TR sider og dokumenter

 
 
Liste over sider og dokumenter som er interessante for tillidsrepræsentanter. Information som fortrinsvis er rettet mod tillidsrepræsentanter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Liste over sider og dokumenter som er markeret med kategorien "Tillidsrepræsentant". Information som fortrinsvis er rettet mod tillidsrepræsentanter.

Er du TR? Log ind for at se flere sider.

 

 

Velkommen nye TRhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/VelkommennyeTR.aspxVelkommen nye TR05-08-2019 22:00:00GL’s medlemsundersøgelser viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.
Erhvervsgymnasier områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Erhvervsgymnasier-områdebestyrelse.aspxErhvervsgymnasier områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Erhvervsgymnasier har en områdebestyrelse, som er rådgivende for hovedbestyrelsen.
Private skoler områdebestyrelsehttps://www.gl.org/omGL/organisation/raadgivende/Sider/Private-skoler-områdebestyrelse.aspxPrivate skoler områdebestyrelse04-08-2019 22:00:00Ansatte på private skoler har en områdebestyrelse.
Er du blevet afskediget pga. nedskæringer?https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Er-du-blevet-afskediget.aspxEr du blevet afskediget pga. nedskæringer?01-07-2019 22:00:00Se her, hvad du skal gøre
AC-satserhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/AC-satser.aspxAC-satser30-06-2019 22:00:00AC-satser pr. 1. april 2019 til 30. september 2019
AC TR-kurser 2019https://www.gl.org/arrangementer/TRkurser/Sider/AC-TR-kurser-2019.aspxAC TR-kurser 201929-04-2019 22:00:00Akademikerne (AC) afholder også i efteråret 2019 TR-kurser for tillidsrepræsentanter. GL's TR kan tilmelde sig ét AC-overbygnings-TR-kursus på GL's regning
Hvad tjener en gymnasielærer?https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Hvadtjenerengymnasielaerer.aspxHvad tjener en gymnasielærer?31-03-2019 22:00:001. april 2019 steg lønnen.
Løntabellerhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loentabeller.aspxLøntabeller31-03-2019 22:00:00Download de seneste løntabeller for gymnasielærere på denne side.
Afdækning af fysisk APVhttps://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Afdaekning-af-fysisk-apv.aspxAfdækning af fysisk APV25-03-2019 23:00:00​Fra og med 2018 tilbyder GL, at afdækningen af professionel kapital kan suppleres med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.
Stor bekymring for VUC's fremtidhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Stor-bekymring-for-VUCs-fremtid.aspxStor bekymring for VUC's fremtid11-03-2019 23:00:00I lyset af udfordringerne på VUC holder GL og Uddannelsesforbundet en høring om VUC's fremtid onsdag den 13. marts 2019 på Christiansborg​
Sympatiblokade med LC mod FOAS sprogcentre suspenderethttps://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Sympatiblokade-FOAS.aspxSympatiblokade med LC mod FOAS sprogcentre suspenderet03-01-2019 23:00:00​GL's medlemmer må ikke søge eller lade sig ansætte på en række sprogcentre fra døgnets begyndelse mandag den 14. januar 2019.
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom06-12-2018 23:00:00Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg? Hvad er mulighedserklæring, sygefraværssamtale, hvordan følger kommunen op etc.
Kommende opgaver 2018-2019https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2018-2019.aspxKommende opgaver 2018-201926-11-2018 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2018-2019.
Formandens beretning 2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2018.aspxFormandens beretning 201825-11-2018 23:00:00I sommer åbnede jeg min lokale avis – Nørrebrobladet. Her faldt jeg over denne artikel: 27 unge mennesker i Mjølnerparken har fået studenterhue på. Det er den lokale beboerforening, der fejrer sine unge – og der er grund til at være stolt. Både for den enkelte og for et område, der i den grad har brug for at glæde sig over sine succeser.
Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet18-11-2018 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Fleksjobhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Fleksjob.aspxFleksjob27-10-2018 22:00:00Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
Kommunens opfølgning på sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Kommunens-opfølgning-på-sygdom.aspxKommunens opfølgning på sygdom27-10-2018 22:00:00Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.
Valg af TR/ARhttps://www.gl.org/omGL/organisation/TR/Sider/ValgafTRogAR.aspxValg af TR/AR07-10-2018 22:00:00Valget finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
Hvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/TR-information-ifm-afskedigelser.aspxHvordan og hvornår skal TR orienteres om, hvilke(n) medarbejder(e), der påtænkes afskediget?20-06-2018 22:00:00Vunden voldgiftssag
Lærerkompetencerhttps://www.gl.org/uddannelse/Sider/Undervisningskompetence.aspxLærerkompetencer11-06-2018 22:00:00En vigtig forudsætning for høj kvalitet i gymnasieuddannelserne er, at lærerne har de rette kvalifikationer. Derfor mener GL, at det er afgørende, at lærernes kompetencer lever op til de fastsatte krav.
Ledelseskommissionens anbefalinger https://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Ledelseskommissionens-anbefalinger-.aspxLedelseskommissionens anbefalinger 11-06-2018 22:00:00Det er ikke løsningen at minimere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, siger GL-formanden
Din rolle som TR under konflikthttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Din-rolle-som-TR-under-konflikt.aspxDin rolle som TR under konflikt21-02-2018 23:00:00TR's pligter, uorganiserede, forberedelse af kolleger mv.
Kommende opgaver 2017-2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2017-2018.aspxKommende opgaver 2017-201827-11-2017 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2017-2018.
Formandens beretning 2017https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2017.aspxFormandens beretning 201726-11-2017 23:00:00Jeg er stolt af at være gymnasielærer. I salen er der 275 tillidsrepræsentanter, som er stolte af at være gymnasielærere. Og rundt om på landets gymnasiale uddannelser er der 15.000 stolte gymnasielærere.
Anbefalinger til god praksis omkring censur og eksamenhttps://www.gl.org/loenogans/eksamen/Sider/God-praksis---censur-og-eksamen.aspxAnbefalinger til god praksis omkring censur og eksamen19-11-2017 23:00:00Målet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende resurserne klogt
Værdig reformhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Vaerdig-reform.aspxVærdig reform08-11-2017 23:00:00
Åbent brev om elevsammensætninghttps://www.gl.org/Sider/AAbent-GL-brev-om-elevsammensætning-til-Folketingets-undervisningsudvalg.aspxÅbent brev om elevsammensætning26-10-2017 22:00:00I et åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg opfordrer GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, udvalget til at finde en politisk løsning på udfordringer med elevsammensætningen på skoler med en stor andel af unge med en anden etnisk baggrund end dansk.
Åbent brev om elevsammensætninghttps://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Aabent-brev-om-elevsammensaetning.aspxÅbent brev om elevsammensætning26-10-2017 22:00:00I et åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg opfordrer GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, udvalget til at finde en politisk løsning på udfordringer med elevsammensætningen på skoler med en stor andel af unge med en anden etnisk baggrund end dansk.
Solidaritet og sammenhold om den danske modelhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Solidaritet-og-sammenhold-om-den-danske-model.aspxSolidaritet og sammenhold om den danske model25-10-2017 22:00:00Torsdag den 26. oktober 2017 var 46 organisationer på tværs af forhandlingsfællesskaber samlet i CFU
Årsberetning 2016/2017https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/16-17Årsberetning 2016/201710-10-2017 22:00:00Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, almendannede og motiverede elever er til stede.
Lønstatistikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik30-09-2017 22:00:00GL samler lønstatistik på baggrund af lønstatistikker fra de enkelte skoler.
Nedskæringer - et overblik efterår 2017https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik-efteraar-2017.aspxNedskæringer - et overblik efterår 201714-09-2017 22:00:00Uddannelsesområdet er fra 2016 blevet omfattet af regeringens grønthøster. Gymnasieuddannelserne har fået 13 mia. kr. om året til at drive uddannelse for, men fra 2016-21 vil regeringen skære 1,8 mia. kr.
Alle gymnasieelever – uanset gymnasium – fortjener en god undervisninghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Opraab-fra-rep.aspxAlle gymnasieelever – uanset gymnasium – fortjener en god undervisning05-05-2017 22:00:00Opråb til politikerne fra GL's repræsentantskab
Har du politisk tæft, og vil du arbejde for gymnasielæreres arbejdsvilkår? https://www.gl.org/omGL/LedigeStillinger/Sider/Konsulent-til-Gymnasieskolernes-Lærerforening.aspxHar du politisk tæft, og vil du arbejde for gymnasielæreres arbejdsvilkår? 26-03-2017 22:00:00Så er du måske den konsulent, som Gymnasieskolernes Lærerforening søger
Søgetal 2017: 2.000 færre gymnasieeleverhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Soegetal-2017.aspxSøgetal 2017: 2.000 færre gymnasieelever20-03-2017 23:00:00Andelen af unge, der vælger gymnasiet, er stabilt, men der er færre unge.
Skoleregnskaber 2015https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2015.aspxSkoleregnskaber 201519-03-2017 23:00:00Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.
Nok er nokhttps://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Nok-er-nok.aspxNok er nok20-12-2016 23:00:00Statsansatte afbryder samarbejdet med ministeren for offentlig innovation
Risskovsagen: Ledelsen kan ikke ensidigt fastlægge akkorderhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/Voldgiftssag-risskovsagen.aspxRisskovsagen: Ledelsen kan ikke ensidigt fastlægge akkorder18-12-2016 23:00:00VOLDGIFTSSAG
Andreas Schleicher, OECD om den succesfulde reformimplementeringhttps://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Andreas-Schleicher---OECD.aspxAndreas Schleicher, OECD om den succesfulde reformimplementering29-11-2016 23:00:00Videotale ved Director for Education and Skills, OECD, Andreas Schleicher
Kommende opgaver 2016-2017https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2016-2017.aspxKommende opgaver 2016-201728-11-2016 23:00:00Repræsentantskabet vedtog GL's kommende opgaver for 2016-2017.
Gymnasielærernes løn skal fastholdes på et akademisk niveauhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Gymnasielaerernes-loen-skal-fastholdes-på-et-akademisk-niveau.aspxGymnasielærernes løn skal fastholdes på et akademisk niveau27-11-2016 23:00:00Løntilbageholdenhed er ikke svaret på nedskæringer
Formandens beretning 2016https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2016.aspxFormandens beretning 201627-11-2016 23:00:00Gymnasielærere yder hver dag en vigtig indsats for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt. Gymnasielærere kan med god grund være stolte. Jeg håber, at vi også i de kommende år fortsat kan omtale de gymnasiale uddannelser med samme stolthed. Pas godt på eleverne. Pas godt på lærerne. Pas godt på gymnasieuddannelserne.
Samarbejdsudvalget (SU)https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Samarbejdsudvalget.aspxSamarbejdsudvalget (SU)22-06-2016 22:00:00Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
Nyt fra Akademikernehttps://www.gl.org/nyt/emner/Sider/Nyt-fra-Akademikerne.aspxNyt fra Akademikerne07-12-2015 23:00:00Information og nyt fra Akademikerne (AC) - opdateres løbende.
GL har vundet vigtig voldgiftssag https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/GL-har-vundet-vigtig-voldgiftssag-.aspxGL har vundet vigtig voldgiftssag 03-12-2015 23:00:00Alle organisationer med ansatte på det offentlige arbejdsmarked har holdt vejret og ventet på opmandens afgørelse, fordi sagen har stor principiel betydning.
GL's lønpolitikhttps://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Loenpolitik.aspxGL's lønpolitik25-11-2015 23:00:00Vedtaget af GL's repræsentantskab 24. november 2015
Annette Nordstrøm Hansen fortsætter som formandhttps://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Sider/Annette-Nordstroem-Hansen-fortsaetter-som-formand.aspxAnnette Nordstrøm Hansen fortsætter som formand03-11-2015 23:00:00Hovedbestyrelsen konstituerer sig bredt: Alle tre lister indgår i konstitueringsaftalen. Annette Nordstrøm Hansen (Liste I) fortsætter som formand. Sigrid Jørgensen (Liste II) og Jeppe Kragelund (Liste III) deler næstformandsposten.
TR på erhvervsgymnasier: Drop nedskæringerne - det gælder Danmarks fremtid!https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoler-om-nedskaeringer/Sider/TR-på-erhvervsgymnasier.aspxTR på erhvervsgymnasier: Drop nedskæringerne - det gælder Danmarks fremtid!01-11-2015 23:00:00GL's tillidsrepræsentanter på det erhvervsgymnasiale område var samlet til møde i Odense 29. og 30 oktober. På mødet vedtog tillidsrepræsentanterne at sende udtalelsen "Drop nedskæringerne - det gælder Danmarks fremtid! til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.
Nedskæringer - overblik efterår 2015https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Nedskaeringer-et-overblik.aspxNedskæringer - overblik efterår 201517-10-2015 22:00:00Gymnasiale uddannelser rammes af finanslovsforslaget for 2016 samt af den budgetaftale, som skal finansiere EUD-uddannelserne. Det betyder voldsomme nedskæringer på alle gymnasieuddannelser.

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra emne,​ artikeltype og ændringsdato.​​​