieeleverhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2017.aspxSøgetal 2017: 2.000 færre gymnasieelever20-03-2017 23:00:00Andelen af unge, der vælger gymnasiet, er stabilt, men der er færre unge.
Skoleregnskaber 2015https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2015.aspxSkoleregnskaber 201519-03-2017 23:00:00Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra emne,​ artikeltype og ændringsdato.​​​