Tillidsrepræsentanten er der for dig – og du bør være der for TR

GL Mener
Tomas Kepler i Gymnasieskolen, marts 2021

​Tillidsrepræsentanten (TR) er et vigtigt omdrejningspunkt på den enkelte skole. Både for lærerne og for ledelsen. Ledelsen har brug for, at lærerne har en talsperson, ledelsen kan sparre tæt med. Og medarbejderne har brug for, at deres TR kan tale lærernes sag og medvirke til at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Dermed ikke sagt, at TR har en tryllestav eller en manual,​ som nemt løser alle problemer. TR kan ikke klare opgaverne alene, men har hårdt brug for lærerværelsets fulde opbakning.

Derfor er det igangværende tillidsrepræsentantsvalg af stor betydning. Der er sikkert nogen, der tænker, det vedrører ikke mig. Men det vedrører i høj grad alle. Det er nu, I skal finde ud af, hvem I skal samles om og bakke op som jeres talsmand i en tid med mange udfordringer for en samlet gymnasiesektor. Alternativet til at stå alene er at stå sammen – og det er ofte TR, som har opgaven med at samle og repræsentere det kollektiv, som skærmer den enkelte og sikrer solidariske løsninger.


TR har brug for, at lærerne hver især og samlet kommer med input og opbakning. Hver eneste lærer har et medansvar for, om TR kan gøre en forskel. Vores erfaringer viser, at hvis ledelsen kan tænke, at TR er en enmandshær, så er TR's indflydelsesmuligheder begrænsede.

Omvendt, hvis ledelsen ved, at det er et samlet lærerkollegie, der står bag, så vægter TR's ord tungt og med en legitimitet, der kan sikre lærerkollegiet indflydelse. TR har med de fælles udmeldinger en langt større rolle, end de fleste tror. Derfor er stærk og synlig opbakning til TR helt afgørende.

​OK21 styrker TR

OK21 giver TR bedre mulighed for at påvirke planlægningen af lærernes arbejde. Forliget er et første skridt på vejen mod mere rimelige arbejdsvilkår. Kan vi stå sammen om at få det bedste ud af bestemmelserne, så bliver det også et vigtigt skridt på vejen. De sidste otte år har arbejdsgiverparten arbejdet for at minimere TR's rolle. Derfor glæder det mig, at TR nu eksplicit nævnes flere gange i overenskomsten; fx ved årets afslutning – og dermed jo også der, det nye år skal planlægges – skal ledelsen og TR drøfte det samlede timeforbrug. Det giver basis for, at det kommende skoleår planlægges med en bedre sammenhæng mellem lærernes tid og arbejdsopgaver.

På nogle skoler har TR ikke hidtil kunnet få adgang til medlemmernes lønoplysninger til de årlige lønforhandlinger. Det er jo helt grotesk. Men med den nye overenskomst er det ekspliciteret, at TR skal have adgang. Dermed er der også lagt nogle grundsten til reelle forhandlinger. Vi har skoler, hvor lærerne kun får det halve i lokale løntillæg ift. andre statsansatte. Dette misforhold skal vi have rettet op på. Det er vi i øvrigt på vej med nye tiltag til, så vi over de kommende år kan rette op på lærergrupper, som halter efter lønmæssigt.

OK21 skal efter påske til urafstemning blandt jer, medlemmer. Jeg anbefaler et ja, fordi den nye overenskomst kan gøre en forskel. Men de centrale overenskomstforhandlinger kan ikke stå alene. Nu skal hovedbestyrelse, sekretariat, TR og medlemmer sammen sikre, at de adgange til indflydelse, som OK21-resultatet giver lærerne, og som er aftalt med den statslige arbejdsgiverpart, at de kommer i spil på hver eneste skole.​

Emner: Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant